Webbkompatibilitetskontroll: Frågefel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs frågefel som du kan stöta på när du kör en kompatibilitetskontroll. Artikeln innehåller också information som kan hjälpa dig att lösa problemen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Feltext    Frågan är inte webbkompatibel.

Betydelse    Du måste söka efter webbkompatibilitetsproblem i frågan.

Vad du kan göra    Återskapa frågan med hjälp av frågedesignern. Mer information om hur du använder Frågedesign för att utforma en webbfråga finns i Introduktion till frågor.

Överst på sidan

ACCWeb102014

Feltext    SQL är inte webbkompatibelt.

Betydelse    Du kan få det här felet av många olika anledningar. Du kanske gör något av följande:

 • Du refererar till objekt som inte är webbkompatibla.

 • Du refererar till uttryck som inte är webbkompatibla.

Mer information om hur du skapar uttryck finns i Skapa ett uttryck.

Vad du kan göra     Överväg att använda frågedesignern web för att skapa frågor som är kompatibla web. Mer information om utforma frågor för webben finns i Introduktion till frågor.

Överst på sidan

ACCWeb103013

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom frågeresultaten innehåller flera fält som har samma namn.

Betydelse    Flera fält har samma namn.

Lämplig åtgärd    Sök efter dubblerade fältnamn och ändra dubbletter till något annat fältnamn.

Överst på sidan

ACCWeb103079

Feltext    Typblandningsfel i uttryck.

Betydelse    Typerna på båda sidor om kopplingen är oförenliga eller de fälttyper som jämförs är oförenliga typer. Till exempel kan text till tal inte jämföras eller kopplas.

Lämplig åtgärd    Se till att båda sidorna i kopplingen är kompatibla. Koppla till exempel text till text och tal till tal. Om du inte utför någon koppling ska du kontrollera om du jämför oförenliga fälttyper.

Överst på sidan

ACCWeb103900

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben.

Betydelse    Access kunde inte publicera frågan eftersom den använder en frågetyp som inte stöds, ett uttryck som inte stöds, kriterier som inte stöds eller andra funktioner som inte kan användas på webben.

Lämplig åtgärd    Använd Access frågedesigner för att skapa frågan på nytt.

Överst på sidan

ACCWeb103901

Feltext    Definitionen av frågan är ogiltig, vilket betyder att frågeobjektet inte kan skapas.

Betydelse    Servern kunde inte parsa frågan på grund av ett oväntat fel i frågedefinitionen.

Lämplig åtgärd    Använd Access frågedesigner för att skapa frågan på nytt.

Överst på sidan

ACCWeb103902

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den använder en frågetyp som inte stöds, ett uttryck som inte stöds, kriterier som inte stöds eller andra funktioner som inte kan användas på webben.

Betydelse    Frågan innehåller uttryck som är oförenliga med webben. Detta fel kan inträffa antingen på grund av en serverbegränsning eller när ett uttryck inte kan flyttas till servern.

Vad du kan göra    Ta bort de uttryck som inte är kompatibla web. Mer information om uttryck är giltigt för frågor finns i Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

ACCWeb103903

Feltext    Definitionen av frågan är ogiltig, vilket betyder att frågeobjektet inte kan skapas.

Betydelse    Ett attributvärde är inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Se till att följande villkor har angivits korrekt:

 • Namnattributet saknar något av följande:

Likhetstecken i början

=

Period

.

Utropstecken

!

Hakparenteser

[]

Inledande blanksteg

Icke-utskrivbara tecken

Till exempel: <Enter> eller <TAB>

Någon av följande symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Skriv namnattributet är mellan 1 och 64 tecken långt.

 • Titelattribut: Valfri sträng, upp till 1024 tecken.

Överst på sidan

ACCWeb103904

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den innehåller en underfråga.

Betydelse    Frågan innehåller en underfråga. Underfrågor stöds inte på servern.

Lämplig åtgärd    Ändra din fråga så att den inte innehåller någon underfråga.

Överst på sidan

ACCWeb103905

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den är beroende av en annan fråga som inte är webbkompatibel.

Betydelse    Frågan innehåller antingen en kapslad fråga som indata, som inte kan representeras på servern, eller den innehåller en datakälla som inte kan hittas.

Vad du kan göra   

 • Verifiera att den kapslade frågan är giltig.

 • Använd Access frågedesigner för att skapa en giltig kapslad fråga.

 • Verifiera att frågans datakälla eller fråga finns i databasen.

Överst på sidan

ACCWeb103906

Feltext    Definitionen av frågan är ogiltig, vilket betyder att frågeobjektet inte kan skapas.

Betydelse    Källtabellen eller frågan för markeringen eller kolumnordningen kan inte hittas.

Lämplig åtgärd    Verifiera att källtabellen för kolumnens indatacell eller fråga finns i Access-databasen.

Överst på sidan

ACCWeb103907

Feltext     Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den inte innehåller några fält i resultatet.

Betydelse    Inga kolumner har markerats i frågan.

Lämplig åtgärd    Välj eller ange minst en utdatakolumn i frågan.

Överst på sidan

ACCWeb103908

Feltext     Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den visar för många fält i resultatet.

Vad det betyder     Sökkällan har för många kolumner.

Lämplig åtgärd     Det kan vara svårt att lösa och du kanske måste undersöka källtabellerna. En tabell kan inte ha fler än:

 • JET_ccolFixedMost fasta kolumner.

 • JET_ccolVarMost kolumner med variabel längd.

 • JET_ccolTaggedMost kolumner med tagg.

Överst på sidan

ACCWeb103916

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den är beroende av en ORDER BY-sats som inte kan användas på webben.

Vad det betyder    En eller flera av följande situationer förekommer:

 • Namnet på ett ORDER BY-element är inte giltigt.

 • Namnet på källtabellen är inte giltigt.

 • Sorteringsordningen är inställt på något annat alternativ än stigande eller fallande.

 • Uttrycket är ogiltigt.

Lämplig åtgärd    Se till att följande villkor har angivits korrekt:

 • Namnattributet innehåller inte något av följande:

Likhetstecken i början

=

Period

.

Utropstecken

!

Hakparenteser

[]

Inledande blanksteg

Icke-utskrivbara tecken

Till exempel: <Enter> eller <TAB>

Någon av följande symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Skriv namnattributet är mellan 1 och 64 tecken långt.

 • Uttrycket är ett giltigt uttryck.

Överst på sidan

ACCWeb103918

Feltext     Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den är beroende av en kopplingstyp som inte kan användas på webben.

Betydelse    Servern stöder inte frågor som har flera kopplingar mellan två tabeller (flerfältskopplingar).

Lämplig åtgärd    Verifiera att kopplingen endast använder ett fält per tabell.

Överst på sidan

ACCWeb103926

Test av fel    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den inte anger vilken tabell som data ska hämtas från.

Betydelse     Frågan har inga indatatabeller (saknar FROM-sats).

Lämplig åtgärd    Verifiera att din fråga anger en indatakolumn.

Överst på sidan

ACCWeb103927

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom frågeresultaten innehåller flera fält som har samma namn.

Betydelse    Du har angett samma namn för flera fält.

Lämplig åtgärd    Sök efter dubblerade fältnamn och ändra dubbletter till något annat fältnamn.

Överst på sidan

ACCWeb103928

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom vissa parametrar inte kunde omvandlas för användning på webben.

Betydelse    Parameternamnet eller typen är ogiltig.

Lämplig åtgärd    Verifiera att parameternamn och typ är giltiga.

 • Namnattributet innehåller inte:

Likhetstecken i början

=

Period

.

Utropstecken

!

Hakparenteser

[]

Inledande blanksteg

Icke-utskrivbara tecken

Till exempel: <Enter> eller <TAB>

Någon av följande symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Skriv namnattributet är mellan 1 och 64 tecken långt.

Följande typer är giltiga:

Text (upp till 255 tecken)

Tal

Boolesk

DatumTid

Valuta

Överst på sidan

ACCWeb103930

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom några av dess parametrar visas som resultatfält eller används i ORDER BY-instruktioner.

Betydelse    Frågan har en parameter som antingen projiceras som en skala eller används i en ORDER BY-instruktion.

Det kan inträffa om en parameter används antingen som en projekterad kolumn (exempel: välj param1 från tabell1) eller som ordna efter (exempel: välj * från tabell1 och ordna efter fält1= param).

Lämplig åtgärd    Undvik att använda parametrar som är projekterade kolumner eller ordna efter-kolumner.

Överst på sidan

ACCWeb103938

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben.

Betydelse    Det finns två fält som har samma namn och Access kan inte skapa giltiga alias för dem.

Lämplig åtgärd    Sök efter dubblerade fältnamn och ändra dubbletter till något annat fältnamn.

Överst på sidan

ACCWeb103939

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben.

Betydelse    Frågan har ett alias som är större än 64 tecken.

Lämplig åtgärd    Verifiera att de alias som används i sökningen är mindre än eller lika med 64 tecken.

Överst på sidan

ACCWeb103940

Feltext    Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den är beroende av en kopplingstyp som inte kan användas på webben.

Betydelse    Servern stöder inte frågor som har flera kopplingar mellan samma två tabeller (flerfältskopplingar).

Lämplig åtgärd    Verifiera att de kopplingar som används endast använder ett fält per tabell.

Överst på sidan

ACCWeb103942

Feltext     Access kunde inte konvertera frågan för användning på webben eftersom den innehåller upprepad koppling.

Betydelse    Kopplingarna mellan tabellerna i frågan orsakar en cirkulär koppling, vilket hindrar Access från att omvandla frågan för användning på webben.

Lämplig åtgärd     Ta bort kopplingarna mellan tabellerna så att den cirkulära kopplingen tas bort.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×