Word-alternativ (Allmänt)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alternativ är där du kan visa och uppdatera inställningar för Word, dina dokument, din personliga information och dina inställningar. Allmänna alternativ kan du ändra användargränssnittet, anpassning och startinställningar för ditt exemplar av Word och dokument.

Om du vill visa allmänna alternativ för att arbeta med Word, klicka på Arkiv > Alternativ > Allmänt.

Word 2016/2013 allmänna alternativ-menyn

Visa formateringsverktygsfältet vid markering    Markera det här alternativet om du vill visa Formateringsverktygsfältet när du markerar text. Med Formateringsverktygsfältet får du snabb åtkomst till formateringsverktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning    Markera det här alternativet om du vill förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Uppdatera innehållet i dokumentet och dra     Välj det här alternativet om du vill att Word ska justera layouten när du drar objekt som bilder och textrutor.

Skärmtips format     Välj formatet som ska kontroll om skärmtips och funktionen beskrivningar med knappnamn visas i Word.

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det här användarnamnet är associerat med eventuella ändringar som du gör i dokument när du använder funktionen Spåra ändringar. Det är också författarens namn som är associerad med de dokument som du skapar. Till exempel i fördefinierad försättsblad som innehåller författarens namn, visas det här användarnamnet automatiskt.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan Initialer om du vill ändra initialerna som är kopplade till ditt användarnamn.

Obs!: Dessa initialer är kopplade till eventuella kommentarer som du har lagt till när du granskar dokument.

Använd alltid dessa värden oavsett logga in på Office     Välj det här alternativet om du vill visa den här användarnamn och initialerna även om du logga in på Office med ett konto som visar olika information.

Office-bakgrund    Välj från en lista med inbyggda bakgrundsmönster.

Office-tema    Välj från en lista med inbyggda Office-teman.

Välj de tillägg som du vill öppna som standard     Klicka på standardprogram att visa och ändra i listan med filtyper som öppnas i Word som standard.

Meddela mig om Word inte är standardprogram för visning och redigering av dokument     Välj det här alternativet om du vill att uppmanas att ange Word som standardprogram för visning och redigering av dokument.

Öppna bifogade filer och andra filer som inte kan redigeras i läsvyn     avmarkerar du den här kryssrutan om du vill öppna e-postbilagor i vyn Utskriftslayout i stället för läsvyn.

Visa startskärmen när Word startas     Avmarkera den här kryssrutan om du vill åsidosätta startskärmen när du öppnar Word.

Om du vill visa allmänna alternativ för att arbeta med Word, klicka på Arkiv > Alternativ > Allmänt.

Allmänna alternativ i Word 2010-panel

Visa formateringsverktygsfältet på val     Markera det här alternativet om du vill visa formateringsverktygsfältet när du markerar text. Formateringsverktygsfältet ger snabb åtkomst till formatering verktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning     Markera det här alternativet om du vill förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Färgschema    Välj ett alternativ från listan för att ändra färgschemat program.

Skärmtips format     Välj ett format i listan om du vill kontrollera visningen av namnen på knappar och ytterligare användbar information. Markera Visa funktionsbeskrivningar i skärmtips för namn och användbar information, markera Visa inte funktionsbeskrivningar i skärmtips för knappnamn eller markera Visa inte skärmtips för ingetdera.

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det namn som visas här kommer att associeras med ändringar som du gör när du granskar dokument med hjälp av funktionen Spåra ändringar. Det är också författarens namn som är kopplade till de dokument som du skapar. Till exempel i fördefinierad försättsblad som innehåller författarens namn, används det namn som visas i rutan användarnamn automatiskt.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan initialer för att ändra initialer som är associerade med ditt användarnamn.

Obs!: Initialer som visas här är kopplade till kommentarer som du lägger till när du granskar dokument.

Öppna e-postbilagor i hela skärmen läsvyn     Valt som standard visas det här alternativet dokument i hela skärmen läsvyn när de öppnas från e-postbilagor. Avmarkera den här kryssrutan om du vill öppna e-postbilagor i vyn Utskriftslayout.

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen Word-alternativ för att se vanliga alternativ för att arbeta med Word, och klicka sedan på vanliga.

Vanliga alternativ i Word 2007

Visa formateringsverktygsfältet på val     Markera det här alternativet om du vill visa formateringsverktygsfältet när du markerar text. Formateringsverktygsfältet ger snabb åtkomst till formatering verktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning     Markera det här alternativet om du vill förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet     Markera det här alternativet om du vill visa fliken utvecklare i menyfliksområdet i Microsoft Office 2007-systemet program. Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Fliken utvecklare innehåller makro och verktyg för redigering, samt XML-relaterade funktioner. Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja fliken utvecklare.

Använd alltid ClearType     Valt som standard aktiverar det här alternativet ClearType så att texten blir lättare att läsa. Om du ändrar den här inställningen måste du starta om Microsoft Office Word för inställningen ska börja gälla.

Meddelanden: 

  • Den här inställningen gäller för alla Office-program.

  • På datorer som kör Microsoft Windows XP, åsidosätter aktivera det här alternativet inställningen ClearType i Windows. Det här alternativet är inte tillgängligt på datorer med Windows Vista.

Öppna e-postbilagor i hela skärmen läsvyn     Valt som standard visas det här alternativet dokument i hela skärmen läsvyn när de öppnas från e-postbilagor. Avmarkera den här kryssrutan om du vill öppna e-postbilagor i vyn Utskriftslayout.

Färgschema    Välj ett alternativ från listan för att ändra färgschemat program.

Skärmtips format     Välj ett format i listan om du vill kontrollera visningen av namnen på knappar och ytterligare användbar information. Markera Visa funktionsbeskrivningar i skärmtips för namn och användbar information, markera Visa inte funktionsbeskrivningar i skärmtips för knappnamn eller markera Visa inte skärmtips för ingetdera.

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det namn som visas här kommer att associeras med ändringar som du gör när du granskar dokument med hjälp av funktionen Spåra ändringar. Det är också författarens namn som är kopplade till de dokument som du skapar. Till exempel i fördefinierad försättsblad som innehåller författarens namn, används det namn som visas i rutan användarnamn automatiskt.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan initialer för att ändra initialer som är associerade med ditt användarnamn.

Obs!: Initialer som visas här är kopplade till kommentarer som du lägger till när du granskar dokument.

Välj de språk som du vill använda med Office     Klicka på Språkinställningar för att aktivera funktionerna behövs för de språk som du vill använda i Microsoft Office 2007-systemet.

Inte hitta det alternativ som du letar efter här kan du försöka med något av följande:

Word-alternativ (Avancerat)

Word-alternativ (visning)

Vi lyssnar!

Uppdaterad 11 maj 2018 tack vare feedback från kunder.

Var i den här artikeln till hjälp? I så fall meddela oss längst ned i den här sidan. Om det inte bra berätta för oss vad var förvirrande eller saknas. Ange Word och operativsystemversioner du använder. Vi ska använda din feedback för att kontrollera fakta, information för Lägg till och uppdatera den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders