Visualisera data i Power Map

När dina geografiska data har ritas ut i Power Map kan du använda fönstret Lager för att ändra utseendet på data på kartan. Som standard visas ett stapeldiagram i Power Map, men du kan visa ett bubbeldiagram, ett regiondiagram eller en värmekarta i stället.

Stapeldiagram i Power Map

Här är ett exempel på ett regiondiagram som visar röstningspreferenser per kommun för de stora politiska partierna i USA. Ju mörkare röd eller blå färg, desto högre procentandel får ett visst parti i ett val.

Regiondiagram i Power Map

Så här ändrar du hur dina data visualiseras:

  1. Om du inte ser åtgärdsfönstret klickar du på Start > fönstret Lager.

Knappen Uppgiftsfönster på fliken Start

  1. Under Geografi markerar du rutorna för de fält du vill visa på kartan.

Intervallista i aktivitetsfönster

Den här listan visar olika fält för olika data.

  1. Om diagrammet du vill använda inte visas i Power Map kan du ändra det. Välj något av diagrammen Staplad stapel, Grupperad stapel, Bubbla, Termisk karta eller Region.

Diagramtyper i rutan Typ

Meddelanden: 

  • När du använder en termisk karta ändras rutan Höjd till rutan Värde. Du kan ändra hur värdefält aggregeras genom att klicka på pilen i rutan Värde och välja önskad funktion. Vanligtvis används Summa som standard, men du kan välja Medel, Antal, Max, Min eller Inget. Du kan också ta bort ett värdefält från rutan Värde.

  • Om du drar ett fält till rutan Kategori och låter rutan Höjd vara tom, lägger Power Map automatiskt till fältet i rutan Höjd och ritar en visuell figur som representerar antalet för varje kategori.

  • I stället för att dra fält till rutorna Höjd och Kategori kan du markera fältrutorna. Power Map placerar dessa fält i lämplig ruta.

Läs mer om diagramtyper och figurer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×