กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าไฟล์ Office ของคุณสามารถเข้าถึงได้ ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง เรามีเครื่องมือฟรีให้ใช้งานใน Word, Excel, Outlook, OneNote และ PowerPoint ใน Windows หรือ Mac และ Visio ใน Windows เครื่องมือจะค้นหาปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงและอธิบายว่าทำไมแต่ละอย่างอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ทุพพลภาพได้ และยังมีคำแนะนำในการแก้ไขแต่ละปัญหาอีกด้วย

ในหัวข้อนี้

กฎการตรวจสอบการเข้าถึง

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ของคุณกับชุดกฎที่ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ทุพพลภาพ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะระบุปัญหาแต่ละปัญหาเป็นข้อผิดพลาด คำเตือน หรือเคล็ดลับ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของปัญหา

  • ข้อผิดพลาด เนื้อหาที่ทำให้บุคคลผู้ทุพพลภาพอ่านและเข้าใจเอกสารได้ยากหรือไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจได้

  • คำเตือน เนื้อหาที่ในกรณีส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทุกกรณี) จะทำให้ผู้ทุพพลภาพเข้าใจเอกสารได้ยาก

  • เคล็ดลับ เนื้อหาที่บุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถทำความเข้าใจได้ แต่สามารถนำเสนอด้วยวิธีอื่นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อผิดพลาด คำเตือน และเคล็ดลับของตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกฎของตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง สิ่งที่ตรวจสอบ การเรียนรู้วิธีแก้ไขแต่ละปัญหา และสาเหตุที่คุณควรแก้ไขแต่ละปัญหา

ข้อผิดพลาด

ถ้าเนื้อหาในไฟล์ทำให้การใช้งานของบุคคลผู้ทุพพลภาพยากลำบากหรือไม่สามารถใช้งานได้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะจัดประเภทเป็นข้อผิดพลาด

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

ทำไมจึงต้องแก้ไข

เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมดมีข้อความแสดงแทน (ข้อความแสดงแทน)

วัตถุทั้งหมดมีข้อความแสดงแทน และข้อความไม่มีรูปภาพหรือนามสกุลไฟล์

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะพูดข้อความแสดงแทนเพื่ออธิบายรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความที่ผู้ใช้ไม่เห็น ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และความหมาย ขึ้นอยู่กับข้อความแสดงแทนของเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ

ตารางระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตารางและ/หรือบล็อกของเซลล์มีกล่องส่วนหัวที่เลือกหรือแถวส่วนหัวที่ระบุ

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

ผู้ใช้จะใช้ส่วนหัวตารางเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านตามลำดับโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ นอกจากนี้ เทคโนโลยีช่วยเหลือจะใช้แถวส่วนหัวของตารางบ่อยครั้งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ในตาราง และเพื่อให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้นำทางในตารางได้

สไลด์ทั้งหมดมีชื่อเรื่อง

สไลด์มีชื่อเรื่อง

PowerPoint

ชื่อเรื่องสไลด์ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางภายในงานนำเสนอ รวมถึงค้นหาและเลือกหนึ่งสไลด์เพื่อไปทันที

เอกสารที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง

เนื้อหาที่ถูกจัดระเบียบด้วยหัวเรื่องและ/หรือตารางของเนื้อหา (TOC)

Word, Outlook, OneNote

หัวเรื่องและ TOC จะมีบริบทโครงสร้างให้ผู้ใช้ และทำให้การนำทางและการค้นหาในเอกสารง่ายขึ้น

คำเตือน

ถ้าเนื้อหาในส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ทำให้บุคคลผู้ทุพพลภาพเข้าใจได้ยาก ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะให้คำเตือน

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

ทำไมจึงต้องแก้ไข

ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีสื่อความหมาย

ลิงก์ข้อความควรสมเหตุสมผลในตัวเอง และให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทาง

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะคลิกไฮเปอร์ลิงก์ โดยขึ้นอยู่กับข้อความ ข้อความควรมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับปลายทางของลิงก์

ตารางมีโครงสร้างอย่างง่าย

ตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างง่าย ที่ไม่มีการแยกเซลล์ ผสานเซลล์ หรือตารางซ้อน

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

ผู้ใช้นำทางในตารางด้วยคีย์ลัดและเทคโนโลยีช่วยเหลือ ซึ่งใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย

ตารางจะไม่ใช้เซลล์เปล่าในการจัดรูปแบบ

ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ที่ว่างในตาราง

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

เซลล์ตารางว่างอาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

แท็บแผ่นงานมีชื่อที่มีความหมาย

แผ่นงานในเวิร์กบุ๊กมีข้อมูลอธิบายและไม่มีแผ่นงานว่าง

Excel

ชื่อแผ่นงานที่เป็นคำอธิบาย เช่น "ยอดขายรวมเดือนตุลาคม” จะทำให้การนำทางในเวิร์กบุ๊กง่ายกว่าชื่อแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น เช่น “Sheet1”

หลีกเลี่ยงการใช้อักขระช่องว่างซ้ำๆ

ไม่มีการเรียกใช้ช่องว่าง แท็บ หรืออักขระขึ้นบรรทัดใหม่

Word

ช่องว่าง แท็บ และย่อหน้าเปล่าจะถูกอ่านเป็นว่างเปล่าโดยเทคโนโลยีช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้ง หลังจากได้ยิน “ว่างเปล่า” หลายครั้ง ผู้ใช้จะคิดว่าพวกเขามาถึงจุดสิ้นสุดของข้อมูลแล้ว

หลีกเลี่ยงการใช้สีของข้อความที่ไม่โดดเด่นจากสีพื้นหลัง

มีความเปรียบต่างระหว่างสีของข้อความและพื้นหลังเพียงพอ

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

บุคคลที่มีมีปัญหาด้านการมองเห็นมักจะพบว่าการอ่านข้อความที่ไม่มีความเปรียบต่างจากพื้นหลังนั้นยาก

เคล็ดลับ

เมื่อมีเนื้อหาที่บุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าใจได้ แต่อาจจัดระเบียบหรือนำเสนอด้วยวิธีที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา คุณจะเห็นเคล็ดลับ

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

ทำไมจึงต้องแก้ไข

คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินจะถูกรวมอยู่ในเสียงหรือวิดีโอที่แทรก

วัตถุเสียงและวิดีโอทั้งหมดมีคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

ถ้าไม่มีการใส่คำอธิบายภาพ บุคคลผู้ทุพพลภาพอาจไม่เข้าใจข้อมูลในส่วนวิดีโอหรือเสียง

ลำดับการอ่านของการนำเสนอสไลด์จะเป็นไปตามหลักตรรกะ

สไลด์จะปรากฏตามลำดับตรรกะ

PowerPoint

เทคโนโลยีช่วยเหลือจะอ่านสไลด์และองค์ประกอบตามลำดับที่ระบุ ถ้าลำดับการอ่านไม่เป็นไปตามหลักตรรกะ อาจทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหา

ชื่อเรื่องของสไลด์ในชุดไม่ซ้ำกัน

สไลด์ที่ไม่ใช่สไลด์ว่างมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

PowerPoint

ผู้ใช้จะใช้ชื่อในการทราบตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในชุดสไลด์และเพื่อนำทางในชุดสไลด์

ตารางเค้าโครงต้องมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการนำทาง

ลำดับเค้าโครงควรเป็นตรรกะสำหรับภาษา และลำดับแท็บไม่ควรเป็นแบบวงกลม

Word

ผู้ใช้จะใช้เค้าโครงตารางในการนำทางผ่านเนื้อหา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับตรรกะเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและนำทางในเนื้อหาได้

ไม่มีการใช้งานลายน้ำของรูปภาพ

ไม่มีลายน้ำ

Word

ลายน้ำอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาหลักบนหน้าและอาจทำให้สับสนได้

หัวเรื่องทั้งหมดอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง

หัวเรื่องทั้งหมดเป็นไปตามลำดับตรรกะ

Word, Outlook, OneNote

หัวเรื่องตามลำดับที่มีระดับเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทาง ค้นหา และเข้าใจการจัดระบบของเอกสารได้

ดูเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×