Hjälpcenter för Visio

Datavisualiserare

Skapa detaljerade och snygga Visio-flödesscheman med datavisualiserarmallar. (Endast Visio Pro för Office 365)

Komma igång

Lär dig av experterna

Visio-utbildning

Lär dig grunderna eller utforska mer med de här kurserna.

Utforska utbildningar

Lägga till former och kopplingar

Lägga till och formatera former och kopplingar för att kommunicera.

Läs mer

Lägga till text, bilder och tabeller

Gör diagram mer begripliga med text, bilder och tabeller.

Läs mer

Visio och Power BI

Få fullständiga insikter med Visio-illustrationer, till exempel flödesscheman, Fishbone-diagram och organisationsscheman, från Power BI-instrumentpaneler och -rapporter.

Läs mer