กฎการเปลี่ยนสูตรอาร์เรย์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณพยายามแก้ไขสูตรอาร์เรย์ แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เมื่อคุณคลิกสูตรในเซลล์หรือแถบสูตร และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เลย สูตรอาร์เรย์นั้นถือเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าคุณได้ใส่สูตรอาร์เรย์เซลล์เดียวเลือกเซลล์ กดปุ่ม F2 ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว กด Ctrl + Shift + Enter ...

ถ้าคุณได้ใส่สูตรอาร์เรย์หลายเซลล์เลือกเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบด้วย กดปุ่ม F2 และการปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

  • คุณจะไม่สามารถย้ายเซลล์แต่ละเซลล์ที่มีสูตรได้ แต่คุณสามารถย้ายเซลล์เหล่านั้นทั้งหมดไปเป็นกลุ่มได้ และการอ้างอิงเซลล์ในสูตรก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ถ้าต้องการย้ายเซลล์ ให้เลือกเซลล์ทั้งหมด กด Ctrl+X เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แล้วกด Ctrl+V

  • คุณไม่สามารถลบเซลล์ในสูตรอาร์เรย์ (คุณจะเห็นข้อผิดพลาดที่ "คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนของอาร์เรย์"), แต่คุณสามารถลบทั้งสูตรและเริ่มต้นใหม่

  • คุณไม่สามารถเพิ่มเซลล์ใหม่ลงในกลุ่มของเซลล์ผลลัพธ์ แต่คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ของคุณเวิร์กชีต แล้วขยายสูตรของคุณ

  • หลังจากที่คุณทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Ctrl+Shift+Enter

สุดท้าย คุณอาจสามารถประหยัดเวลาได้ถ้าคุณใช้ค่าคงอาร์เรย์นั่นคือส่วนต่าง ๆ ของสูตรอาร์เรย์ที่คุณพิมพ์ลงในแถบสูตรได้ แต่ พวกเขาสามารถแก้ไขและการใช้กฎบาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา ดูที่การใช้ค่าคงอาร์เรย์ในสูตรอาร์เรย์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×