Webbläsarkompatibilitet i InfoPath Forms Services

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik som gör att användare kan fylla i Microsoft Office InfoPath-formulär i en webbläsare. De behöver alltså inte installera InfoPath på sina datorer för att kunna fylla i formuläret och inte heller hämta något tillägg från webben. De behöver endast ha tillgång till en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Firefox.

I den här artikeln visar vilka webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services. I den här artikeln visar dessutom de funktioner som stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar, de funktioner som inte kan användas i webbläsarkompatibla formulärmallar och skillnaderna mellan formaten händelser som kan inträffa när formulär som baseras på webbläsarkompatibla formulärmallar visas i olika webbläsare.

I den här artikeln

Webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services

InfoPath-funktioner som stöds i InfoPath Forms Services

Webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

Obs!: Om en viss webbläsarversion inte visas i följande tabell stöds inte. Till exempel det finns inget stöd för äldre webbläsare, inklusive Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer för Macintosh och tredje part webbläsarversioner som är tidigare än de som anges i tabellen nedan. Även om det är möjligt att webbläsaraktiverade formulär kan fungera korrekt i följande webbläsare har webbläsaraktiverade formulär testats med webbläsarversioner som visas i följande tabell.

Följande tabell visar vilka webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services.

Webbläsare

Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitars)

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitars)

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Firefox 1.5

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Mozilla 1.7

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Netscape 7.2

Ikon för inget stöd

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Netscape 8.1

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Safari 2.0

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för fullt stöd

1Inkluderar Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000.

Överst på sidan

InfoPath-funktioner som stöds i InfoPath Forms Services

De flesta InfoPath-kontroller och funktioner fungera på samma sätt oavsett om användare fyller i ett formulär i Internet Explorer, Firefox, Safari eller någon annan webbläsare som stöds. Dock kanske samma formulär ser annorlunda ut i olika webbläsare. Dessa skillnader kan bero på samma sätt som de olika webbläsarna stöder Web, till exempel (Hypertext Markup Language), övergripande formatmallar (CSS) och JavaScript.

Dessutom har några kontroller och funktioner fullständigt stöd endast i webbläsare där Microsofts ActiveX-teknik kan användas, t.ex. Internet Explorer 6.0 och Internet Explorer 7.0. I andra webbläsare kan dessa funktioner fungera på ett annorlunda sätt eller begränsas.

Stöd för formulärkontroller

Stöd för formulärkontroller

I följande tabell kan du kontrollera om en viss InfoPath-kontroll stöds av InfoPath Forms Services.

I vissa fall kan det hända att funktionen, även om den stöds av InfoPath Forms Services, inte fungerar på samma sätt i alla webbläsare. Du kan exempelvis använda RTF-rutor i webbläsarkompatibla formulärmallar men alla formateringsalternativ för RTF-rutorna visas endast när användarna fyller i formuläret i Internet Explorer.

När formulär visas i en webbläsare för en mobil enhet ser vissa kontroller annorlunda ut än vad de gör i webbläsare på stationära enheter, och vissa kontroller ignoreras helt. Även om du exempelvis kan använda en bilagekontroll i en webbläsarkompatibel formulärmall visas inte denna när formuläret granskas i en webbläsare på en mobil enhet. Mer information om hur du optimerar formulärmallar för användning på mobila enheter får du om du klickar på länkarna Se även överst i artikeln.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-kontroll

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Textruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Kryssruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Knapp

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Resultatruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Listruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Nedrullningsbar listruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Upprepande avsnitt

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Hyperlänk

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Alternativknapp

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Valfritt avsnitt

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande tabell

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Filbilagor

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Datumväljare 1

Ikon för partiellt stöd

Ikon för partiellt stöd

RTF-ruta 2

Ikon för partiellt stöd

Ikon för inget stöd

ActiveX-kontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Punktlista

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Valgrupp

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Alternativavsnitt

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kombinationsruta

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Vågrätt upprepande tabell

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Vågrätt område

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Pennritning

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Översikts-/detaljkontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Flervalslistruta

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Numrerad lista

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Bild

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Oformaterad lista

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande alternativgrupp

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande rekursivt avsnitt

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Rullningsbart område

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Lodrät etikett

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Although som du kan använda datumväljare i en webbläsarkompatibel formulärmall kalenderikonen och popup-kalender visas bara i versioner av Internet Explorer som stöds. I andra webbläsare visas datumväljaren som en textruta, men den datumformatering alternativ stöds.

2You kan inte aktivera inbäddade bilder eller ange partiell RTF-formateringsalternativ för RTF-kontroller i en webbläsarkompatibel formulärmall. Dessutom hela utbudet av RTF formateringsalternativ är endast tillgängliga i versioner av Internet Explorer som stöds. Det är möjligt för användare att redigera text i en RTF-ruta i en webbläsare som stöds, men alternativen för textformatering är inte tillgängliga, inklusive ändra textfärgen och teckenformatering.

Överst på sidan

Stöd för affärslogikfunktioner

Du kan använda affärslogik funktioner i en formulärmall för att förhindra datainmatningsfel och för att automatisera åtgärder i användarens formulär. När du använder InfoPath-funktioner som dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler kan definiera du villkor och åtgärder som utför uppgifter som baseras på händelser, till exempel inledande eller avslutande av ett formulär eller värden som anges i formulärmallen.

Följande tabell visar till vilken nivå specifika InfoPath-funktioner för affärslogik stöds i kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Formler 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Dataverifiering

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Regler

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Villkorsstyrd formatering 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för partiellt stöd

Användarroller

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Utom funktionerna xdXDocument:get-Role, Position och Last.

2I webbläsare för mobila enheter finns stöd för vissa villkorsstyrda formateringsfunktioner, du kan exempelvis dölja kontroller utifrån villkor som uppstår i formuläret. Det är dock inte möjligt att använda villkorsstyrd formatering för att ändra visningen av en kontroll som baseras på villkor i formuläret. Du kan alltså inte använda villkorsstyrd formatering om du vill ändra färgen på texten i kontrollen.

Överst på sidan

Stöd för säkerhetsrelaterade funktioner

Följande tabell visar till vilken nivå specifika, säkerhetsrelaterade InfoPath-funktioner stöds i kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Säkerhetsnivån Domän

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Säkerhetsnivån Fullständigt förtroende

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Begränsad säkerhetsnivå

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Digitala signaturer 1

Ikon för partiellt stöd

Ikon för inget stöd

Formulärskydd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Möjlighet att inaktivera Spara, Skriv ut och andra kommandon

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

IRM (Information Rights Management)

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Digitala signaturer stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar som visas i webbläsare för mobila enheter. Det är heller inte möjligt för användare att på stationära enheter tilldela en digital signatur till hela formuläret. Du kan dock utforma formulärmallen så att användare kan signera ett eller flera avsnitt i formuläret. Du måste då aktivera digitala signaturer för en avsnittskontroll. Även om användare kan visa digitala signaturer för formulär i alla webbläsare som stöds kan de endast själva signera formuläravsnitt i Internet Explorer-versioner som stöds.

Överst på sidan

Stöd för dataanslutningar

En dataanslutning är en dynamisk länk mellan ett formulär och en datakälla där formulärets data lagras och hämtas.

Följande tabell visar till vilken nivå InfoPath-dataanslutningar stöds i webbläsaraktiverade formulärmallar.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Frågedata från en XML-fil eller en URL som returnerar XML

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Frågedata från en lista eller ett bibliotek för Microsoft Windows SharePoint Services

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Frågedata från en Microsoft SQL Server-databas

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Frågedata från en Microsoft Office Access-databas

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Frågedata från en webbtjänst

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Frågedata som hämtats med hjälp av dataanslutningsfiler i ett dataanslutningsbibliotek

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Följande tabell till vilken nivå InfoPath-funktioner för sändning av formulär stöds i kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Skicka data i e-postmeddelanden

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data till ett SharePoint-bibliotek 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data till en Microsoft SQL Server-databas

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skicka data till en Microsoft Access-databas

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skicka data till en webbtjänst 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data till ett webbprogram som tar emot HTTP POST-objekt

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data med hjälp av dataanslutningsfiler i ett dataanslutningsbibliotek

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

1Data kan skickas till ett SharePoint-bibliotek men inte till en lista.

2 Du kan inte konfigurera en dataanslutning för sändning i en webbläsarkompatibel formulärmall så att användare kan skicka ändringsinformation tillsammans med formulärdata till en webbtjänst som använder datauppsättningar av typen Microsoft ADO.NET. Ändringsinformation är de ändringar som användare gör i data som redan har sparats i en databas. Användarna är anslutna till databasen via en webbtjänst. ADO.NET kan med hjälp av ändringsinformationen fastställa hur data ska uppdateras i databasen.

Överst på sidan

Stöd för ifyllningsfunktioner

Följande tabell visar till vilken nivå InfoPath-funktioner som har att göra med ifyllningen av formuläret stöds i kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Funktionen Skicka

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Funktionen Spara 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Funktion för att skriva ut

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Sammanfoga data från flera formulär

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Exportera data till Microsoft Office Excel

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Exportera data till webb

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Stöd för pennanteckningar

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Offline-stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Söka och ersätta text

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Funktionen Komplettera automatiskt 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Stavningskontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Funktionerna Spara automatiskt, Återskapa automatiskt och identifiering av krascher

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Anpassade åtgärdsfönster

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Tilläggsmenyer

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1I webbläsaraktiverade formulär kan användare klicka på knapparna Spara och Spara som om de vill spara sina formulär i ett SharePoint-bibliotek. De kan dock inte spara formulären på sina datorer. För användare som visar formulär i en webbläsare för mobila enheter visas inte knapparna Spara och Spara som.

2Funktionen Komplettera automatiskt är inte tillgänglig i andra webbläsare än Internet Explorer även om kryssrutan Aktivera Komplettera automatiskt har markerats för kontrollen.

Överst på sidan

Stöd för vyrelaterade funktioner

Följande tabell visar till vilken nivå vyrelaterade InfoPath-funktioner stöds i kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 20 07 funktionen

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Flera vyer

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skrivskyddade vyer

Ikon för fullt stöd

Ikon för partiellt stöd

Utskriftsvyer

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Utskriftsvy för Word 1

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Utskrift av flera vyer samtidigt 2

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Utskrift av sidbrytningar, sidhuvuden och sidfötter

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Utskriftsvyer för Microsoft Office Word stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar. Du kan publicera en formulärmall i InfoPath Forms Services utan att ta bort utskriftsvyn för Word, men inställningen ignoreras av webbläsaren när användarna skriver ut formuläret.

2FunktionenSkriv ut flera vyer stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar. Du kan publicera en formulärmall i InfoPath Forms Services utan att ändra alternativen i dialogrutan Skriv ut flera vyer, men när användare skriver ut formuläret används en skrivskyddad version av den aktuella vyn i webbläsaren och inte inställningen för utskrift av flera vyer.

Överst på sidan

Stöd för programmeringsfunktioner

Utvecklare kan använda objektmodellen för hanterad kod i InfoPath om de vill skapa anpassad affärslogik i webbläsarkompatibla formulärmallar. När affärslogiken sedan distribueras till en server som kör InfoPath Forms Services kan den köras både i en webbläsare och i InfoPath. Följande tabell visar till vilken nivå programmeringsfunktioner i InfoPath stöds i kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Hanterad kod 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skript 2

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

COM-tillägg

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1I en webbläsarkompatibel formulärmall måste hanterad kod baseras på objektmodellen för hanterad kod i InfoPath som tillhandahålls av namnområdet Microsoft.Office.InfoPath. En del medlemmar i namnområdet Microsoft.Office.InfoPath tillhandahåller funktioner, t.ex, IRM (Information Rights Management), som inte stöds av servern. Mer information om vilka objektmodellmedlemmar som stöds och vilka som inte stöds får du via länkarna Se även överst i den här artikeln.

2All kod som har skrivits i VBScript, JScript eller den InfoPath 2003-kompatibla objektmodellen som tillhandahålls av medlemmarna i namnområdet Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust stöds inte på servern.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×