ตาราง

กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง

กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวกรองอัตโนมัติหรือตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่มีอยู่ภายในเช่น "มากกว่า" และ "10 อันดับแรก" ในExcel เพื่อแสดงข้อมูลคุณต้องการ และซ่อนส่วนเหลือ เมื่อคุณกรองข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือตาราง คุณสามารถนำตัวกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ หรือล้างตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด

ใช้ตัวกรองเพื่อซ่อนบางส่วนของข้อมูลในตารางชั่วคราว เพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อมูลคุณต้องการดู

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

กรองช่วงของข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วง

 2. เลือกข้อมูล>ตัวกรอง

  ปุ่มตัวกรอง
 3. เลือกลูกศรในส่วนหัวของคอลัมน์ ลูกศร ตัวกรอง

 4. เลือกตัวกรองข้อความหรือตัวกรองตัวเลขจากนั้น เลือกการเปรียบเทียบ เช่นระหว่าง

  ตัวกรองตัวเลข ระหว่าง
 5. ใส่เกณฑ์ตัวกรอง แล้วเลือกตกลง

  กล่องโต้ตอบ ตัวกรองอัตโนมัติที่กำหนดเอง

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลของคุณในตารางตัวควบคุมตัวกรองจะถูกเพิ่มเป็นส่วนหัวของตารางโดยอัตโนมัติ

ตาราง Excel แสดงตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายใน
 1. เลือกการลูกศรหัวคอลัมน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง สำหรับคอลัมน์คุณต้องการกรอง

 2. ยกเลิกเลือก(เลือกทั้งหมด)แล้วเลือกกล่องที่คุณต้องการให้แสดง

  แกลเลอรีตัวกรอง
 3. คลิก ตกลง

  ลูกศรในส่วนหัวของคอลัมน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง เปลี่ยนเป็นไอคอนตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือล้างตัวกรอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม Excel: กรองข้อมูลในตาราง

แนวทางและตัวอย่างของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสี

กรองข้อมูลใน PivotTable

การกรองโดยใช้เงื่อนไขขั้นสูง

เอาตัวกรองออก

ข้อมูลที่ถูกกรองแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเกณฑ์ ที่คุณระบุ และซ่อนแถวต่าง ๆ ที่คุณต้องแสดง หลังจากที่คุณกรองข้อมูล คุณสามารถคัดลอก ค้นหา แก้ไข จัดรูปแบบ แผนภูมิ และพิมพ์ชุดย่อยของข้อมูลที่ถูกกรองโดยไม่ต้องการย้าย หรือจัดเรียงใหม่

คุณยังสามารถกรอง โดยมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ตัวกรองจะสามารถ ซึ่งหมายความ ว่า แต่ละตัวกรองเพิ่มเติมโดยยึดตามตัวกรองปัจจุบัน และลดชุดย่อยของข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่กรอง ค้นหา เฉพาะข้อมูลที่จะแสดงขึ้น ไม่มีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้แสดงอยู่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมด ล้างตัวกรองทั้งหมด

สองชนิดของตัวกรอง

ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างตัวกรองสองชนิด: โดยค่ารายการ หรือ ตามเกณฑ์ได้ แต่ละชนิดตัวกรองเหล่านี้จะเหมือนสำหรับแต่ละช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรอง ตามรายการของตัวเลข หรือเกณฑ์ แต่ไม่ใช่ ด้วยทั้ง สอง คุณสามารถกรอง ตามไอคอน หรือ โดยตัวกรองแบบกำหนดเอง แต่ไม่ใช่ ด้วยทั้งสองอย่าง

นำตัวกรอง

เมื่อต้องการกำหนดถ้ามีใช้ตัวกรอง สังเกตไอคอนในส่วนหัวของคอลัมน์:

 • ลูกศรดรอปดาวน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง หมายความ ว่า การกรองถูกเปิดใช้งาน แต่ไม่ถูกนำไปใช้

  เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่ มีการกรองการเปิดใช้งานแต่ไม่ใช้ เคล็ดลับหน้าจอแสดง "(แสดงทั้งหมด)"

 • ปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ หมายความ ว่า มีใช้ตัวกรอง

  เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ถูกกรอง เคล็ดลับหน้าจอแสดงตัวกรองที่นำไปใช้กับคอลัมน์ เช่นที่ "เท่ากับสีของเซลล์สีแดง" หรือ "Larger กว่า 150"

เมื่อคุณนำตัวกรอง ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันปรากฏขึ้นโดยพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลถูกเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือถูกลบไปยังช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ของตาราง

 • ค่าที่ส่งกลับโดยสูตรได้เปลี่ยนแปลงไปและแผ่นงานได้ถูกคำนวณใหม่

ผสมชนิดข้อมูล

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ผสมชนิดข้อมูล เช่นข้อความ และตัว เลข หรือตัวเลข และวันที่ในคอลัมน์เดียวกัน เนื่องจากชนิดของคำสั่งกรองจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละคอลัมน์ ถ้าไม่มีการผสมของชนิดข้อมูล คำสั่งที่จะแสดงเป็นชนิดข้อมูลที่เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วยค่าสามซึ่งเก็บเป็นตัวเลขและสี่เป็นข้อความ คำสั่งตัวกรองข้อความ จะปรากฏขึ้น

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมการกรองจะถูกเพิ่มที่ส่วนหัวของตารางโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อมูลคุณต้องการกรอง บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบเป็นตาราง นั้นแล้ว เลือกจัดรูปแบบเป็นตาราง

  ปุ่ม จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง คุณสามารถเลือกได้ว่า ตารางของคุณมีส่วนหัว

  • เลือกตารางของฉันมีส่วนหัว เมื่อต้องการเปิดแถวบนสุดของข้อมูลของคุณลงในส่วนหัวของตาราง ไม่สามารถกรองข้อมูลในแถวนี้

  • ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการให้ Excel Online เมื่อต้องการเพิ่มส่วนหัวของพื้นที่ที่สำรองไว้ (ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ) เหนือตารางข้อมูลของคุณ

   กล่องโต้ตอบสำหรับการแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง

 3. คลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการนำตัวกรองไปใช้ ให้คลิกลูกศรในส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วเลือกตัวเลือกตัวกรอง

กรองช่วงของข้อมูล

ถ้าคุณไม่ต้องการจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตาราง คุณสามารถนำตัวกรองเป็นช่วงของข้อมูล

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คอลัมน์ควรจะมีส่วนหัวด้วย

 2. บนแท็บข้อมูล เลือกตัวกรอง

ตัวเลือกการกรองสำหรับช่วงหรือตาราง

คุณสามารถนำตัวกรอง ทั่วไปหรือตัวกรองแบบกำหนดเองที่เฉพาะเจาะจงเป็นชนิดข้อมูล ตัวอย่าง เมื่อต้องการกรองตัวเลข คุณจะเห็นตัวกรองตัวเลข วันที่ คุณจะเห็นตัวกรองวัน และสำหรับข้อความ ที่คุณจะเห็นตัวกรองข้อความ ตัวกรองทั่วไปช่วยให้คุณสามารถเลือกข้อมูลคุณต้องการดูจากรายการของข้อมูลที่มีอยู่ดังนี้:

ตัวเลือกตัวกรองหมายเลขแบบกำหนดเอง

ตัวกรองหมายเลข ช่วยให้คุณนำตัวกรองแบบกำหนดเองไปใช้ ดังนี้

ตัวเลือกการกรองแบบกำหนดเองมีให้ใช้งานสำหรับค่าตัวเลข

ในตัวอย่างนี้ ถ้าคุณต้องการดูภูมิภาคที่มียอดขายในเดือนมีนาคมต่ำกว่า $6,000 คุณสามารถนำตัวกรองแบบกำหนดเองไปใช้ได้

นำตัวกรองแบบกำหนดเองสำหรับค่าตัวเลขไปใช้

วิธีการมีดังนี้

 1. คลิกลูกศรตัวกรองอยู่ถัดจากเดือนมีนาคม >ตัวกรองตัวเลข >น้อยกว่า และใส่ 6000

  นำตัวกรองแบบกำหนดเองไปใช้เพื่อแสดงค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 2. คลิก ตกลง

  Excel Online จะนำตัวกรองไปใช้และจะแสดงเฉพาะภูมิภาคที่มียอดขายต่ำกว่า $6000

  ผลลัพธ์ของการนำตัวกรองหมายเลขแบบกำหนดเองไปใช้

คุณสามารถนำตัวกรองวัน และตัวกรองข้อความ แบบกำหนดเองในลักษณะคล้ายกัน

เมื่อต้องการล้างตัวกรองจากคอลัมน์

 • คลิกปุ่ม ตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ ที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นคลิก ล้างตัวกรองจาก <"ชื่อคอลัมน์">

เมื่อต้องการเอาตัวกรองทั้งหมดจากตารางหรือช่วง

 • เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในตารางหรือช่วงของคุณ บนแท็บข้อมูลคลิ กปุ่มตัวกรอง

  ซึ่งจะเอาตัวกรองออกจากคอลัมน์ทั้งหมดในตารางหรือช่วงของคุณ และแสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×