XELLER (Funktionen XELLER)

Funktionen XOR returnerar ett logiskt uteslutande eller för alla argument.

Syntax

XELLER(logisk1, [logisk2],…)

Syntaxen för funktionen XELLER har följande argument:

  • Logisk1, logisk2,...    Logisk 1 krävs, följande logiska värden är valfria. 1 till 254 villkor du vill testa och som kan ha värdet sant eller falskt och kan vara logiska värden, matriser eller referenser.

Anmärkningar

  • Argumenten måste utvärderas till logiska värden som SANT och FALSKT, eller till matriser eller referenser som innehåller logiska värden.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text eller tomma celler ignoreras dessa värden.

  • Om det angivna området inte innehåller några logiska värden returnerar XOR det #VALUE! .

  • Du kan använda en matrisformel av typen XELLER för att se om ett värde uppkommer i en matris.

    Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365 kan du helt enkelt ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet. Tryck sedan på RETUR och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

  • Resultatet ac XELLER är SANT när antalet SANT-indata är udda och FALSKT när antalet SANT-indata är jämnt.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur.

Formel

Beskrivning

Resultat

=XELLER(3>0;2<9)

Eftersom båda testen utvärderas som sanna returneras FALSKT.

FALSKT

=XELLER(3>12;4>6)

Eftersom alla test resultat utvärderas till FALSKT returneras FALSKT. Minst ett av test resultaten måste utvärderas till TRUE för att returnera TRUE.

FALSKT

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×