Word-funktioner som inte stöds fullt ut i Word Starter

Microsoft Word Starter 2010. är en förenklad version av Word som levereras förinstallerad på din dator. Word Starter innehåller funktioner som är grundläggande för att skapa och arbeta med dokument, men den innehåller inte den omfattande uppsättningen med funktioner som finns i den fullständiga versionen av Word. I den här artikeln finns en lista över skillnader i funktioner mellan Word Starter och den fullständiga versionen av Word.

Om du upptäcker att du behöver en bredare uppsättning funktioner än vad Word Starter kan erbjuda kan du uppgradera från Word Starter till Word. Klicka på Köp på fliken Start för att gå till en webbplats där du omedelbart kan köpa och hämta Office.

Dokumentinnehåll

Den här funktionen i Word...

Stöds så här i Word Starter ...

Tillägg

Inte tillgängligt

Tillägg kan inte installeras i Word Starter. Om du öppnar ett dokument som har skapats med hjälp av ett Word-tillägg kanske vissa funktioner i dokumentet inte stöds.

SmartArt-grafik

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller SmartArt kan du redigera och formatera texten, formatera figuren och klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort hela SmartArt-grafiken.

Bokmärke

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller bokmärken kan du klicka på bokmärkeslänkarna för att hoppa till den markerade platsen.

Korsreferens

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller korsreferenser kan du uppdatera dessa data eller radera korsreferensen.

Innehållsförteckning

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller en innehållsförteckning kan du uppdatera dessa data, kopiera och klistra in objekt, formatera texten eller radera innehållsförteckningen.

Fotnoter och slutkommentarer

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer kan du klicka på en fotnots- eller slutkommentarlänk för att hoppa till den fotnoten eller slutkommentaren. Du kan även klippa ut, kopiera eller klistra in en fotnot eller slutkommentar och du kan formatera texten.

Beskrivningar

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller etiketter kan du uppdatera dessa data. Du kan även klippa ut, kopiera eller klistra in indexposter och du kan formatera texten.

Index

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller ett index kan du uppdatera dessa data. Du kan även klippa ut, kopiera eller klistra in en fotnot eller slutkommentar och du kan formatera texten.

Ekvation

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller formaterade ekvationer kan du visa dem i texten och du kan redigera dem. Du kan även klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort en ekvation och du kan formatera texten.

Figurförteckning

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller en figurförteckning kan du uppdatera dessa data. Du kan även klippa ut, kopiera eller klistra in objekten och du kan formatera texten.

Citatförteckning

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller en citatförteckning kan du uppdatera dessa data. Du kan även klippa ut, kopiera eller klistra in objekten och du kan formatera texten.

Källhänvisningar och litteraturförteckning

Kan inte skapas

Om du öppnar ett dokument som innehåller källhänvisningar och litteraturförteckning kan du redigera källhänvisningarna och litteraturförteckningen och du kan uppdatera dessa data. Du kan även klippa ut, kopiera eller klistra in källhänvisningar och litteraturförteckningar och du kan formatera texten.

Signaturrad

Kan inte skapas, digital signering inte tillgänglig

Om du öppnar ett dokument som innehåller en signaturrad med en giltig signatur kan du visa information om signaturen. Du kan även klippa ut, kopiera, klistra in, ta bort eller ändra storlek på signaturraden.

Snabbdelar, exempelvis innehållskontroller, Autotext och fält

Det går inte att skapa innehållskontroller. Om du öppnar ett dokument med innehållskontroller kan du redigera innehållet i kontrollerna eller ta bort innehållskontrollerna.

Vissa typer av autotext (återanvändningsbart innehåll), dokumentegenskaper och fält kan infogas i dokumentet på annat sätt än med snabbdelsgalleriet. I Word Starter kan du till exempel infoga aktuellt sidnummer eller dagens datum och aktuell tid med kommandon på fliken Infoga.

Objekt

Objekt kan läggas till i ett dokument genom att dra och släppa dem på dokumentet. Vissa typer av objekt återges som bilder, men andra är tillgängliga genom att klicka på fliken Arkiv och sedan klicka på Öppna, om programmet för att öppna objektet har installerats på datorn.

Kommentarer

Kan inte skapas eller tas bort

Om du öppnar ett dokument som innehåller kommentarer kan du formatera och redigera texten i kommentarerna.

Filer i följande format:

  • .dsn

  • .mde

  • ACCDE

  • .odc

  • .udl

  • .wll

Dessa filer kan inte öppnas i Word Starter.

Produktfunktioner

Word-funktion

Tillgänglighet i Word Starter

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Du kan visa verktygsfältet Snabbåtkomst ovanför eller under menyfliksområdet, men du kan inte lägga till eller ta bort kommandon från det.

Text till tal

Den här funktionen finns inte i Word Starter. Den bygger på att anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och det stöds inte i Word Starter.

Anpassning av menyfliksområdet

Menyfliksområdet i Word Starter kan inte anpassas, men du kan minimera och förstora det genom att trycka på CTRL+F1.

Spåra ändringar

Om du öppnar ett dokument som har ändrats medan funktionen Spåra ändringar var aktiverad visas redigeringsmarkeringar i dokumentet. Du kan inte godkänna eller avvisa ändringarna och du kan inte aktivera eller inaktivera funktionen Spåra ändringar i Word Starter.

Ordna byggblock

Ordna byggblock är inte tillgängligt i Word Starter för att anpassa gallerierna Försättsblad, Sidhuvud, Sidfot, Sidnummer eller Textruta. Gallerierna är dock tillgängliga i Word Starter och de innehåller objekt som hämtas från Office.com när du är ansluten till Internet.

Dokumentskydd

Du kan inte aktivera eller inaktivera dokumentskydd. Om du öppnar ett dokument som har dokumentskydd aktiverat kan du endast göra ändringar där du har behörighet att göra det.

Språkpaket

Språkverktyg stöds, men du kan inte ändra språket i användargränssnittet eller hjälpen.

Delning

Du kan dela dokumentet genom att spara det i Windows Live OneDrive, en nätverksplats, eller genom att skicka det via e-post. Word Starter innehåller däremot inte något kommando för att skicka ett dokument som ett Internetfax eller för att spara dokumentet på en SharePoint-webbplats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×