Zooma och panorera ett diagram

Zooma och panorera ett diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Håll ned Ctrl och Skift.

  Markören omvandlas till ett förstoringsglas.

 2. Prova med följande:

  • Klicka med vänster musknapp om du vill förstora.

  • Klicka med höger musknapp om du vill förminska.

  • Klicka med vänster musknapp och dra en rektangel som innehåller det område som du vill zooma in.

  • Högerklicka och dra om du vill panorera diagrammet.

Panorera och zooma med hjälp av rullningshjulet

Gör något av följande:

 • Rulla uppåt eller nedåt genom att rotera mushjulet framåt och bakåt.

 • Zooma in eller ut genom att hålla ned Ctrl samtidigt som du roterar mushjulet framåt eller bakåt.

Obs!: Du kan ändra standardbeteendet av en IntelliMouse ratten från Bläddra till att zooma. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. Klicka på Avancerat och markera kryssrutan Zooma med IntelliMouse under Redigeringsalternativ.

Zooma in med hjälp av zoomningskontrollerna

Zoomningskontrollerna är placerade i statusfältet i Visio, under diagramsidan.

Håll ned muspekaren över en kontroll om du vill se vad den gör. Det finns också ett skjutreglage bland kontrollerna som anger zoomningsgraden, en knapp som anpassar sidan till det aktuella fönstret och en knapp som öppnar fönstret Panorera och zooma.

Zooma och panorera genom att använda fönstret Panorera och zooma

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Panorera och zooma.

 2. Om du inte ser någon blå ruta i fönstret Panorera och zooma skapar du en blå ruta genom att dra. Den blå rutan anger området på sidan som visas i ritningsfönstret.

 3. Ändra storlek på den blå rutan genom att dra en sida tills den passar området som du vill förstora.

 4. Om du vill visa andra områden i diagrammet (eller panorera diagrammet) klickar du i den blå rutan och drar den över det område som du vill visa.

  Tips: I fönstret Panorera och zooma kan du också zooma i ritningen genom att flytta reglaget.

Zooma med hjälp av kommandot Zooma

Klicka på Zooma i gruppen Zooma på fliken Visa, välj en zoomningsnivå och klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×