Webbkompatibilitetskontroll: Frågefel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln visar frågan fel som du kan stöta på när du kör kompatibilitetskontroll och innehåller information som hjälper dig att åtgärda felen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Feltext    Frågan är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Du måste kontrollera Webbkompatibilitetsproblem i frågan.

Vad du kan göra    Återskapa frågan med hjälp av frågedesignern. Mer information om hur du använder Frågedesign för att utforma en webbfråga finns i Introduktion till frågor.

Överst på sidan

ACCWeb102014

Feltext    SQL är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Det kan finnas många anledningar till varför du skulle får följande fel. Du kan göra något av följande:

 • Refererar till sig självt web inkompatibla objekt.

 • Refererar till sig självt web inkompatibla uttryck.

Mer information om hur du skapar uttryck finns i Skapa ett uttryck.

Vad du kan göra     Överväg att använda frågedesignern web för att skapa frågor som är kompatibla web. Mer information om utforma frågor för webben finns i Introduktion till frågor.

Överst på sidan

ACCWeb103013

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom frågeresultatet innehåller flera fält som har samma namn.

Vad innebär detta?    Flera fält har samma namn.

Vad du kan göra    Söker efter dubblerade fältnamn och ändra dubbletterna till distinkta fältnamn.

Överst på sidan

ACCWeb103079

Feltext    Typmatchningsfel i uttrycket.

Vad innebär detta?    Typer på vardera sidan av kopplingen är inkompatibelt eller fälttyper jämfört med inkompatibla typer. Text till tal kan till exempel jämfört med eller anslutit.

Vad du kan göra    Se till att sidan av kopplingen är kompatibla. Ansluta till exempel texttyp texttyp och typ till tal som helst. Om du inte gör en koppling, kontrollerar du om du jämför inkompatibla fälttyper.

Överst på sidan

ACCWeb103900

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben.

Vad innebär detta?    Det gick inte att publicera frågan eftersom den används med en frågetyp, uttryck, som inte stöds villkor eller andra funktioner som inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Använda frågedesignern Access för att konstruera frågan.

Överst på sidan

ACCWeb103901

Feltext    Definitionen av frågan är ogiltig, så att frågeobjekt inte kan skapas.

Vad innebär detta?    Det gick inte att tolka frågan på grund av ett oväntat fel i frågedefinitionen.

Vad du kan göra    Använd Access designers för att konstruera frågan.

Överst på sidan

ACCWeb103902

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den använder en frågetyp, uttryck, som inte stöds villkor eller andra funktioner som inte stöds på webben.

Vad innebär detta?    Frågan innehåller uttryck som inte är kompatibla med webben. Det här felet kan uppstå på grund av en server-begränsning eller när ett uttryck inte kan flytta till servern.

Vad du kan göra    Ta bort de uttryck som inte är kompatibla web. Mer information om uttryck är giltigt för frågor finns i Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

ACCWeb103903

Feltext    Definitionen av frågan är ogiltig, så att frågeobjekt inte kan skapas.

Vad innebär detta?    Något av attributvärdena som är inkompatibelt med webben.

Vad du kan göra    Se till att följande villkor är korrekt inställda:

 • Name-attributet har inte något av följande:

Lika med-tecken i början

=

Punkt

.

Utropstecken

!

Hakparenteser

[]

Inledande blanksteg

Icke utskrivbara tecken

Till exempel: < RETUR > eller < tabb >

Något av följande symboler

/ \ : * ? ”< > | # {} % ~ &

 • Name-attributet är mellan 1 och 64 tecken långt.

 • Attributet Beskrivning: valfri sträng, upp till 1024 tecken.

Överst på sidan

ACCWeb103904

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den innehåller en underfråga.

Vad innebär detta?    Frågan innehåller en underfråga. Underfrågor stöds inte på servern.

Vad du kan göra    Ändra frågan så att den inte har en underfråga.

Överst på sidan

ACCWeb103905

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den är beroende av en annan fråga som inte är kompatibla Web.

Vad innebär detta?    Frågan innehåller antingen en kapslad fråga som indata som inte kan återges på servern eller innehåller en indatakälla som inte kan hittas.

Lämplig åtgärd   

 • Kontrollera att kapslade frågan är giltig.

 • Använda Access query Designer för att skapa en giltig kapslade fråga.

 • Se till att frågan indatakälla tabell eller fråga finns i databasen.

Överst på sidan

ACCWeb103906

Feltext    Definitionen av frågan är ogiltig, så att frågeobjekt inte kan skapas.

Vad innebär detta?    Källa tabell eller fråga till den valda ordning efter kolumner kan inte hittas.

Vad du kan göra    Kontrollera att kolumnen indatakälla tabell eller fråga finns i Access-databasen.

Överst på sidan

ACCWeb103907

Feltext     Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den inte innehåller alla fält i dess resultat.

Vad innebär detta?    Inga kolumner är markerade i frågan.

Vad du kan göra    Välj eller ange minst en utdatakolumnen i frågan.

Överst på sidan

ACCWeb103908

Feltext     Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den visar för många fält i dess resultat.

Det här innebär     Query-datakälla har för många kolumner.

Vad du kan göra     Det kan vara svårt att lösa och du kan behöva granska källa tabeller. En tabell kan innehålla mer än:

 • JET_ccolFixedMost fast kolumner.

 • JET_ccolVarMost variabel längd kolumner.

 • JET_ccolTaggedMost taggat kolumner.

Överst på sidan

ACCWeb103916

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den är beroende av en ORDER BY-sats som inte stöds på webben...

Det här innebär    Det finns en eller flera av följande villkor:

 • Namnet på en order av element är inte giltig.

 • Namnet på källtabellen är inte giltig.

 • Sorteringsordning är inställt på ett annat alternativ än stigande eller fallande.

 • Uttrycket är inte giltig.

Vad du kan göra    Se till att följande villkor är korrekt inställda:

 • Name-attributet innehåller inte något av följande:

Lika med-tecken i början

=

Punkt

.

Utropstecken

!

Hakparenteser

[]

Inledande blanksteg

Icke utskrivbara tecken

Till exempel: < RETUR > eller < tabb >

Något av följande symboler

/ \ : * ? ”< > | # {} % ~ &

 • Name-attributet är mellan 1 och 64 tecken långt.

 • Uttrycket är ett giltigt uttryck.

Överst på sidan

ACCWeb103918

Feltext     Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den innehåller en kopplingstyp som inte stöds på webben.

Vad innebär detta?    Servern stöder inte frågor som har flera kopplingar mellan två tabeller (med flera fält kopplingar).

Vad du kan göra    Se till att kopplingarna använder bara ett fält per tabell.

Överst på sidan

ACCWeb103926

Testa fel    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom det inte anger som en tabell till väljer du från.

Vad innebär detta?     Frågan har inga indata tabeller (saknas FROM-satsen).

Vad du kan göra    Kontrollera att din fråga har en indata angivna kolumnen.

Överst på sidan

ACCWeb103927

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom frågeresultatet innehåller flera fält som har samma namn.

Vad innebär detta?    Du har angett samma namn för flera fält.

Vad du kan göra    Söker efter dubblerade fältnamn och ändra dubbletterna till distinkta fältnamn.

Överst på sidan

ACCWeb103928

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom vissa av parametrarna inte kunde konverteras för användning på webben.

Vad innebär detta?    Parameternamn eller typ är inte giltiga.

Vad du kan göra    Kontrollera att parameternamn och typ är giltiga.

 • Name-attributet har inte innehåller:

Lika med-tecken i början

=

Punkt

.

Utropstecken

!

Hakparenteser

[]

Inledande blanksteg

Icke utskrivbara tecken

Till exempel: < RETUR > eller < tabb >

Något av följande symboler

/ \ : * ? ”< > | # {} % ~ &

 • Name-attributet är mellan 1 och 64 tecken långt.

Följande typer är giltiga:

Text (upp till 255 tecken)

Siffror

Boolesk

DateTime

Valuta

Överst på sidan

ACCWeb103930

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom vissa av parametrarna visas som resultatfält eller används i ORDER BY-satser.

Vad innebär detta?    Frågan har en parameter som är projiceras som en skalär eller används i en ordning i satsen.

Det här kan inträffa om en parameter används antingen som en beräknad kolumn (exempel: Välj param1 tabell1) eller som ordning med start från (exempel: Välj * från tabell 1 och ordning genom att fält1 = parameter).

Vad du kan göra    Undvik att använda parametrar som är planerat kolumn eller sortera efter kolumn.

Överst på sidan

ACCWeb103938

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben.

Vad innebär detta?    Det finns två fält som har samma namn och går inte att skapa giltiga alias för dem.

Vad du kan göra    Söker efter dubblerade fältnamn och ändra dubbletterna till distinkta fältnamn.

Överst på sidan

ACCWeb103939

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben.

Vad innebär detta?    Frågan har ett alias som är större än 64 tecken.

Vad du kan göra    Kontrollera att alias som används i frågan är mindre än eller lika med 64 tecken.

Överst på sidan

ACCWeb103940

Feltext    Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den innehåller en kopplingstyp som inte stöds på webben.

Vad innebär detta?    Servern stöder inte frågor som har flera kopplingar på samma två tabeller (med flera fält kopplingar).

Vad du kan göra    Se till att kopplingar som du använder bara ett fält per tabell.

Överst på sidan

ACCWeb103942

Feltext     Det gick inte att konvertera frågan för användning på webben eftersom den innehåller en cyklisk koppling.

Vad innebär detta?    Kopplingar mellan tabeller i frågan orsakar en cirkelformad koppling mellan tabellerna som förhindrar att Access konvertera frågan för användning på webben.

Vad du kan göra     Ta bort kopplingar mellan tabeller så att cykliskt kopplingar tas bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×