Webbkompatibilitetskontroll: Allmänna fel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du kör kompatibilitetskontroll lagras eventuella fel i en tabell, Webbkompatibilitetsproblem. Det här avsnittet i allmänhet förklarar hur du kan ta itu med de fel som anges i tabellen Webbkompatibilitetsproblem och även innehåller detaljerad hjälp om allmänna fel som du kan se visas.

Obs!: Många webbkompatibilitetsfel beror på objekt eller inställningar som endast kan användas på den lokala datorn (även kallade klientobjekt) i en databas som du ska publicera på webben.

Översikt

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Översikt

När du kör kompatibilitetskontrollen skapas en tabell som visar alla fel som upptäckts. Här visas denna tabell med ett fel:

Tabellen Webbkompatibilitetsproblem

Nedanstående fel anger att en kolumn i tabell2 innehåller en datatyp som inte är kompatibel med webben.

Hur denna artikel fungerar

I den här och andra webben kompatibilitet kontrollera fel avsnitten visas varje fel i följande format:

Feltext    Värdet i fältet Beskrivning för raden i tabellen Webbkompatibilitetsproblem.

Betydelse    Mer information som hjälper dig att förstå problemet.

Lämplig åtgärd    Den rekommenderade lösningen på problemet.

Överst på sidan

ACCWeb102000

Feltext    objektnamn beror på klienten objektnamn objekt.

Betydelse    Det angivna webbobjektet är beroende av ett annat objekt som inte är ett webbobjekt. Här följer några exempel:

  • Ett webbformulär som visar information från en klientfråga

  • Ett webbformulär med en knapp som startar en klientrapport när knappen klickas

Webbobjektet kommer inte att fungera korrekt på webben om du inte tar bort dess beroende av klientobjektet.

Lämplig åtgärd    Ta bort referensen till klientobjektet. Du kan även återskapa klientobjektet som ett webbobjekt och ersätta referensen till klientobjektet med en referens till det nya webbobjektet.

Överst på sidan

ACCWeb102001

Feltext    Egenskapsvärdet innehåller ett eller flera tecken som inte kan användas på webben.

Betydelse    Objektnamnet eller kontrollnamnet är ogiltigt för användning på webben.

Lämplig åtgärd    Kontrollera att objektnamnet inte bryter mot någon av följande regler:

  • Namnet får inte innehålla punkter (.), utropstecken (!), hakparentestecken ([]), inledande blanksteg eller tecken som inte kan skrivas ut, till exempel vagnretur

  • Namnet får inte innehålla något av följande tecken: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Namnet får inte börja med ett likhetstecken (=)

  • Namnet måste vara mellan 1 och 64 tecken långt

Överst på sidan

ACCWeb102002

Feltext    objektnamn beror på objektnamn som inte finns.

Betydelse    Det angivna webbobjektet är beroende av ett annat objekt som inte är ett webbobjekt. Här följer några exempel:

  • Ett webbformulär som visar information från en klientfråga

  • Ett webbformulär med en knapp som startar en klientrapport när knappen klickas

Webbobjektet kommer inte att fungera korrekt på webben om du inte tar bort dess beroende av klientobjektet.

Lämplig åtgärd    Ta bort referensen till klientobjektet. Du kan även återskapa klientobjektet som ett webbobjekt och ersätta referensen till klientobjektet med en referens till det nya webbobjektet.

Överst på sidan

ACCWeb102004

Feltext    Egenskapens värde måste vara standardvärdet ska vara kompatibel med webben.

Betydelse    Endast egenskapens standardvärde stöds i webbdatabaser.

Lämplig åtgärd    Ersätt den angivna egenskapens aktuella värdet med egenskapens standardvärde.

Överst på sidan

ACCWeb102008

Feltext    objektnamn beror på objektnamn som inte är kompatibel med webben.

Betydelse    Det första objektet refererar till det andra objektet, men det andra objektet är inte tillgängligt på webben.

Lämplig åtgärd    Ta bort referenserna till det andra objektet, eller ersätt referensen med en referens till ett annat objekt som är webbkompatibelt.

Överst på sidan

ACCWeb102011

Feltext    Egenskapens värde måste vara värde som ska vara kompatibel med webben.

Betydelse    Den angivna egenskapen måste ha det angivna värdet i en webbdatabas.

Lämplig åtgärd    Ändra egenskapens värde till det angivna värdet.

Överst på sidan

ACCWeb102013

Feltext    Egenskapsvärdet får inte vara tomt om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Den angivna egenskapen måste ha ett värde för att fungera i en webbdatabas.

Lämplig åtgärd    Ge egenskapen ett värde.

Överst på sidan

ACCWeb102014

Feltext    Källkodskontrollerade databaser är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den databas du försöker publicera hanteras i ett källkodskontrollsystem, vilket inte stöds i en webbdatabas.

Vad du kan göra    Komprimera och reparera databas om du vill ta bort den från källkodskontroll. Mer information finns i förhindra och korrigera problem med databasfiler med hjälp av komprimera och reparera.

Överst på sidan

ACCWeb102015

Feltext    Egenskapen stränglängd kan vara längre än heltal.

Betydelse    Den angivna egenskapen har ett strängvärde som är för långt. Detta inträffar oftast för namn på kontroller (som får vara högst 255 tecken långa), etiketter eller text på knappar (högst 2048 tecken), taggar (2048), beskrivningar (2048), tipsrutor (2048), objektnamn (255) och namn på bilder (255).

Lämplig åtgärd    Använd ett kortare strängvärde. Egenskaperna finns oftast på ett formulärs eller en rapports egenskapssida.

Överst på sidan

ACCWeb102016

Feltext    Egenskapsvärdet måste vara ett webbkompatibelt formulär eller en webbkompatibel rapport för att vara webbkompatibelt.

Betydelse    Det angivna underformuläret eller den angivna underrapporten är inte webbkompatibel.

Lämplig åtgärd    Ta bort underrapporten eller underformuläret, eller ersätt objektet med en webbkompatibel version.

Överst på sidan

ACCWeb102017

Feltext    Webbkompatibilitetskontrollen avbröts.

Betydelse    Om du inte själv har avbrutit kontrollen kan felet bero på något av följande:

  • Databasen är skrivskyddad.

  • Vissa objekt är fortfarande öppna.

Lämplig åtgärd    Stäng alla öppna databasobjekt och kör webbkompatibilitetskontrollen igen. Om det inte finns några öppna objekt, eller om felet uppstår igen, kan du kontrollera om databasfilen är skrivskyddad.

Överst på sidan

ACCWeb106004

Fel    textobjekt är inte kompatibla med webben.

Betydelse    Det angivna objektet är en dataåtkomstsida och kan inte publiceras.

Lämplig åtgärd    Ta bort alla dataåtkomstsidor från den databas som du ska publicera på webben.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×