Webbdelen Sidvisning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med webbdelen Sidvisning kan du visa en webbsida, fil eller mapp på en webbdelssida. Du länkar till innehållet genom att ange en hyperlänk, filsökväg eller ett mappnamn.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda webbdelen Sidvisning i en webbläsare som stöder HTML IFR/ME-elementet.

 • Microsoft Internet Explorer krävs om du vill visa en fil eller en mapp.

I den här artikeln

Olika sätt att använda webbdelen Sidvisning

Hur webbdelen Sidvisning visar en webbsida på en webbdelssida

Anpassade egenskaper för webbdelen Sidvisning

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Olika sätt att använda webbdelen Sidvisning

Med webbdelen Sidvisning kan du visa:

 • En favoritnyhetskälla på Internet i ett särskilt område för nyhetssammanfattning på en webbdelssida.

 • En lista över aktiva arbetsgruppsfiler på en nätverksserver som du vill visa regelbundet.

 • Ett dokument eller kalkylblad som du använder ofta.

Överst på sidan

Så här visar webbdelen Sidvisning en webbsida på en webbdelssida

Det länkade innehållet i webbdelen Sidvisning isoleras från det övriga innehållet på webbdelssidan med hjälp av HTML IFRAME-elementet. Det här elementet gör att HTML-element som visas som innehåll i Webbdelen Sidvisning inte kommer i konflikt med andra HTML-element på webbdelssidan. Webbdelssidan kanske t.ex. redan innehåller ett HTML FORM-element, och sidan skulle inte visas korrekt om det länkade innehållet också innehöll ett HTML FORM-element som inte fanns inuti HTML IFRAME-elementet.

Webbdelen Sidvisning visar innehållet asynkront från resten av sidan. Det innebär att du kan visa och använda andra webbdelar på sidan om det tar lång tid för länken att returnera innehållet.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Sidvisning

Anpassade egenskaper för webbdelen Sidvisning anges nedan.

Obs!: Du kan inte visa eller redigera någon av dessa anpassade egenskaper i en personlig vy.

Egenskap

Beskrivning

Gruppen Webbsida, Mapp eller Fil

Anger typen av innehåll som du vill visa i webbdelen Sidvisning.

Markera något av följande:

 • Webbsida     Markera det här alternativet om du vill visa en webbsida som innehåll i webbdelen Sidvisning. Det här alternativet anger automatiskt protokollet http:// (Hypertext Transfer Protocol) i textrutan Länk och döljer knappen Bläddra om den är synlig. Det här är standardvärdet.

 • Mapp     Markera det här alternativet om du vill visa en lista över filer i en mapp. Det här alternativet döljer knappen Bläddra om den visas.

 • Fil     Markera det här alternativet om du vill visa innehållet i en fil. Det här alternativet visar också knappen Bläddra under textrutan Länk. Filen öppnas antingen i ett separat webbläsarfönster eller i webbdelen om programmet som öppnar filen stöder inbyggd aktivering av filen i webbläsarfönstret.

Länk

Anger en hyperlänk, mapp eller fil som ska länka till innehållet som du vill visa i webbdelen Sidvisning:

 • Om du markerar Webbsida ovan måste du ange en giltig hyperlänk. Du kan välja mellan två hyperlänkprotokoll:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut eller relativ URL-adress. Du kan däremot inte använda en filsökväg.

 • Om du markerar Mapp ovan måste du ange en giltig lokal mapp eller nätverksmapp. Microsoft Internet Explorer krävs om du vill visa en mapp.

 • Om du markerar Fil ovan måste du ange en giltig filsökväg. Microsoft Internet Explorer krävs om du vill visa en fil. Du kan också klicka på Bläddra och leta upp filen.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende , Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Rubrik

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Tjocklek

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerad

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Markera något av följande:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×