Zooma och panorera i ett diagram

Du kan använda flera metoder om du vill zooma in och granska en Visio-ritning och flytta runt i diagrammet (eller "panorera" i diagrammet) så att du visar önskat avsnitt.

Vad vill du göra?

Zooma genom att använda zoomkontrollerna

Zooma och panorera genom att använda fönstret Panorera och zooma

Zooma genom att använda kommandot Zooma

Zooma och panorera genom att använda tangentbordet och musen

Zooma genom att använda hjulet på ett Microsoft IntelliMouse-pekdon

Zooma genom att använda zoomkontrollerna

Zoomkontrollerna hittar du i statusfältet i Visio, nedanför diagramsidan.

Navigera i ett diagram med hjälp av verktygen i statusfältet

Håll pekaren över respektive kontroll så ser du en förklaring av vad kontrollen gör. Bland kontrollerna finns ett skjutreglage som anger zoomnivån, en knapp för att anpassa sidan till storleken på det aktuella fönstret samt en knapp för att öppna fönstret Panorera och zooma.

Överst på sidan

Zooma och panorera genom att använda fönstret Panorera och zooma

 1. Öppna fönstret Panorera och zooma på något av följande två sätt:

  • Klicka i statusfältet, nära zoomreglaget, på knappen för fönstret Panorera och zooma Knappen Panorera och zooma .

  • Gå till fliken Visa och klicka i gruppen VisaÅtgärdsfönster och sedan på Panorera och zooma.

 2. Om det inte visas en röd ruta i fönstret Panorera och zooma skapar du den röda rutan genom att klicka och dra. Den röda rutan indikerar det sidområde som visas i ritningsfönstret.

 3. Ändra storlek på den röda rutan genom att dra i en sida tills den passar det område som du vill förstora.

 4. Panorera och visa andra avsnitt av diagrammet genom att klicka i den röda rutan och dra rutan till det avsnitt du vill visa.

  Tips: I fönstret Panorera och zooma kan du också zooma i ritningen genom att flytta reglaget.

Överst på sidan

Zooma genom att använda kommandot Zooma

På fliken Visa klickar du i gruppen ZoomaZooma. Välj sedan en zoomnivå och klicka på OK.

Överst på sidan

Zooma och panorera genom att använda tangentbordet och musen

 1. Håll ned CTRL och SKIFT.

  Markören omvandlas till ett förstoringsglas.

 2. Prova följande metoder:

  • Klicka med vänster musknapp om du vill förstora.

  • Klicka med höger musknapp om du vill förminska.

  • Klicka med vänster musknapp och dra en rektangel som innehåller precis det område som du vill zooma in.

  • Högerklicka och dra om du vill panorera i diagrammet.

Överst på sidan

Zooma genom att använda hjulet på ett Microsoft IntelliMouse-pekdon

Gör något av följande:

 • Bläddra uppåt eller nedåt genom att rotera mushjulet på IntelliMouse framåt och bakåt.

 • Zooma in eller ut genom att hålla ned CTRL samtidigt som du roterar mushjulet på IntelliMouse framåt eller bakåt.

Obs!: Du kan ändra standardbeteendet för IntelliMouse-hjulet från att bläddra till att zooma. Det gör du på fliken Avancerat i dialogrutan Visio-alternativ. Felsökningstips för Microsoft IntelliMouse och mer information om hur du ändrar alternativ finns i IntelliPoints onlinehandbok.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×