ศูนย์ความช่วยเหลือ Access

Access ใน Office 365

Access รวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ Office 365 Business และ Business Premium ดาวน์โหลดทันทีเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ

รับการเข้าถึง

สนับสนุนตัวเลขจำนวนมาก

จัดเก็บและคำนวณจำนวนมากด้วยชนิดข้อมูลใหม่นี้ที่เข้ากันได้กับข้อมูล bigint ของ SQL Server

เพิ่มตัวเลขจำนวนมาก