Word-alternativ (spara)

I Alternativ kan du lägga till och uppdatera inställningar för Word, dina dokument, din personliga information och dina inställningar. Med alternativen under Spara kan du ändra vad, hur och var dina dokument sparas.

Om du vill visa alternativ för att spara när du arbetar i Word klickar du på Arkiv > Alternativ > Spara.

Alternativ för att spara i Word 2016

Spara dokument

Spara filer i det här formatet      Med det här alternativet anger du i vilket standardfilformat dokument ska sparas. Om du använder dina dokument i olika versioner av Microsoft Office Word, som webbsidor eller i andra program kan du välja det filformat du använder oftast. Välj det filformat du vill använda i den här listan.

Spara information för återskapning var      Word skapar automatiskt en fil för återskapning med det intervall du anger i rutan Minuter. Intervallet måste vara ett positivt tal mellan 1 och 120. Om datorn slutar svara, eller om du råkar ut för strömavbrott, så öppnas filen för återskapning nästa gång du startar Word. Filen för återskapning kan innehålla information du inte sparat och som annars skulle gå förlorad i det ursprungliga dokumentet.

Behåll den senaste automatiskt återställda versionen om jag stänger utan att spara     Word skapar en fil för återskapning och behåller den när du stänger du Word. Den återskapade filen visas nästa gång du öppnar Word.

Viktigt!: Återskapning ersätter inte kommandot Spara. Du måste fortfarande spara dokumentet när du har arbetat färdigt.

Plats för filer för återskapning     Visar standardkatalogen för filer för återskapning. Skriv den sökväg du vill använda för filer för återskapning i textrutan.

Visa inte dialogrutan Backstage när du öppnar och sparar filer     Inaktiverar vyn Backstage där du kan hantera dina filer och data om dem.

Visa ytterligare platser för att spara, även om inloggning kan krävas     Som standard visas ytterligare platser när du sparar, som OneDrive eller nätverksplatser där du kan spara dina filer.

Spara till dator som standard     Filerna sparas i din standardmapp i datorn snarare än på OneDrive eller någon nätverksplats.

Standardkatalog     Skriv den sökväg du vill använda som plats första gången du använder kommandot Öppna, Spara eller Spara som när du startar Word, eller klicka på Bläddra och leta rätt på mappen. Om du vill skriva en sökväg till en nätverksplats server som standardkatalog ange sökvägen med UNC-syntax: \\servernamn\mappnamn. Du måste starta om Word om du ändrar standardkatalogen till en nätverksserver.

Obs!: Det här alternativet styr standardbeteendet första gången du använder kommandona Öppna, Spara och Spara som i Word. Du kan när som helst åsidosätta de här inställningarna när du sparar ett dokument genom att välja en annan plats eller ett annat format i dialogrutan Öppna, Spara eller Spara som.

Standardplats för personliga mallar     Skriv den sökväg du vill använda som plats när du uppdaterar eller skapar en mall i Word.

Spara utcheckade filer på:     Det här alternativet var du vill spara utcheckade dokument.

 • Platsen för serverutkast på datorn     Klicka här om du vill spara utcheckade filer i den mapp som anges i rutan Plats för serverutkast.

 • Webbservern     Klicka här om du vill spara utcheckade filer på webbservern.

Plats för serverutkast     Här visas standardplatsen för serverutkast. Skriv den sökväg du vill använda som plats för serverutkast i textrutan eller klicka på Bläddra och leta rätt på platsen.

Behåll återgivningen när dokumentet delas    Välj namnet på ett dokument som redan är öppet, eller klicka på Alla nya dokument så att återgivningsinställningarna tillämpas på alla dokument du skapar.

Bädda in teckensnitt i filen     Välj det här alternativet om du vill spara teckensnitt som används i dokumentet med filen, om teckensnitt får bäddas in. När det här alternativet är aktiverat kan andra läsare se och använda teckensnitten i ditt dokument, även om de inte har teckensnitten installerade. Om du aktiverar det här alternativet ökar filstorleken. Mer information om inbäddade teckensnitt finns i Bädda in TrueType på webbplatsen Microsoft.com.

 • Bädda in endast de tecken som används i dokumentet (bäst för att minska filstorleken)     Välj det här alternativet om du bara vill bädda in de teckensnitt du faktiskt använder i ett dokument. Om du använder 32 eller färre tecken i ett teckensnitt bäddas endast de tecknen in. Det här alternativet är användbart för dokument som andra användare endast ska visa eller skriva ut, eftersom det inte går att redigera de tecken och format som inte bäddats in. Det här alternativet är bara tillgängligt när du väljer alternativet Bädda in teckensnitt i filen.

 • Bädda inte in vanliga systemteckensnitt     Markera det här om du bara vill bädda in teckensnitt om de inte vanligtvis installeras på datorer som kör Windows och Word. Det här alternativet är bara tillgängligt när du väljer alternativet Bädda in teckensnitt i filen.

Om du vill visa alternativ för att spara när du arbetar i Word klickar du på Arkiv, på Alternativ och sedan på Spara.

Alternativ för att spara i Word 2010

Spara dokument

Spara filer i det här formatet      Med det här alternativet anger du i vilket standardfilformat dokument ska sparas. Om du använder dina dokument i olika versioner av Microsoft Office Word, som webbsidor eller i andra program kan du välja det filformat du använder oftast. Välj det filformat du vill använda i den här listan.

Spara information för återskapning var      Word skapar automatiskt en fil för återskapning med det intervall du anger i rutan Minuter. Intervallet måste vara ett positivt tal mellan 1 och 120. Om datorn slutar svara, eller om du råkar ut för strömavbrott, så öppnas filen för återskapning nästa gång du startar Word. Filen för återskapning kan innehålla information du inte sparat och som annars skulle gå förlorad i det ursprungliga dokumentet.

Viktigt!: Återskapning ersätter inte kommandot Spara. Du måste fortfarande spara dokumentet när du har arbetat färdigt.

Plats för filer för återskapning     Visar standardkatalogen för filer för återskapning. Skriv den sökväg du vill använda för filer för återskapning i textrutan.

Standardkatalog     Skriv den sökväg du vill använda som plats första gången du använder kommandot Öppna, Spara eller Spara som när du startar Word, eller klicka på Bläddra och leta rätt på mappen. Om du vill skriva en sökväg till en nätverksplats server som standardkatalog ange sökvägen med UNC-syntax: \\servernamn\mappnamn. Du måste starta om Word om du ändrar standardkatalogen till en nätverksserver.

Obs!: Det här alternativet styr standardbeteendet första gången du använder kommandona Öppna, Spara och Spara som i Word. Du kan när som helst åsidosätta de här inställningarna när du sparar ett dokument genom att välja en annan plats eller ett annat format i dialogrutan Öppna, Spara eller Spara som.

Alternativ för offlineredigering av filer från dokumenthanteringsservern

Spara utcheckade filer på:     Det här alternativet var du vill spara utcheckade dokument.

 • Platsen för serverutkast på datorn     Klicka här om du vill spara utcheckade filer i den mapp som anges i rutan Plats för serverutkast.

 • Office-dokumentcache     Klicka här om du vill spara utcheckade filer i cachemappen för Office.

Plats för serverutkast     Här visas standardplatsen för serverutkast. Skriv den sökväg du vill använda som plats för serverutkast i textrutan eller klicka på Bläddra och leta rätt på platsen.

Behåll återgivningen när dokumentet delas    Välj namnet på ett dokument som redan är öppet, eller klicka på Alla nya dokument så att återgivningsinställningarna tillämpas på alla dokument du skapar.

Bädda in teckensnitt i filen     Välj det här alternativet om du vill spara teckensnitt som används i dokumentet med filen, om teckensnitt får bäddas in. När det här alternativet är aktiverat kan andra läsare se och använda teckensnitten i ditt dokument, även om de inte har teckensnitten installerade. Om du aktiverar det här alternativet ökar filstorleken. Mer information om inbäddade teckensnitt finns i Bädda in TrueType på webbplatsen Microsoft.com.

 • Bädda in endast de tecken som används i dokumentet (bäst för att minska filstorleken)     Välj det här alternativet om du bara vill bädda in de teckensnitt du faktiskt använder i ett dokument. Om du använder 32 eller färre tecken i ett teckensnitt bäddas endast de tecknen in. Det här alternativet är användbart för dokument som andra användare endast ska visa eller skriva ut, eftersom det inte går att redigera de tecken och format som inte bäddats in. Det här alternativet är bara tillgängligt när du väljer alternativet Bädda in teckensnitt i filen.

 • Bädda inte in vanliga systemteckensnitt     Markera det här om du bara vill bädda in teckensnitt om de inte vanligtvis installeras på datorer som kör Windows och Word. Det här alternativet är bara tillgängligt när du väljer alternativet Bädda in teckensnitt i filen.

Om du vill visa alternativ för att spara när du arbetar i Word klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , på Word-alternativ och sedan på Spara.

Alternativ för att spara

Spara filer i det här formatet      Med det här alternativet anger du i vilket standardfilformat dokument ska sparas. Om du använder dina dokument i olika versioner av Microsoft Office Word, som webbsidor eller i andra program kan du välja det filformat du använder oftast. Välj det filformat du vill använda i den här listan.

Spara information för återskapning var      Word skapar automatiskt en fil för återskapning med det intervall du anger i rutan Minuter. Intervallet måste vara ett positivt tal mellan 1 och 120. Om datorn slutar svara, eller om du råkar ut för strömavbrott, så öppnas filen för återskapning nästa gång du startar Word. Filen för återskapning kan innehålla information du inte sparat och som annars skulle gå förlorad i det ursprungliga dokumentet.

Viktigt!: Återskapning ersätter inte kommandot Spara. Du måste fortfarande spara dokumentet när du har arbetat färdigt.

Plats för filer för återskapning     Visar standardkatalogen för filer för återskapning. Skriv den sökväg du vill använda för filer för återskapning i textrutan.

Standardkatalog     Skriv den sökväg du vill använda som plats första gången du använder kommandot Öppna, Spara eller Spara som när du startar Word, eller klicka på Bläddra och leta rätt på mappen. Om du vill skriva en sökväg till en nätverksplats server som standardkatalog ange sökvägen med UNC-syntax: \\servernamn\mappnamn. Du måste starta om Word om du ändrar standardkatalogen till en nätverksserver.

Obs!: Det här alternativet styr standardbeteendet första gången du använder kommandona Öppna, Spara och Spara som i Word. Du kan när som helst åsidosätta de här inställningarna när du sparar ett dokument genom att välja en annan plats eller ett annat format i dialogrutan Öppna, Spara eller Spara som.

Spara utcheckade filer på:     Det här alternativet var du vill spara utcheckade dokument.

 • Platsen för serverutkast på datorn     Klicka här om du vill spara utcheckade filer i den mapp som anges i rutan Plats för serverutkast.

 • Webbservern     Klicka här om du vill spara utcheckade filer på webbservern.

Plats för serverutkast     Här visas standardplatsen för serverutkast. Skriv den sökväg du vill använda som plats för serverutkast i textrutan eller klicka på Bläddra och leta rätt på platsen.

Behåll återgivningen när dokumentet delas    Välj namnet på ett dokument som redan är öppet, eller klicka på Alla nya dokument så att återgivningsinställningarna tillämpas på alla dokument du skapar.

Bädda in teckensnitt i filen     Välj det här alternativet om du vill spara teckensnitt som används i dokumentet med filen, om teckensnitt får bäddas in. När det här alternativet är aktiverat kan andra läsare se och använda teckensnitten i ditt dokument, även om de inte har teckensnitten installerade. Om du aktiverar det här alternativet ökar filstorleken. Mer information om inbäddade teckensnitt finns i Bädda in TrueType på webbplatsen Microsoft.com.

 • Bädda in endast de tecken som används i dokumentet (bäst för att minska filstorleken)     Välj det här alternativet om du bara vill bädda in de teckensnitt du faktiskt använder i ett dokument. Om du använder 32 eller färre tecken i ett teckensnitt bäddas endast de tecknen in. Det här alternativet är användbart för dokument som andra användare endast ska visa eller skriva ut, eftersom det inte går att redigera de tecken och format som inte bäddats in. Det här alternativet är bara tillgängligt när du väljer alternativet Bädda in teckensnitt i filen.

 • Bädda inte in vanliga systemteckensnitt     Markera det här om du bara vill bädda in teckensnitt om de inte vanligtvis installeras på datorer som kör Windows och Word. Det här alternativet är bara tillgängligt när du väljer alternativet Bädda in teckensnitt i filen.

Vi lyssnar!

Uppdaterat den 9 maj 2017 tack vare feedback från kunder.

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Ange även vilken version av Word och operativsystemversion du använder. Vi använder din feedback till att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×