Webbdelen Gruppaktiviteter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gruppaktiviteter Webbdel kan läggas till i en anpassad webbdelssida i Microsoft Office Project Web Access. Du kan visa aktiviteter som har tilldelats en grupptilldelningspool med den här webbdelen. Om du är medlem i den gruppen kan tilldela du dig själv till aktiviteterna schemaläggs med hjälp av den här sidan.

När du aktiverar Gruppaktiviteter som en webbdel kan du anpassa olika egenskaper på sidan så att den information som du behöver visas. Dessutom kan du tillgängliggöra Gruppaktiviteter till användare från andra platser både i och utanför Office Project Web Access.

I tabellen Gruppaktiviteter kan du:

  • Visa de aktiviteter som har tilldelats till din grupp. Du kan läsa kommentarer om aktiviteterna och visa det schemalagda start- och slutdatumet. Du kan också visa förloppsindikatorn.

  • Sortera informationen i tabellen baserat på någon av kolumnrubrikerna genom att klicka på rubriken.

  • Tilldela gruppaktiviteter till dig själv genom att markera kryssrutan bredvid ett aktivitetsnamn och sedan klicka på knappen Tilldela mig aktiviteten.

Anpassade egenskaper för webbdelen Gruppaktiviteter

I följande tabell beskrivs unika egenskaper för webbdelen uppgifter för Team där du kan visa eller ändra när du har lagt till webbdelen på en sida. Klicka på Ändra delad webbdelRedigera-menyn i webbdelen uppgifter. De här egenskaperna finns i avsnittet Project Web Access.

Egenskap

Beskrivning

Visa Projektnamn

Markera den här kryssrutan om du vill visa namnen på projekten vars tilldelningar visas i vyn. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja projektnamnen. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Visa endast pågående aktiviteter

Markera den här kryssrutan om du vill visa tilldelningar som infaller under den aktuella tidsperioden. Avmarkera kryssrutan om du vill visa alla tilldelningar, såväl gamla som kommande. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Objekt per sida

Ange hur många tilldelningar som ska visas på varje sida. Som standard visas 30 objekt per sida.

Indrag för grupp

Ange storleken på indraget för tilldelningar som är grupperade under en kategori. Indraget för den här typen av grupperingar är 30 bildpunkter som standard.

Varaktighetsformat

Välj en tidsenhet för varaktigheter, t.ex. timmar, dagar eller veckor. Som standard används formatet Dagar för varaktigheter.

Arbetsformat

Välj en tidsenhet för arbete, t.ex. timmar, dagar eller veckor. Som standard används formatet Dagar för arbetstid.

Datumformat

Välj ett format för datum, t.ex. Kort datum/tid eller Veckodag/datum. Som standard används formatet Kort datum för datum.

Visa menyrad

Markera den här kryssrutan om du vill visa menyraden för webbdelen, som inkluderar menyerna Åtgärder, Gå till, Inställningar och Visa, och knappen Tilldela mig aktiviteten. Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja menyraden. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Visa verktygsfält

Markera den här kryssrutan om du vill visa verktygsfältet för webbdelen. Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja verktygsfältet. Den här kryssrutan är avmarkerad som standard.

Project Web Access-URL

Om den här webbdelen ska användas utanför Project Web Access anger du webbadressen för den Project Server-dator som informationen för webbdelen lagras på.

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

  • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

  • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende , Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

  • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning  

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen är synliga när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan är avmarkerad webbdelen syns bara när du utformar sidan och har suffixet till rubrik (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Exempelvis är arabiska och hebreiska språk som skrivs från höger till vänster, medan svenska och de flesta andra europeiska språk skrivs från vänster till höger.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

När du lägger till en webbdel i en tom zon beställda uppifrån och ned är Zone Index 1. När du lägger till ytterligare en webbdel längst ned i zonen är dess Zonindex 2. Om du vill flytta den andra webbdelen längst upp i zonen skriver du 1och skriv 2 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning  

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger datanivå som tillåts exporteras för webbdelen.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

  • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

  • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

  • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×