Yammer och Office 365-grupper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Yammer integreras nu med Office 365-grupper. Det innebär att gruppfunktioner i Yammer får tillgång till Office 365-tjänster som SharePoint Online, OneNote och Planner.

Yammer och Office 365-grupper

Yammer är på väg att integreras med tjänsten Office 365-grupper för nätverk som uppfyller kraven nedan. När det är tillgängligt i ditt nätverk kan du skapa en Office 365-grupp som använder antingen Outlook-e-post eller Yammer för att kommunicera och dela information. Gruppfunktionerna i Yammer innehåller nu åtkomst till en SharePoint-gruppwebbplats och dokumentbibliotek, en OneNote-anteckningsbok, en plan i Planner och en arbetsyta i PowerBI. Senare kommer gruppfunktionerna att även innehålla en delad kalender.

Funktioner för e-post och Yammer-grupper

När Office 365-grupper först släpptes kunde gruppkonversationer endast ske i Outlook. Nu kan användarna välja att föra gruppkonversationer i Yammer eller Outlook.

Du kommer fortfarande att kunna skicka ett e-postmeddelande till en grupp i Yammer som då visas under gruppmeddelanden. Dessutom kommer den Office 365-anslutna Yammer-gruppens namn att finnas i den globala adresslistan (GAL) för företaget. Företaget kan fortsätta att använda grupper i Yammer och grupper i Outlook beroende på vilken grupptyp som passar bäst för gruppens situation.

Precis som i dag kanske också e-postaviseringar skickas till användarna beroende på vilka inställningar de har angett för Yammer-aviseringar.

Så här kommer Yammers integrering med Office 365-grupper att aktiveras för Office 365-klientorganisationer

Yammers integrering med Office 365-grupper genomförs i faser. I februari 2017 anslöts nya offentliga och privata grupper i lämpliga nätverk till Office 365. Med start i maj 2017 kommer befintliga grupper i lämpliga nätverk att anslutas till Office 365.  Senare faser tillgodoser återstående typer av grupper, Office 365-klientorganisationer och erbjuder integrering med Outlook-kalendern och förbättringar av SharePoint och Planner. Det bästa sättet att hålla sig informerad om hanteringen av ändringarna är att följa Yammer-uppdateringarna på Översikt över Office 365.

Konfigurationskrav för att aktivera Yammer-integrering med Office 365-grupper i din klientorganisation

Om du är intresserad av att ha Yammer-integrering med Office 365-grupper aktiverat i Office 365-klientorganisationen kan du kontrollera att du uppfyller följande krav:

  1. Yammers integrering med Office 365-grupper är först endast tillgängligt för 1:1-nätverkskonfigurationer. Det betyder att du har ett Yammer-nätverk som är associerat med en Office 365-klient.

  2. Du måste tillämpa Office 365-identitet för Yammer-användare.

  3. När de första två villkoren är uppfyllda kan du skapa nya grupper som innehåller ytterligare funktioner som SharePoint Online-gruppwebbplats och dokumentbibliotek. Med start 1 maj kommer även befintliga grupper i nätverk som uppfyller kraven att anslutas till Office 365. Administratörer och användare vet om en gruppfunktion i Yammer är ansluten till Office 365-grupper när de ser avsnittet Office 365-resurser i den högra navigeringen för gruppen i Yammer enligt följande bild.

    Skärmbild som visar Office 365-resurser

Ansluta befintligt Yammer-grupper till O365

Med start i maj 2017, om du för närvarande ansluter nya grupper till O365, kommer befintliga grupper i ditt nätverk att anslutas till Office 365 och förses med Office 365-gruppresurser. Samma begränsningar som ovan gäller använda för denna operation: offentliga och privata grupper ansluts, olistade privata och externa grupper kommer inte att anslutas till O365 i denna vända. Det här gäller bara för nätverk där Office 365 Identity är aktiverat och det finns ett enda nätverk kopplat till en enda klientorganisation (1:1).

Endast grupper som ägs av användare med behörighet att skapa grupper ansluts till O365. Det betyder att de som i dag inte kan skapa nya O365-anslutna Yammer-grupper heller inte kommer att få sina existerande Yammer-grupper anslutna till O365.

Andra ändringar som är relaterat till grupper i O365-integreringen i Yammer

Med början 24 januari 2017 görs ändringar i Yammer-grupptyper:

  • Offentliga grupper – alternativet för stängda medlemskap är inte längre tillgängligt

  • Privata grupper (listade) – endast administratörer kan bevilja godkännanden för nya medlemmar

  • Privata grupper (ej listade) – endast administratörer kan bevilja godkännanden för nya medlemmar

Obs!: Detta påverkar inte befintliga grupper med stängda medlemskap eller inställningar för gruppgodkännande utan gäller bara när nya grupper skapas.

Grupptyp

Före 24 januari 2017

Efter 24 januari 2017

Offentlig grupp

Alternativet för stängda medlemskap (med krav på godkännande från gruppadministratören eller medlem för att gå med) var fortfarande tillgängligt.

Alternativet för stängda medlemskap (med krav på godkännande från gruppadministratören eller medlem för att gå med) är inte längre tillgängligt. Hädanefter krävs inte godkännanden för offentliga grupper.

Privat grupp

Kräver godkännande – administratören för Yammer-gruppen eller en medlem kan godkänna.

Bara administratören för Yammer-gruppen kan bevilja godkännanden.

Privat grupp (ej listad)

Kräver godkännande – administratören för Yammer-gruppen eller en medlem kan godkänna.

Bara administratören för Yammer-gruppen kan bevilja godkännanden.

Vanliga frågor och svar

F: Hur vet jag om min klientorganisation är berättigad för en ny Yammer-gruppfunktion?

S: För att uppfylla de initiala kraven måste du tillämpa Office 365-inloggning i Committed (bekräftat) läge, och ha ett 1:1-nätverk.

F: Jag är administratör, hur vet jag om mitt Yammer-nätverket är korrekt konfigurerat och lämpligt för Office 365-anslutna Yammer-grupper?

S: Gå till avsnittet Nätverksadmin i Yammer och välj Säkerhetsinställningar. I avsnittet Office 365-anslutna Yammer-grupper ser du Status. Observera att den här funktionen fortfarande är under lansering, vilket betyder att även om status är att anslutna grupper är aktiverade, bör du vänta någon dag innan du provar att skapa en ny grupp.

F: Kan jag inaktivera Office 365-anslutna Yammer-grupper?

S: Nej, men du kan begränsa vem ska kunna skapa Office 365-grupper. Dessa begränsningar gäller inte för klientorganisationens administratörer. Se dokumentationen rörande principer för skapande för mer information.

F: Om jag inaktiverar möjligheten att skapa grupper i Office 365 för min klientorganisation, blir då de grupper som jag skapar i Yammer Office 365-anslutna?

S: Nej. I så fall blir inte de grupper du skapar i Yammer Office 365-anslutna.

F: Om jag har flera Yammer-nätverk som har mappats till Office 365, kommer då de Office 365-anslutna Yammer-grupperna att fungera?

S: Nej. Funktionen för Office 365-anslutna Yammer-grupper fungerar endast för Office 365-klienter som är associerade med ett enda Yammer-nätverk. Se Nätverksmigrering: Konsolidera flera Yammer-nätverk för information om hur du konsoliderar Yammer-nätverk.

F: Vilka typer av Yammer-grupper kan vara Office 365-grupper?

S: Till en början aktiveras endast interna, privatadministrerade och offentliga grupper. Ej listade privata och externa grupper omfattas inte i början men kommer att ingå i en senare fas.

F: Var kan jag skapa Office 365-anslutna Yammer-grupper?

S: Endast i Yammer.

F: Kan jag skapa en Office365-ansluten Yammer-grupp i administrationscentret för Office 365?

S: Nej, detta läggs till i senare faser. Du kommer däremot att kunna hantera medlemmar och ta bort grupper från administrationscentret för Office 365. Metadatauppdateringar kan även tillämpas på grupper från administrationscentret.

F: Kan jag göra min Office 365-anslutna Yammer-grupp privat och inte visa den i gruppkatalogen (hemlig)?

S: Nej. Inställningen är inte tillgänglig för Office 365-anslutna Yammer-grupper.

F: Kan jag lägga till externa användare i Office 365-anslutna Yammer-grupper?

S: Nej. Detta orsakar synkroniseringsfel eftersom externa användare inte hanteras av Azure AD.

F: Jag vill inte att min befintliga grupper ska anslutas till O365. Kan jag inaktivera det?

S: Nej, men du kan begränsa vem ska kunna skapa Office 365-grupper vilket även gäller hanteringen av befintliga grupper. Endast grupper som ägs av användare med behörighet att skapa grupper ansluts till O365. Att du inför en ny princip för skapande förändrar inte retroaktivt grupper som redan är anslutna till O365. Det här påverkar bara nya grupper.

F: När börjar ni beta av existerande grupper?

Hanteringen startar i maj. Vi börjar ansluta befintliga grupper i lämpliga nätverk i omgångar över några veckor.

F: Vad händer om jag blir godkänd för anslutning av grupper efter maj?

Vi påbörjar anslutning av dina existerande grupper när nya grupper ansluts.

F: Hur många medlemmar kan jag ha i min grupp?

S: Fler än 1 000

F: Vad händer om jag tar bort en Office 365-ansluten Yammer-grupp?

S: Precis som för alla Office 365-grupper tas allt innehåll som är kopplat till gruppen bort. Det omfattar dokumentbibliotek, OneNote-anteckningsbok och Planner-abonnemang. Läs artikeln om att ta bort grupper, om du vill ha mer information.

F: Jag kan ha en grupp med dynamiska medlemskap i Yammer

S: Ja. Alla O365 anslutna Yammer-grupp kan konverteras till dynamiska medlemskap. Finns i den här artikelnför krav och begränsningar.

F: Hur vet jag om en grupp är ansluten till O365?

S: Administratörer och användare vet om en gruppfunktion i Yammer är ansluten till Office 365-grupper när de ser avsnittet Office 365-resurser i den högra navigeringen för gruppen i Yammer enligt följande bild.

Skärmbild som visar Office 365-resurser

F: Jag ser att det finns Yammer-filer och ett SharePoint Online-dokumentbibliotek i en ny grupp, är detta samma sak?

S: Nej, det här är olika platser där du lagrar filer men medlemmarna i gruppen har tillgång till båda platserna. Filer som laddas upp till Yammer lagras idag i Azure och det förblir så för närvarande, och de behåller sina befintliga behörigheter och egenskaper. Med Office 365-anslutna Yammer-grupper kan användarna också ladda upp och lagra filer i gruppens SharePoint-dokumentbibliotek. Vi rekommenderar att innehåll som behöver struktur- och hanteringsfunktionerna i SharePoint lagras i gruppens dokumentbibliotek. För att du snabbt och enkelt ska kunna dela bilder och dokument, eller strömma videor i Yammer, rekommenderar vi att du fortsätter att använda Yammer. På längre sikt avser vi att migrera alla filer som lagrats i Yammer till SharePoint för att tillhandahålla enhetlig fillagring.

F: Jag ser att det finns Yammer-anteckningar och OneNote i en ny grupp, är detta samma sak?

S: Nej. Både Yammer-anteckningar och OneNote används på samma sätt, men de pekar inte på samma information. På längre sikt avser vi att använda OneNote i Office 365-anslutna Yammer-grupper. För närvarande rekommenderar vi att du använder OneNote i stället för Yammer-anteckningar i de nya Office 365-anslutna Yammer-grupperna.

F: Hur fungerar Office 365 First Release i Yammer-integreringen med Office 365-grupper?

S: Yammer använder A/B-testning för att informera om produktbeslut, vilket är en process som inkluderar alla användare i alla nätverk. Du kan inte välja till eller välja bort A/B-testning i Yammer. Andra Office 365-egenskaper som SPO och Planner använder First Release-program för Office 365 som kan hantera åtkomst till nya funktioner och ändringar inom den tekniken. Mer information om First Release-program för Office 365 finns i Hur Office 365-företagskunder kan få tidig tillgång till nya funktioner i Office 2016.

Närliggande avsnitt

Är min Yammer-grupp ansluten till Office 365

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×