Word för för nybörjare

I den här artikeln presenteras grundläggande begrepp i Microsoft Word 2010 som en hjälp för nya användare att komma igång med att skapa sofistikerade dokument med professionellt utseende.

I den här artikeln

Starta och avsluta Word

En rundtur genom användargränssnittet i Word

Spara och öppna ett dokument

Redigera och formatera text

Använda formatmallar

Ändra radavstånd i ett dokument

Förhandsgranska och skriva ut

Starta och avsluta Word

Titta efter Word-ikonen på Start-menyn och klicka på ikonen om du vill använda Word.

 1. Klicka på knappen Start Bild av knapp när du vill visa Start-menyn.

 2. Peka på Alla program, på Microsoft Office och klicka sedan på Microsoft Word 2010.

 3. Startskärmen visas och Word startas.

Tips:  Den första gången du startar Word kanske Microsofts licensvillkor för programvara visas.

När du vill avsluta ska du klicka på kommandot Avsluta på fliken Arkiv.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Avsluta.

Tips:  Om du har gjort ändringar sedan du senast sparade dokumentet visas ett meddelande med frågan om du vill spara ändringarna. Klicka på Ja om du vill spara ändringarna. Klicka på Nej om du vill avsluta utan att spara. Om du klickade på knappen Avsluta av misstag kan du klicka på Avbryt.

Överst på sidan

En rundtur genom användargränssnittet i Word

Element i Word-fönstret

Namnlist: Här visas filnamnet för det dokument som redigeras samt namnet på den programvara du använder. Här finns även knapparna Minimera, Återställ och Stäng.

Verktygsfältet Snabbåtkomst: Kommandon som används ofta, till exempel Spara, Ångra och Gör om finns här. I änden av verktygsfältet Snabbåtkomst finns en nedrullningsbar meny där du kan lägga till andra kommandon som du behöver ofta.

Fliken Arkiv: Klicka här så visas kommandon som gäller själva dokumentet i stället för dokumentets innehåll, till exempel kommandona Nytt, Öppna, Spara som, Skriv ut och Stäng.

Menyfliksområde: Här hittar du de kommandon som behövs för ditt arbete. Menyfliksområdets utseende ändras beroende på bildskärmens storlek. Menyfliksområdet komprimeras i Word genom att kontrollernas ordning ändras så att utseendet passar på mindre bildskärmar.

Redigeringsfönster: Här visas innehållet i det dokument du redigerar.

Rullningslist: Du kan ändra visningsposition för det dokument du redigerar.

Statusfält: Här visas information om det dokument du redigerar.

Vyknappar: Du kan ändra visningsläge för det dokument du redigerar efter behov.

Zoom: Här kan du ändra zoominställningarna för det dokument du redigerar.

Överst på sidan

Spara och öppna ett dokument

I Word måste du spara ett dokument så att du kan avsluta programmet utan att förlora ditt arbete. När du sparar dokumentet lagras det som en fil på datorn. Du kan senare öppnas filen, ändra den och skriva ut den.

Så här sparar du ett dokument:

 1. Klicka på knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Ange var du vill spara dokumentet i rutan Spara i. Den första gången du sparar ett dokument är den första textraden i dokumentet automatiskt ifylld som filnamn i rutan Filnamn. Skriv in ett nytt filnamn om du vill ändra filnamnet.

 3. Klicka på Spara.

 4. Dokumentet sparas som en fil. Filnamnet i namnlisten ändras i enlighet med det sparade filnamnet.

Du kan öppna ett Word-dokument när du vill återuppta arbetet. Så här öppnar du ett dokument:

 1. Klicka på knappen Start och sedan på Dokument.

 2. Gå till den plats där du lagrade filen och dubbelklicka på den. Startskärmen för Word visas och sedan visas dokumentet.

Tips:  Du kan även öppna ett dokument inifrån Word genom att klicka på fliken Arkiv och sedan klicka på Öppna. Om du vill öppna ett dokument som du sparade nyligen kan du klicka på Senaste

.

Överst på sidan

Redigera och formatera text

Innan du redigerar eller formaterar text måste du först markera texten. Nedan förklaras hur du markerar text.

 1. Placera markören i början av den text du vill redigera eller formatera och tryck ned vänster musknapp.

 2. Markera texten genom att fortsätta att hålla ned vänster musknapp och flytta markören åt höger (det kallas att dra). En bakgrundsfärg läggs till vid den markerade texten så att du ser vad som är markerat.

De flesta formateringsverktyg hittar du genom att klicka på fliken Start och sedan välja ett alternativ i gruppen Tecken.

Menyfliksområdet i Word 2010

Det här är fliken Start.

Det här är gruppen Tecken på fliken Start.

Det här är knappen Fet. I tabellen nedan visas namnen och funktionerna för alla knappar i gruppen Tecken.

Knapp

Namn

Funktion

Knappen Teckensnitt

Teckensnitt

Ändra teckensnitt.

Knappen Teckenstorlek

Teckenstorlek

Ändra textstorlek.

Knappen Förstora typsnitt

Förstora typsnitt

Öka textstorleken.

Knappen Minska typsnitt

Minska typsnitt

Minska textstorleken.

Knappen Ändra skiftläge

Ändra skiftläge

Ändra all den markerade texten till versaler, gemener eller annan vanlig användning av stora och små bokstäver.

Knappen Radera formatering

Radera formatering

Rensa den markerade texten från all formatering så att endast oformaterad text kvarstår.

Knappen Fet

Fet

Fet stil på den markerade texten.

Knappen Kursiv

Kursiv

Kursiv stil på markerad text.

Knappen Understruken

Understruken

En linje dras under den markerade texten. Välj typ av understrykning genom att klicka på nedpilen.

Knappen Genomstruken

Genomstruken

En linje dras genom den markerade texten.

Knappen Nedsänkt

Nedsänkt

Skapa nedsänkta tecken.

Knappen Upphöjd

Upphöjd

Skapa upphöjda tecken.

Knappen Texteffekter

Texteffekter

Tillämpa en visuell effekt på den markerade texten, till exempel skugga, ljussken eller reflektion.

Knappen Markeringsfärg för text

Markeringsfärg för text

Gör att texten ser ut som om den har markerats med överstrykningspenna.

Knappen Teckenfärg

Teckenfärg

Ändra textens färg.

Överst på sidan

Använda formatmallar

Med formatmallar kan du snabbt formatera viktiga element i dokumentet, som rubriker, titlar och underrubriker. Följ instruktionerna nedan om du vill tillämpa formatmallar på texten i dokumentet.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Håll muspekaren över någon av formatmallarna i gruppen Format på fliken Start. En dynamisk förhandsgranskning visas direkt i dokumentet.

 3. Tillämpa den formatmall som passar bäst för texten genom att klicka på den formatmallen.

När du har tillämpat formatmallar på enskilda element kan du i Word 2010 ändra utseendet på hela dokumentet i ett svep.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Formatuppsättning så visas fördefinierade formatuppsättningar. Håll markören över en stiluppsättning så visas en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet.

 3. När du hittar det utseende du vill ha klickar du på den formatuppsättningen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Ändra radavstånd i ett dokument

I Word 2010 kan du enkelt ändra avståndet mellan rader och stycken i dokumentet.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Styckeavstånd så visas inbyggda format för styckeavstånd. Håll markören över ett styckeavstånd så visas en dynamisk förhandsgranskning direkt i dokumentet.

 3. När du hittar det utseende du vill ha klickar du på det styckeavståndet.

Tips:  Om du vill definiera ditt eget styckeavstånd ska du välja Anpassat styckeavstånd.

Överst på sidan

Förhandsgranska och skriva ut

Det är enkelt att förhandsgranska hur layouten av dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut, utan att faktiskt göra en utskrift.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut om du vill visa en förhandsgranskning av dokumentet.

 3. Kontrollera under Inställningar om du vill ändra någon egenskap.

 4. Klicka på Skriv ut när egenskaperna för skrivaren och dokumentet ser ut som du vill ha dem.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×