Webbkompatibilitetskontroll: Allmänna fel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du kör kompatibilitetskontroll lagras eventuella fel i en tabell, Webbkompatibilitetsproblem. Det här avsnittet i allmänhet förklarar hur du kan ta itu med de fel som anges i tabellen Webbkompatibilitetsproblem och även innehåller detaljerad hjälp om allmänna fel som du kan se visas.

Obs!: Många kompatibilitetskontrollen fel orsakas av förekomsten av endast (eller ”klient”) objekt eller inställningar i en databas som du vill publicera på webben.

Översikt

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Översikt

När du kör kompatibilitetskontroll skapas en tabell till listan fel har uppstått. Här är till exempel tabellen som är öppen visar ett fel:

Tabellen Webbkompatibilitetsproblem

Nedanstående fel anger att en kolumn i tabell2 innehåller en datatyp som inte är kompatibel med webben.

Så här fungerar den här artikeln

I den här och andra webben kompatibilitet kontrollera fel avsnitten visas varje fel i följande format:

Feltext    Värdet i fältet Beskrivning för raden i tabellen Webbkompatibilitetsproblem.

Vad innebär detta?    Mer information som hjälper dig att förstå problemet.

Vad du kan göra    Rekommenderad upplösning av felet.

Överst på sidan

ACCWeb102000

Feltext    objektnamn beror på klienten objektnamn objekt.

Vad innebär detta?    Angiven webbobjektet är beroende av ett annat objekt som inte är en webbobjekt. Några exempel:

  • Ett webbformulär som visar information från en klientfråga

  • Ett webbformulär som har en knapp som öppnar en klient rapport när du klickar på

Webbobjektet kommer inte att fungera korrekt på webben om du tar bort beroende på klienten objektet.

Vad du kan göra    Ta bort en referens till klientobjekt. Du kanske också vill återskapa klienten objektet som en webbobjekt och ersätta referensen till klientobjekt med en referens till det nya webbobjektet.

Överst på sidan

ACCWeb102001

Feltext    Egenskapsvärde innehåller ett eller flera tecken som inte är kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Objektets namn eller Kontrollnamnet är ogiltig för användning på webben.

Vad du kan göra    Kontrollera att objektets namn inte skadar något av följande regler:

  • Namnet inte får innehålla en punkt (.), återgå utropstecken (!), hakparenteser ([]), inledande blanksteg eller icke utskrivbara tecken, till exempel en transport

  • Namnet får inte innehålla något av följande tecken: / \: *? ”” < > | # < tabb > {} % ~ &

  • Namnet får inte börja med ett likhetstecken (=)

  • Namnet måste vara mellan 1 och 64 tecken

Överst på sidan

ACCWeb102002

Feltext    objektnamn beror på objektnamn som inte finns.

Vad innebär detta?    Angiven webbobjektet är beroende av ett annat objekt som inte är en webbobjekt. Några exempel:

  • Ett webbformulär som visar information från en klientfråga

  • Ett webbformulär som har en knapp som öppnar en klient rapport när du klickar på

Webbobjektet kommer inte att fungera korrekt på webben om du tar bort beroende på klienten objektet.

Vad du kan göra    Ta bort en referens till klientobjekt. Du kanske också vill – återskapa klienten objektet som en webbobjekt och ersätta referensen till klientobjekt med en referens till det nya webbobjektet.

Överst på sidan

ACCWeb102004

Feltext    Egenskapens värde måste vara standardvärdet ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Endast standardvärdet för egenskapen angiven stöds i webbdatabaser.

Vad du kan göra    Ersätta det aktuella värdet för angiven egenskapen standardvärde för den egenskapen.

Överst på sidan

ACCWeb102008

Feltext    objektnamn beror på objektnamn som inte är kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Det första objektet hänvisar till det andra objektet, men det andra objektet är inte tillgängliga på webben.

Vad du kan göra    Ta bort referensen till det andra objektet eller ersätta referensen med en referens till ett annat objekt som är kompatibla web.

Överst på sidan

ACCWeb102011

Feltext    Egenskapens värde måste vara värde som ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen angiven måste ha det avlästa värdet i en Webbdatabas.

Vad du kan göra    Ändra egenskapens värde till det avlästa värdet.

Överst på sidan

ACCWeb102013

Feltext    Egenskapsvärde får inte vara tomt ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen angiven måste ha ett värde att arbeta i en Webbdatabas.

Vad du kan göra    Tilldela ett värde för egenskapen.

Överst på sidan

ACCWeb102014

Feltext    Databaser källkodskontroll är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Den databas som du försöker publicera är källkodskontroll, vilket inte stöds i en Webbdatabas.

Vad du kan göra    Komprimera och reparera databas om du vill ta bort den från källkodskontroll. Mer information finns i förhindra och korrigera problem med databasfiler med hjälp av komprimera och reparera.

Överst på sidan

ACCWeb102015

Feltext    Egenskapen stränglängd kan vara längre än heltal.

Vad innebär detta?    Egenskapen angiven har ett strängvärde som är för lång. Detta händer vanligtvis med kontroll namn (maximala längden 255) etikett eller knappen bildtexter (max 2048), taggar (2048), beskrivningar (2048), knappbeskrivningar text (255) objekt namn (255), och bild (255).

Vad du kan göra    Förkorta strängvärdet. Dessa egenskaper är vanligtvis i egenskapslistan för ett formulär eller en rapport.

Överst på sidan

ACCWeb102016

Feltext    Egenskapens värde måste vara en web kompatibla formuläret eller rapporten för att vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven underformulär eller underrapport är inte kompatibla web.

Vad du kan göra    Ta bort underformulär eller underrapport eller ersätta den med en web kompatibel version.

Överst på sidan

ACCWeb102017

Feltext    Kontroll av webbkompatibilitet avbrytas.

Vad innebär detta?    Om du inte avbryter kompatibilitetskontrollen kanske något av följande fall:

  • Databasen är skrivskyddad.

  • Inte alla objekt är stängt.

Vad du kan göra    Stäng alla öppna databasobjekt och kör kompatibilitetskontrollen igen. Om inga objekt är öppna eller om problemet kvarstår, kan du kontrollera att databasfilen är skrivskyddad.

Överst på sidan

ACCWeb106004

Fel    textobjekt är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna objektet är en dataåtkomstsida och kan inte publiceras.

Vad du kan göra    Ta bort alla dataåtkomstsidor från den databas som du vill publicera på webben.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×