Word för för nybörjare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln innehåller grundläggande begrepp i Microsoft Word för att nya användare börjar skapa sofistikerade och proffsiga dokument.

 1. Klicka på Start-knappen Knappen Start i Windows eller tryck på Windows-tangenten på tangentbordet för att visa Start -menyn.

 2. Söka efter ord i listan med program och klicka på den. Startskärmen visas och Word startas.

  Tips: Första gången du startar Word, visas Microsoft-licensavtalet.

Klicka på x-knappen Stäng i det övre högra hörnet av skärmen om du vill avsluta Word.

Om du har gjort ändringar sedan du senast sparade dokumentet visas en meddelanderuta frågar om du vill spara ändringarna. Klicka på Ja om du vill spara ändringarna. Klicka på Nej om du vill avsluta utan att spara ändringarna. Klicka på Avbryt om du klickade på knappen x av misstag.

överst på sidan

Word-användargränssnittet

1    namnlist: Visar namnet på det dokument som redigeras och namnet på det program du använder. Den innehåller också standard minimera, Återställ och Stäng.

2    verktygsfältet Snabbåtkomst: kommandon som inte är ofta används, till exempel SparaÅngra och göra om finns här. Är en nedrullningsbara meny där du kan lägga till andra vanliga eller ofta behövs kommandon i slutet av verktygsfältet Snabbåtkomst.

3    Arkivfliken: Klicka på den här knappen om du vill hitta kommandon som vidtar åtgärder för dokumentet själva i stället för innehållet i ett dokument, till exempel Nytt, Öppna, Spara som, Skriv ut och Stäng.

4    menyfliksområdet: kommandon som krävs för ditt arbete finns här. Utseendet på menyfliken ändras beroende på storleken på din skärm. Word komprimera menyfliksområdet genom att ändra placeringen av kontrollerna för mindre bildskärmar.

5    redigera fönster: Visar innehållet i dokumentet som du redigerar.

6    rullningslist: du kan ändra Visningsposition av dokumentet som du redigerar.

7    statusfältet: Visar information om hur du redigerar dokumentet.

8    zoomkontrollen bild: du kan ändra zoom-inställningarna för dokumentet som du redigerar.

överst på sidan

Du måste spara dokumentet så att du kan avsluta programmet utan att förlora arbete i Word. När du sparar dokumentet lagras den som en fil på datorn eller en nätverksplats. Du kan senare, öppnar du filen, ändra det och skriva ut den.

Om du vill spara ett dokument, gör du följande:

 1. Klicka på knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst. Fönstret Spara som visas.

 2. Välj en plats där du vill spara dokumentet och ange ett filnamn i rutan filnamn. Om du vill byta namn på filen skriver du ett nytt filnamn.

 3. Klicka på Spara.

Du kan öppna ett Word-dokument om du vill fortsätta ditt arbete. Om du vill öppna ett dokument, gör du följande:

 1. Öppna Utforskaren och klicka på dokument. En lista över dokument visas.

 2. Om dokumentet som du vill arbeta med i listan klickar du på filnamnet för att öppna dokumentet. Om dokumentet inte finns med i listan Gå till den plats som du sparade filen och dubbelklicka på filen. Startskärmen i Word visas och sedan dokumentet visas.

Tips: Du kan också öppna ett dokument i Word genom att klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna. Klicka på senaste om du vill öppna ett dokument som du har sparat nyligen.

överst på sidan

Innan du redigerar eller formatera text, måste du först markera texten. Följ stegen nedan för att markera text.

 1. Placera släpps i början av texten som du vill redigera eller formatera och tryck på vänster musknapp.

 2. Håll ned vänster musknapp och flytta den till höger (kallas ”dra”) till markerar du texten. En bakgrundsfärg läggs till i platsen för den markerade texten som indikerar området markering.

Du hittar de flesta formateringsverktygen för text genom att klicka på fliken Start och sedan välja från gruppen tecken.

Menyfliksområdet i Word 2010

1    det här är fliken Start.

2    det här är gruppen tecken på fliken Start.

3    det här är knappen Fet. Finns i tabellen nedan för namn och funktioner för alla knappar i gruppen tecken.

Knapp

Namn

Funktion

Knappen Teckensnitt

Teckensnitt

Ändrar teckensnittet.

Knappen Teckenstorlek

Teckenstorleken.

Ändrar storleken på texten.

Knappen Förstora typsnitt

Förstora teckensnitt

Ökar textstorleken.

Knappen Minska typsnitt

Minska typsnitt

Minskar storleken på texten.

Knappen Ändra skiftläge

Ändra skiftläge

Ändra den markerade texten till versaler, gemener eller andra texteffekt.

Knappen Radera formatering

Bild av knapp

Tar bort all formatering för den markerade texten, utan att endast oformaterad text.

Knappen Fet

Fetstil

Gör den markerade texten fet.

Knappen Kursiv

Kursivera

Kursiverar den markerade texten.

Knappen Understruken

Understrykning

Ritar en linje under den markerade texten. Klicka på nedpilen om du vill välja vilken typ av understrykning.

Knappen Genomstruken

Genomstrykning

Ritar en linje genom den markerade texten.

Knappen Nedsänkt

Nedsänkt text

Skapar nedsänkt text.

Knappen Upphöjd

Upphöjd text

Skapar upphöjda tecken.

Knappen Texteffekter

Texteffekter

Använd en visuell effekt på markerad text, till exempel skugga, ljussken eller reflektion.

Knappen Markeringsfärg för text

Markeringsfärg för text

Gör texten ser ut att vara markerad med en överstrykningspenna.

Knappen Teckenfärg

Teckenfärg

Ändrar textfärgen.

överst på sidan

Format kan du snabbt formatera huvudelement i dokumentet, till exempel rubriker, rubriker och underrubriker. Följ stegen nedan för att använda formatmallar på text i dokumentet.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Format, placerar du pekaren över en formatmall som du vill visa en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet. Om du vill se en fullständig lista över format klickar du på pilen mer för att öppna fönstret formatmallar.

 3. Om du vill använda det format som passar bäst för din text klickar du på den.

När du är klar tillämpa format de enskilda elementen, kan Word du använda ett format skall vara ändra utseendet på i hela dokumentet på samma gång.

 1. Välj något av de fördefinierade format uppsättningarna, till exempel grundläggande eller informella i gruppen Dokumentformatering på fliken Design. Håll pekaren över valfri formatuppsättningen vill visa en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet. Om du vill se fler fördefinierade formatsuppsättningar klickar du på nedpilen till höger i gruppen Dokumentformatering.

 2. Om du vill använda den Formatuppsättning som passar bäst för din text klickar du på den.

överst på sidan

Med Word kan ändra du enkelt avståndet mellan rader och stycken i dokumentet.

 1. Styckeavstånd om du vill se en nedrullningsbar lista med alternativ för styckeavstånd på fliken Design. Håll pekaren över valfri avstånd styckeformatet vill visa en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet.

 2. När du hittar önskat utseende klickar du på den.

Tips: Om du vill definiera dina egna styckeavstånd väljer du Anpassat styckeavstånd.

överst på sidan

Det är enkelt att förhandsgranska hur layout i dokumentet kommer att se ut vid utskrift utan skrivs ut.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut om du vill se en förhandsgranskning av ditt dokument.

 3. Granska Inställningar för alla egenskaper som du vill ändra.

 4. När egenskaperna för skrivaren och dokumentet visas så som du vill att de ska, klickar du på Skriv ut

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

överst på sidan

Om du vill använda Word, leta upp Word-ikonen i Start-menyn och klicka på den.

 1. Klicka på Start-knappen Bild av knapp om du vill visa Start -menyn.

 2. Peka på Alla program, Microsoft Office, och klicka sedan påMicrosoft Word 2010.

 3. Startskärmen visas och Word startas.

Tips: Första gången du startar Word, visas Microsoft-licensavtalet.

Om du vill avsluta, väljer du kommandot Avsluta på fliken Arkiv.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Avsluta.

Om du har gjort ändringar sedan du senast sparade dokumentet visas en meddelanderuta frågar om du vill spara ändringarna. Klicka på Ja om du vill spara ändringarna. Klicka på Nej om du vill avsluta utan att spara ändringarna. Klicka på Avbryt om du klickade på knappen Stäng av misstag.

överst på sidan

Element i Word-fönstret

1    namnlist: Visar namnet på det dokument som redigeras och namnet på det program du använder. Den innehåller också standard minimera, Återställ och Stäng.

2    verktygsfältet Snabbåtkomst: kommandon som inte är ofta används, till exempel SparaÅngra och göra om finns här. Är en nedrullningsbara meny där du kan lägga till andra vanliga eller ofta behövs kommandon i slutet av verktygsfältet Snabbåtkomst.

3    Arkivfliken: Klicka på den här knappen om du vill hitta kommandon som vidtar åtgärder för dokumentet själva i stället för innehållet i ett dokument, till exempel Nytt, Öppna, Spara som, Skriv ut och Stäng.

4    menyfliksområdet: kommandon som krävs för ditt arbete finns här. Utseendet på menyfliken ändras beroende på storleken på din skärm. Word komprimera menyfliksområdet genom att ändra placeringen av kontrollerna för mindre bildskärmar.

5    redigera fönster: Visar innehållet i dokumentet som du redigerar.

6    rullningslist: du kan ändra Visningsposition av dokumentet som du redigerar.

7    statusfältet: Visar information om hur du redigerar dokumentet.

8    visningsknapparna: du kan ändra visningsläge i dokumentet som du redigerar så att den passar dina behov.

9    zoomkontrollen bild: du kan ändra zoom-inställningarna för dokumentet som du redigerar.

överst på sidan

Du måste spara dokumentet så att du kan avsluta programmet utan att förlora arbete i Word. När du sparar dokumentet lagras den som en fil på din dator. Du kan senare, öppnar du filen, ändra det och skriva ut den.

Om du vill spara ett dokument, gör du följande:

 1. Klicka på knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Ange den plats där du vill spara dokumentet i rutan Spara i. Första gången du sparar dokumentet, är den första textraden i dokumentet förifylld i som filnamn i rutan filnamn. Om du vill byta namn på filen skriver du ett nytt filnamn.

 3. Klicka på Spara.

 4. Dokumentet sparas som en fil. Filnamnet i namnlisten ändras så att det speglar sparade filens namn.

Du kan öppna ett Word-dokument om du vill fortsätta ditt arbete. Om du vill öppna ett dokument, gör du följande:

 1. Klicka på Start och klicka sedan på dokument.

 2. Navigera till den plats som du sparade filen och dubbelklicka på filen. Startskärmen i Word visas och sedan dokumentet visas.

Tips: Du kan också öppna ett dokument i Word genom att klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna. Om du vill öppna ett dokument som du har sparat nyligen, klicka på senaste

.

överst på sidan

Innan du redigerar eller formatera text, måste du först markera texten. Följ stegen nedan för att markera text.

 1. Placera släpps i början av texten som du vill redigera eller formatera och tryck på vänster musknapp.

 2. Håll ned vänster musknapp och flytta den till höger (kallas ”dra”) till markerar du texten. En bakgrundsfärg läggs till i platsen för den markerade texten som indikerar området markering.

De flesta formateringsverktygen för text har hittats genom att klicka på fliken Start och sedan välja från gruppen tecken.

Menyfliksområdet i Word 2010

1    det här är fliken Start.

2    det här är gruppen tecken på fliken Start.

3    det här är knappen Fet. Finns i tabellen nedan för namn och funktioner för alla knappar i gruppen tecken.

Knapp

Namn

Funktion

Knappen Teckensnitt

Teckensnitt

Ändrar teckensnittet.

Knappen Teckenstorlek

Teckenstorleken.

Ändrar storleken på texten.

Knappen Förstora typsnitt

Förstora teckensnitt

Ökar textstorleken.

Knappen Minska typsnitt

Minska typsnitt

Minskar storleken på texten.

Knappen Ändra skiftläge

Ändra skiftläge

Ändra den markerade texten till versaler, gemener eller andra texteffekt.

Knappen Radera formatering

Bild av knapp

Tar bort all formatering för den markerade texten, utan att endast oformaterad text.

Knappen Fet

Fetstil

Gör den markerade texten fet.

Knappen Kursiv

Kursivera

Kursiverar den markerade texten.

Knappen Understruken

Understrykning

Ritar en linje under den markerade texten. Klicka på nedpilen om du vill välja vilken typ av understrykning.

Knappen Genomstruken

Genomstrykning

Ritar en linje genom den markerade texten.

Knappen Nedsänkt

Nedsänkt text

Skapar nedsänkt text.

Knappen Upphöjd

Upphöjd text

Skapar upphöjda tecken.

Knappen Texteffekter

Texteffekter

Använd en visuell effekt på markerad text, till exempel skugga, ljussken eller reflektion.

Knappen Markeringsfärg för text

Markeringsfärg för text

Gör texten ser ut att vara markerad med en överstrykningspenna.

Knappen Teckenfärg

Teckenfärg

Ändrar textfärgen.

överst på sidan

Format kan du snabbt formatera huvudelement i dokumentet, till exempel rubriker, rubriker och underrubriker. Följ stegen nedan för att använda formatmallar på text i dokumentet.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På fliken Start i gruppen Format, placerar du pekaren över en formatmall som du vill visa en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet.

 3. Om du vill använda det format som passar bäst för din text klickar du på den.

När du är klar tillämpa format de enskilda elementen kan Word 2010 du ändra utseendet på i hela dokumentet på samma gång.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Formatuppsättning för att hitta fördefinierade formatsuppsättningar. Håll pekaren över valfri formatuppsättningen vill visa en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet.

 3. När du hittar önskat utseende klickar du på den.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

överst på sidan

Med Word 2010 kan du enkelt ändra avståndet mellan rader och stycken i dokumentet.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Styckeavstånd att hitta ett urval av inbyggda stycke avstånd format. Håll pekaren över valfri avstånd styckeformatet vill visa en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet.

 3. När du hittar önskat utseende klickar du på den.

Tips: Om du vill definiera dina egna styckeavstånd väljer du Anpassat styckeavstånd.

överst på sidan

Det är enkelt att förhandsgranska hur layout i dokumentet kommer att se ut vid utskrift utan skrivs ut.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut om du vill se en förhandsgranskning av ditt dokument.

 3. Granska Inställningar för alla egenskaper som du vill ändra.

 4. När egenskaperna för skrivaren och dokumentet visas så som du vill att de ska, klickar du på Skriv ut

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×