ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ตาราง

กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง

กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง

ใช้ตัวกรองอัตโนมัติหรือตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่มีอยู่แล้วภายในเช่น "มากกว่า" และ "10 อันดับ" ใน Excel เพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการและซ่อนส่วนที่เหลือ เมื่อคุณกรองข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือตารางคุณสามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อรับผลลัพธ์ล่าสุดหรือล้างตัวกรองเพื่อ redisplay ข้อมูลทั้งหมดได้

ใช้ตัวกรองเพื่อซ่อนข้อมูลบางส่วนในตารางชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อมูลที่คุณต้องการดูได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

กรองช่วงของข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วง

 2. เลือกตัวกรอง>ข้อมูล

  ปุ่ม ตัวกรอง
 3. เลือกลูกศรส่วนหัวของคอลัมน์ ลูกศร ตัวกรอง

 4. เลือกตัวกรองข้อความหรือตัวกรองตัวเลขแล้วเลือกการเปรียบเทียบเช่นระหว่าง

  ตัวกรองตัวเลข ระหว่าง
 5. ใส่เกณฑ์ตัวกรองแล้วเลือกตกลง

  กล่องโต้ตอบ ตัวกรองอัตโนมัติที่กำหนดเอง

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลของคุณในตารางตัวควบคุมการกรองจะถูกเพิ่มลงในส่วนหัวของตารางโดยอัตโนมัติ

ตาราง Excel แสดงตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายใน
 1. เลือกลูกศรส่วนหัวของคอลัมน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

 2. ยกเลิกการเลือก(เลือกทั้งหมด)และเลือกกล่องที่คุณต้องการแสดง

  แกลเลอรีตัวกรอง
 3. คลิก ตกลง

  ลูกศรส่วนหัวของคอลัมน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง เปลี่ยนเป็นไอคอนตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ เลือกไอคอนนี้เพื่อเปลี่ยนหรือล้างตัวกรอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม Excel: กรองข้อมูลในตาราง

แนวทางและตัวอย่างของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสี

กรองข้อมูลใน PivotTable

การกรองโดยใช้เงื่อนไขขั้นสูง

เอาตัวกรองออก

ข้อมูลที่ถูกกรองจะแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับ เกณฑ์ ที่คุณระบุและซ่อนแถวที่คุณไม่ต้องการให้แสดง หลังจากที่คุณกรองข้อมูลคุณสามารถคัดลอกค้นหาแก้ไขจัดรูปแบบแผนภูมิและพิมพ์ชุดย่อยของข้อมูลที่ถูกกรองได้โดยไม่ต้องจัดเรียงใหม่หรือย้ายข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ตัวกรองจะได้รับการเติมสารซึ่งหมายความว่าตัวกรองเพิ่มเติมแต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับตัวกรองปัจจุบันและจะช่วยลดชุดย่อยของข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกกรองเฉพาะข้อมูลที่แสดงจะถูกค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงจะไม่ถูกค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมดให้ล้างตัวกรองทั้งหมด

ตัวกรองสองชนิด

การใช้ตัวกรองอัตโนมัติคุณสามารถสร้างตัวกรองสองชนิด: ตามค่าของรายการหรือตามเกณฑ์ แต่ละชนิดของตัวกรองเหล่านี้จะรวมกันเฉพาะสำหรับแต่ละช่วงของเซลล์หรือตารางคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามรายการของตัวเลขหรือเกณฑ์แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง คุณสามารถกรองตามไอคอนหรือตัวกรองแบบกำหนดเองได้แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

การนำตัวกรอง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการนำตัวกรองไปใช้หรือไม่ให้สังเกตไอคอนในส่วนหัวของคอลัมน์ดังนี้

 • ลูกศรดรอปดาวน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง หมายความว่าการกรองถูกเปิดใช้งานแต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้

  เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือหัวเรื่องของคอลัมน์ที่มีการเปิดใช้งานการกรองแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปใช้คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดง "(แสดงทั้งหมด)"

 • ปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ หมายความว่ามีการนำตัวกรองไปใช้

  เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือหัวเรื่องของคอลัมน์ที่ถูกกรองเคล็ดลับบนหน้าจอจะแสดงตัวกรองที่นำไปใช้กับคอลัมน์นั้นเช่น "เท่ากับสีของเซลล์สีแดง" หรือ "ใหญ่กว่า๑๕๐"

เมื่อคุณนำตัวกรองไปใช้แล้วผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจะปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลถูกเพิ่มปรับเปลี่ยนหรือลบไปยังช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง

 • ค่าที่ส่งกลับโดยสูตรได้เปลี่ยนแปลงไปและแผ่นงานได้ถูกคำนวณใหม่

ไม่ผสมชนิดข้อมูล

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่ารวมชนิดข้อมูลเช่นข้อความและตัวเลขหรือตัวเลขและวันที่ในคอลัมน์เดียวกันเนื่องจากมีคำสั่งตัวกรองชนิดเดียวเท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละคอลัมน์ ถ้ามีการผสมผสานชนิดข้อมูลคำสั่งที่แสดงเป็นชนิดข้อมูลที่เกิดขึ้นมากที่สุด ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์มีค่าสามค่าที่ถูกจัดเก็บเป็นตัวเลขและสี่เป็นข้อความคำสั่งตัวกรองข้อความจะแสดงขึ้น

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมการกรองจะถูกเพิ่มที่ส่วนหัวของตารางโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง บนแท็บหน้าแรกให้คลิกจัดรูปแบบเป็นตารางแล้วเลือกจัดรูปแบบเป็นตาราง

  ปุ่ม จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างตารางคุณสามารถเลือกได้ว่าตารางของคุณมีส่วนหัวหรือไม่

  • เลือกตารางของฉันมีส่วนหัวเพื่อเปิดแถวบนสุดของข้อมูลของคุณลงในส่วนหัวของตาราง ข้อมูลในแถวนี้จะไม่ถูกกรอง

  • อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้อง Excel สำหรับเว็บ การเพิ่มส่วนหัวของพื้นที่ที่สำรองไว้ (ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ) เหนือข้อมูลตารางของคุณได้

   กล่องโต้ตอบสำหรับการแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง

 3. คลิกตกลง

 4. เมื่อต้องการนำตัวกรองไปใช้ให้คลิกลูกศรในส่วนหัวของคอลัมน์แล้วเลือกตัวเลือกตัวกรอง

กรองช่วงของข้อมูล

ถ้าคุณไม่ต้องการจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตารางคุณยังสามารถนำตัวกรองไปใช้กับช่วงของข้อมูลได้ด้วย

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคอลัมน์ควรมีหัวเรื่อง

 2. บนแท็บข้อมูลให้เลือกตัวกรอง

ตัวเลือกการกรองสำหรับตารางหรือช่วง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกตัวกรองทั่วไปหรือตัวกรองแบบกำหนดเองที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อกรองตัวเลขคุณจะเห็นตัวกรองตัวเลขสำหรับวันที่ที่คุณจะเห็นตัวกรองวันที่และข้อความที่คุณจะเห็นตัวกรองข้อความ ตัวเลือกตัวกรองทั่วไปจะช่วยให้คุณสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการดูจากรายการของข้อมูลที่มีอยู่ดังนี้

ตัวเลือกตัวกรองหมายเลขแบบกำหนดเอง

ตัวกรองตัวเลขช่วยให้คุณสามารถนำตัวกรองแบบกำหนดเองไปใช้ได้:

ตัวเลือกการกรองแบบกำหนดเองมีให้ใช้งานสำหรับค่าตัวเลข

ในตัวอย่างนี้ถ้าคุณต้องการดูขอบเขตที่มียอดขายต่ำกว่า $๖,๐๐๐ในเดือนมีนาคมคุณสามารถนำตัวกรองแบบกำหนดเองไปใช้ได้ดังนี้

นำตัวกรองแบบกำหนดเองสำหรับค่าตัวเลขไปใช้

Here’s how:

 1. คลิกลูกศรตัวกรองที่อยู่ถัดจากตัวกรองตัวเลข> เดือนมีนาคม >น้อยกว่าและป้อน๖๐๐๐

  นำตัวกรองแบบกำหนดเองไปใช้เพื่อแสดงค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 2. คลิก ตกลง

  Excel สำหรับเว็บ จะนำตัวกรองไปใช้และแสดงเฉพาะภูมิภาคที่มียอดขายต่ำกว่า $๖๐๐๐

  ผลลัพธ์ของการนำตัวกรองหมายเลขแบบกำหนดเองไปใช้

คุณสามารถนำตัวกรองวันที่แบบกำหนดเองและตัวกรองข้อความไปใช้ในลักษณะที่คล้ายกันได้

เมื่อต้องการล้างตัวกรองจากคอลัมน์

 • คลิกปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ ที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิกล้างตัวกรองจาก ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ "ชื่อคอลัมน์" >

เมื่อต้องการเอาตัวกรองทั้งหมดออกจากตารางหรือช่วง

 • เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในตารางหรือช่วงของคุณและบนแท็บข้อมูลให้คลิกปุ่มตัวกรอง

  การทำเช่นนี้จะเป็นการเอาตัวกรองออกจากคอลัมน์ทั้งหมดในตารางหรือช่วงของคุณและแสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×