XELLER (Funktionen XELLER)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av XELLER i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument.

Syntax

XELLER(logisk1, [logisk2],…)

Syntaxen för funktionen XELLER har följande argument:

  • Logisk1; logisk2; …    Logisk1 är obligatoriskt. Efterföljande logiska värden är valfria. Du kan testa 1 till 254 villkor som antingen kan utvärderas till värdet SANT eller FALSKT, och som kan bestå av logiska värden, matriser eller referenser.

Anmärkningar

  • Argumenten måste utvärderas till logiska värden som SANT och FALSKT, eller till matriser eller referenser som innehåller logiska värden.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text eller tomma celler ignoreras dessa värden.

  • Om det angivna intervallet inte innehåller några logiska värden returnerar XELLER felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Du kan använda en matrisformel av typen XELLER för att se om ett värde uppkommer i en matris. Tryck på Ctrl+Skift+Retur om du vill ange en matrisformel.

  • Resultatet ac XELLER är SANT när antalet SANT-indata är udda och FALSKT när antalet SANT-indata är jämnt.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=XELLER(3>0;2<9)

Eftersom ett av de ingående argumenten har sanningsvärdet Sant, returneras SANT.

SANT

=XELLER(3>12;4>6)

Eftersom alla ingående argument har sanningsvärdet Falskt, returneras FALSKT. Minst ett av argumenten måste ha sanningsvärdet Sant för att formeln ska returnera SANT.

FALSKT

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×