Office

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ Office ของคุณสามารถเข้าถึงได้ให้ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงเครื่องมือฟรีที่พร้อมใช้งานในWord, Excel, Outlook, OneNote และPowerPoint บน Windows, Office Online หรือ Mac และVisio บน Windows จะค้นหาปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงส่วนใหญ่และอธิบายว่าทำไมแต่ละคนอาจเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหา

แม้ว่าตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะมีปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงมากที่สุดแต่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจหาได้ นี่คือเหตุผลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบการทำงานของคุณเพื่อค้นหาปัญหาที่ซ่อนจากตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงเสมอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่ข้อจำกัดของตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ในหัวข้อนี้

กฎการตรวจสอบการเข้าถึง

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ของคุณกับชุดกฎที่ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ทุพพลภาพ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะระบุปัญหาแต่ละปัญหาเป็นข้อผิดพลาด คำเตือน หรือเคล็ดลับ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของปัญหา

  • พลาด . เนื้อหาที่ทำให้เอกสารเป็นเรื่องยากหรืออ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

  • คำเตือน เนื้อหาที่ในกรณีส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทุกกรณี) จะทำให้ผู้ทุพพลภาพเข้าใจเอกสารได้ยาก

  • เคล็ดลับ เนื้อหาที่บุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถทำความเข้าใจได้ แต่สามารถนำเสนอด้วยวิธีอื่นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

  • บริการอัจฉริยะ เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติโดย AI และคุณควรรีวิวสำหรับความถูกต้องและบริบท

ข้อผิดพลาด คำเตือน และเคล็ดลับของตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกฎของตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง สิ่งที่ตรวจสอบ การเรียนรู้วิธีแก้ไขแต่ละปัญหา และสาเหตุที่คุณควรแก้ไขแต่ละปัญหา

ข้อผิดพลาด

ถ้าเนื้อหาในไฟล์ทำให้การใช้งานของบุคคลผู้ทุพพลภาพยากลำบากหรือไม่สามารถใช้งานได้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะจัดประเภทเป็นข้อผิดพลาด

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

ทำไมจึงต้องแก้ไข

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมดมีข้อความแสดงแทน (ข้อความแสดงแทน)

วัตถุทั้งหมดมีข้อความแสดงแทนและข้อความแสดงแทนจะไม่มีชื่อรูปหรือนามสกุลของไฟล์

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะพูดข้อความแสดงแทนเพื่ออธิบายรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อความที่ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยยึดตามข้อความแสดงแทนผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และความหมายของเนื้อหาที่อธิบายได้

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

ตารางระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตารางและ/หรือบล็อกของเซลล์มีกล่องส่วนหัวที่เลือกหรือแถวส่วนหัวที่ระบุ

ผู้ใช้จะใช้ส่วนหัวตารางเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านตามลำดับโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ นอกจากนี้ เทคโนโลยีช่วยเหลือจะใช้แถวส่วนหัวของตารางบ่อยครั้งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ในตาราง และเพื่อให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้นำทางในตารางได้

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

สไลด์ทั้งหมดมีชื่อเรื่อง

สไลด์มีชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องสไลด์ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางภายในงานนำเสนอ รวมถึงค้นหาและเลือกหนึ่งสไลด์เพื่อไปทันที

PowerPoint

เซลล์ในเวิร์กชีต Excel ไม่ใช้การจัดรูปแบบสีแดงเท่านั้นสำหรับจำนวนลบ

เซลล์ที่ถูกตั้งค่าเป็นรูปแบบตัวเลขและใช้เฉพาะสีสีแดงสำหรับจำนวนลบ (เช่นแสดง๑๐๐๐สีแดงแทนที่จะเป็น๑๐๐๐)

ผู้ใช้ที่มีความยุ่งยากในการแยกแยะสีจะไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างค่าบวกและค่าลบได้

Excel

รูปภาพหรือวัตถุเป็นแบบอินไลน์ที่มีข้อความ

รูปภาพหรือวัตถุถูกจัดตำแหน่งไว้ในแนวเดียวกับข้อความรอบข้าง

ถ้ารูปภาพหรือวัตถุไม่ใช่แบบอินไลน์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโต้ตอบกับวัตถุ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบตำแหน่งที่วัตถุนั้นสัมพันธ์กับข้อความ

Word

การเข้าถึงเอกสารไม่ถูกจำกัด

เอกสารใดๆที่ได้ปิดใช้งานตัวเลือกการเข้าถึงเนื้อหาโดยทางโปรแกรมในการตั้งค่าสิทธิ์ของเอกสาร:ตรวจทาน>จำกัดการแก้ไข>จำกัดสิทธิ์... เลือกจำกัดสิทธิ์ในเอกสารนี้>ตัวเลือกเพิ่มเติม

การป้องกันการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) อาจทำให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่อนุญาตการเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนต่างๆของเอกสารที่มีการป้องกัน

Excel, PowerPoint, Word

คำเตือน

ถ้าเนื้อหาในส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ทำให้บุคคลผู้ทุพพลภาพเข้าใจได้ยาก ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะให้คำเตือน

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

ทำไมจึงต้องแก้ไข

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

ตารางมีโครงสร้างอย่างง่าย

ตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างง่าย ที่ไม่มีการแยกเซลล์ ผสานเซลล์ หรือตารางซ้อน

ผู้ใช้นำทางในตารางด้วยคีย์ลัดและเทคโนโลยีช่วยเหลือ ซึ่งใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

แท็บแผ่นงานมีชื่อที่มีความหมาย

แผ่นงานในเวิร์กบุ๊กมีข้อมูลอธิบายและไม่มีแผ่นงานว่าง

ชื่อแผ่นงานที่เป็นคำอธิบาย เช่น "ยอดขายรวมเดือนตุลาคม” จะทำให้การนำทางในเวิร์กบุ๊กง่ายกว่าชื่อแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น เช่น “Sheet1”

Excel

ความคมชัดที่เพียงพอระหว่างข้อความและพื้นหลัง

สีของข้อความและพื้นหลังมีความแตกต่างกันพอที่จะทำให้ข้อความมองเห็นได้ง่าย

บุคคลที่มีมีปัญหาด้านการมองเห็นมักจะพบว่าการอ่านข้อความที่ไม่มีความเปรียบต่างจากพื้นหลังนั้นยาก ถ้าเอกสารของคุณมีความคมชัดระดับสูงระหว่างข้อความและพื้นหลังผู้ใช้เพิ่มเติมจะสามารถดูและใช้เนื้อหาได้

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินจะถูกรวมอยู่ในเสียงหรือวิดีโอที่แทรก

วัตถุเสียงและวิดีโอทั้งหมดมีคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

ถ้าไม่มีการใส่คำอธิบายภาพ บุคคลผู้ทุพพลภาพอาจไม่เข้าใจข้อมูลในส่วนวิดีโอหรือเสียง

PowerPoint, OneNote

ชื่อเรื่องของสไลด์ในชุดไม่ซ้ำกัน

สไลด์ที่ไม่ใช่สไลด์ว่างมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

ผู้ใช้จะใช้ชื่อในการทราบตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในชุดสไลด์และเพื่อนำทางในชุดสไลด์

PowerPoint

เคล็ดลับ

เมื่อมีเนื้อหาที่บุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าใจได้ แต่อาจจัดระเบียบหรือนำเสนอด้วยวิธีที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา คุณจะเห็นเคล็ดลับ

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

ทำไมจึงต้องแก้ไข

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

ลำดับการอ่านของวัตถุบนงานนำเสนอสไลด์เป็นแบบตรรกะ

วัตถุบนสไลด์อยู่ในลำดับเชิงตรรกะ

เทคโนโลยีช่วยเหลือจะอ่านสไลด์และองค์ประกอบตามลำดับที่ระบุ ถ้าลำดับการอ่านไม่เป็นไปตามหลักตรรกะ อาจทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหา

PowerPoint

ตารางเค้าโครงต้องมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการนำทาง

ลำดับเค้าโครงควรเป็นตรรกะสำหรับภาษา และลำดับแท็บไม่ควรเป็นแบบวงกลม

ผู้ใช้จะใช้เค้าโครงตารางในการนำทางผ่านเนื้อหา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับตรรกะเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและนำทางในเนื้อหาได้

Word

เอกสารจะใช้สไตล์หัวเรื่อง

เนื้อหาที่ถูกจัดระเบียบด้วยหัวเรื่องและ/หรือตารางของเนื้อหา (TOC)

หัวเรื่องและ TOC จะมีบริบทโครงสร้างให้ผู้ใช้ และทำให้การนำทางและการค้นหาในเอกสารง่ายขึ้น

Word, Outlook, OneNote

บริการอัจฉริยะ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะแสดงรายการรูปภาพทั้งหมดที่มีข้อความแสดงแทนที่สร้างขึ้นโดยบริการอัจฉริยะ

กฎ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงตรวจสอบความถูกต้อง

ทำไมจึงต้องแก้ไข

นำไปใช้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้

ข้อความแสดงแทนที่แนะนำ

รูปภาพทั้งหมดที่มีข้อความแสดงแทนถูกสร้างขึ้นโดยบริการการรู้จำรูปภาพของ Office

บริการอัจฉริยะจะสร้างข้อความแสดงแทนในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ (เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นั้น) รีวิวแต่ละคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าได้อย่างถูกต้องอธิบายรูปภาพของคุณ ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำแนะนำให้พิมพ์เหนือข้อความที่แนะนำในกล่องคำอธิบาย

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสลับไปยังฟีเจอร์นี้ให้ไปที่เปิดข้อความแสดงแทนอัตโนมัติ

PowerPoint, Word, Outlook

ข้อจำกัดของตัวตรวจสอบการเข้าถึง

มีปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงบางอย่างที่ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงไม่สามารถตรวจหาได้ นอกจากนี้ปัญหาบางอย่างที่แสดงอยู่ในตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงไม่จำเป็นต้องมีปัญหาในการเข้าถึงที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

  • สี: ข้อมูลจะถูกถ่ายทอดโดยใช้สีเพียงอย่างเดียว

  • คำอธิบายภาพแบบปิด: ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะรายงานคำอธิบายภาพที่ปิดหายไปในวิดีโอแต่ถ้าวิดีโอของคุณมีคำอธิบายภาพที่ปิดอยู่ในแถบคำอธิบายภาพแล้วให้เปิดคำอธิบายภาพหรือไม่มีกล่องโต้ตอบอาจไม่มีปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยวิดีโอ

มีอะไรใหม่ในตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เปลี่ยนชนิด

เปลี่ยน

เผยแพร่แล้ว

ข้อผิดพลาดที่ถูกเอาออก

ข้อผิดพลาด "หลีกเลี่ยงการใช้อักขระเปล่าที่ไม่ซ้ำกัน" ถูกเอาออก

อักขระเปล่าจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตามปกติยกเว้นเมื่อใช้เพื่อสร้างความประทับใจของเค้าโครงหรือโครงสร้างเช่นแกล้งตารางหรือรายการหลายระดับ

ตุลาคม 2018

เคล็ดลับที่ถูกเอาออก

"หัวเรื่องทั้งหมดอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง" ที่ถูกนำออก

การใช้ระดับหัวเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในลำดับจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตามปกติ

ตุลาคม 2018

ประเภทกฎใหม่

เพิ่มประเภทกฎของบริการอัจฉริยะ

ตุลาคม 2018

ข้อผิดพลาดใหม่

เซลล์ในเวิร์กชีต Excel ไม่ใช้การจัดรูปแบบสีแดงเฉพาะสำหรับจำนวนลบ เพิ่มข้อผิดพลาดแล้ว

ตุลาคม 2018

กฎที่ได้รับการอัปเกรด

รูปภาพหรือวัตถุเป็นแบบอินไลน์ที่มีข้อความอัปเกรดจากคำเตือนไปยังข้อผิดพลาด

ฤดูร้อน๒๐๑๗

กฎ Downgraded

เอกสารจะใช้สไตล์หัวเรื่องที่ Downgraded จากข้อผิดพลาดไปยังเคล็ดลับ

ฤดูร้อน๒๐๑๗

คำเตือนที่ถูกเอาออก

คำเตือน "ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมาย" ถูกเอาออก

การใช้ URL ลิงก์เป็นชื่อที่ใช้แสดงของไฮเปอร์ลิงก์ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าไฮเปอร์ลิงก์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น http://www.microsoft.com ไม่ใช่ปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ฤดูร้อน๒๐๑๗

คำเตือนที่ถูกเอาออก

"ตารางไม่ใช้เซลล์เปล่าสำหรับการจัดรูปแบบ" การแจ้งเตือนถูกเอาออก

มีตารางที่สามารถเข้าถึงได้ที่มีแถวและคอลัมน์ที่ว่างเปล่าและตัวอ่านหน้าจอส่วนใหญ่จะรู้วิธีการสื่อสารข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง

ฤดูร้อน๒๐๑๗

กฎที่ได้รับการอัปเกรด

คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินจะถูกรวมอยู่ในเสียงหรือวิดีโอที่แทรก อัปเกรดจากเคล็ดลับเป็นคำเตือน

ฤดูร้อน๒๐๑๗

กฎที่ได้รับการอัปเกรด

ชื่อเรื่องสไลด์ในสำรับจะได้รับการอัปเกรดเฉพาะจากเคล็ดลับในการเตือน

ฤดูร้อน๒๐๑๗

เคล็ดลับที่ถูกเอาออก

"ไม่มีการใช้ลายน้ำของรูปภาพ" นำออก

คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปลายน้ำได้

ฤดูร้อน๒๐๑๗

ดูเพิ่มเติม

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×