Webbkompatibilitetskontroll: Makrofel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innan du publicerar din Microsoft Access 2010 som ett webbprogram måste du köra kompatibilitetskontrollen för att säkerställa att databasen är kompatibel som en Webbdatabas. Om kompatibilitetskontrollen hittar eventuella kompatibilitetsproblem med makron i databasen, visas ett makrofel, bör du åtgärda innan du publicerar databasen på webben.

I den här artikeln beskrivs fem möjliga makrovillkor som kan finnas i din Access 2010-program som kan resultera i felmeddelanden makrot finns information som hjälper dig att lösa felet.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

Hitta och åtgärda en ACCWeb104000 Makrofel

Makro är inkompatibelt med webben

Makroargumentet är inkompatibelt med webben

Makro värde är inkompatibelt med webben

Den ”| 0' makro är inkompatibelt med webben

Makro är inkompatibelt med webben

Om du får felmeddelanden ACCWeb104000 med felinformation makro är inkompatibelt med webben, kontrollera om dina Access-program innehåller något av följande makron och sedan ta bort dem:

 • Ny meny

 • AnvändFilter

 • ApplyOrderBy

 • Ljudsignal

 • CopyDatabase

 • Kopiera objekt

 • TaBortObjekt

 • DisplayHourGlassPointer

 • Echo

 • EmailDatabaseObject

 • FindNextRecord

 • Sökpost

 • GåTillSida

 • ImportExportData

 • LåsNavigeringsfönster

 • MaximizeWindow

 • MinimizeWindow

 • MoveAndSizeWindow

 • Navigeratill

 • ÖppnaDataåtkomstsida

 • ÖppnaDiagram

 • Öppnafunktion

 • ÖppnaModul

 • OpenQuery

 • ÖppnaLagradProcedur

 • ÖppnaTabell

 • ÖppnaVy

 • SparaTillFil

 • Utskrift

 • Quit

 • Byta namn

 • UppdateraObjekt

 • Återställ

 • KörProgram

 • KörKommando (alla alternativ än undoRecord SaveRecord och TaBortPost)

 • KörBasic-kod

 • Körsparadimportexport

 • KörSQL

 • SökEfterPost

 • MarkeraObjekt

 • SkickaTecken

 • AngeVisadeKategorier

 • AngeMenykommando

 • SättVärde

 • VisaVarningar

 • VisaVerktygsfält

 • SingleStep

 • Överförsharepointlista

 • ÖverförKalkylbladsdata

 • SkickaSQLDatabas

 • ÖverförText

Använda en giltig makroinstruktion

När du har tagit bort den ogiltiga makroinstruktionen kan du använda en lämplig makroinstruktion i listan nedan:

 • SetOrderBy

 • BrowseTo

 • RensaMakroFel

 • CloseWindow

 • TaBortPost KörKommando

 • GåTillKontroll

 • GåTillPost

 • Meddelanderuta

 • VidFel

 • ÖppnaFormulär

 • ÖppnaRapport

 • RefreshRecord

 • Tabortallatempvariabler

 • TaBortTempvariabel

 • Requery

 • KörKommando (endast undoRecord, SaveRecord och TaBortPost)

 • RunDataMacro för anrop

 • Kör makro

 • SaveRecord KörKommando

 • SetFilter

 • SetLocalVar

 • SetOrderBy

 • AngeEgenskap

 • AngeTempvariabel

 • StoppaAllaMakron

 • StoppaMakro

 • UndoRecord KörKommando

Överst på sidan

Makroargumentet är inkompatibelt med webben

Om du får felmeddelandet ACCWeb104000 med felinformationmakroargumentet är inkompatibelt med webben, kontrollera om dina Access-program innehåller något av följande makron argument och ta bort dem:

 • CloseWindow - objektnamn

 • CloseWindow-objekttyp

 • CloseWindow spara

 • GåTillPost-objekttyp

 • GåTillPost - objektnamn

 • GåTillPost förskjutning

 • MessageBox - ljudsignal

 • Meddelande

 • MessageBox-typ

 • MessageBox rubrik

 • ÖppnaFormulär-Filter

 • Namn ÖppnaFormulär-vy

 • ÖppnaRapport filtrets namn

 • ÖppnaRapport-fönster

 • KörMakro Upprepa uttryck

 • KörMakro Upprepa antal

 • SetFilter filtrets namn

Överst på sidan

Makro värde är inkompatibelt med webben

Om du får felmeddelandet ACCWeb104000 med felinformation makroargumentet värdet är inkompatibelt med webben, kontrollera om objektet eller uttryck refererar till är kompatibel med webben och ta bort något som inte är kompatibla. Mer information om hur du skapar finns giltigt uttryck i Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Den ”| 0' makro är inkompatibelt med webben

Du kan få felmeddelandet ACCWeb104000 med feltexten den ”| 0' makro är inkompatibelt med webben. Du måste ta bort inkompatibla makro åtgärd, argumentet eller värdet från dina Access-program.

Även ta bort AutoKeys och AutoExec-makron från du programmet och Använd ett giltigt makro i listan Använd en giltig makroinstruktion.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×