ศูนย์ความช่วยเหลือ OneNote

ข้ามขั้นไปยัง OneNote สำหรับ Windows 10

สำรวจประโยชน์ของการอัปเกรดจาก OneNote 2016 ไปเป็นแอป OneNote สำหรับ Windows 10 ใหม่ และเรียนรู้ทำไม OneNote เวอร์ชันใหม่นี้ใช้ขั้นตอนศูนย์ Office 2019 ในปีนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

การฝึกอบรมที่แนะนำ

การฝึกอบรม OneNote

รับข้อมูลพื้นฐานหรือสำรวจมากขึ้นด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้

สำรวจการฝึกอบรม

จดบันทึกย่อ

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อหรือบันทึกบันทึกย่อแบบเสียงด้วย OneNote

เรียนรู้วิธี

วาดและร่าง

ทำให้บันทึกย่อของคุณมีสีสันด้วยการวาดและร่างใน OneNote

เรียนรู้เพิ่มเติม