Vissa mappar kan behöva uteslutas från antivirusgenomsökning när du använder filnivå antivirusprogram i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln innehåller information om mappar som kan behöva uteslutas från antivirusgenomsökning i följande SharePoint-program:

 • Microsoft SharePoint Server 2019

 • Microsoft SharePoint Server 2016

 • Microsoft SharePoint Foundation 2013

 • Microsoft SharePoint Server 2013

 • Microsoft SharePoint Foundation 2010

 • Microsoft SharePoint Server 2010

 • Windows SharePoint Services 3.0

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007

Mapparna kanske uteslutas från antivirusgenomsökning när du använder filnivå antivirusprogram i SharePoint. Om mapparna inte är undantagna kan se du oväntade resultat. Du kan till exempel får ett felmeddelande ”åtkomst nekad” när filer överförs.

Mappar som kan behöva uteslutas från antivirusgenomsökning i SharePoint

Obs!: I avsnitten nedan representerar platshållare enhet bokstaven för den enhet där du har din SharePoint-programmet installerat. Brevet enheten är vanligtvis C.

SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016

Du kan behöva konfigurera antivirusprogrammet om du vill undanta följande mappar och undermappar från antivirusgenomsökning:

 • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions

  Om du inte vill utesluta mappen hela Web Server Extensions från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande mappar:

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\Logs

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\16.0\Data\Office Server\Applications

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET-filer

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

 • Enhet: \Users\Tjänstkonto\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Obs!: Mappen WebTempDir är en ersättare för mappen FrontPageTempDir.

 • Enhet: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Enhet: \Users\konto där söktjänsten körs som\AppData\Local\Temp

Obs!: Sök konto skapas en mapp i Gthrsvc_spsearch4 Temp-mappen som den regelbundet måste skrivas.

 • Enhet: \WINDOWS\System32\LogFiles

 • Enhet: \Windows\Syswow64\LogFiles

Obs!: Om du använder ett visst konto för SharePoint-tjänster eller program poolen identiteter måste du kanske också undanta följande mappar:

  • Enhet: \Users\Tjänstkonto\AppData\Local\Temp

  • Enhet: \Users\Default\AppData\Local\Temp

 • Var som helst där du bestämt dig att lagra disk-binära stora objekt (BLOB) cache (till exempel C:\Blobcache).

Du bör även utesluta alla virtuella Katalogmappar under enhet: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories och alla mappar under enhet: \inetpub\temp\IIS tillfälliga komprimerade filer.

SharePoint Server 2013

Du kan behöva konfigurera antivirusprogram om du vill utelämna enhet: \Program\Microsoft Office Servers mapp från antivirusgenomsökning för SharePoint Server 2013. Om du inte vill utesluta mappen hela Microsoft Office-servrar från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande mappar:

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\15.0\Data

  (Den här mappen används för indexering processen. Om indexfiler är konfigurerad för att finnas i en annan mapp, behöva du också utesluta den platsen.)

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\15.0\Logs

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\15.0\Bin

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\15.0\Synchronization Service

Var som helst där du bestämt dig att lagra disk-binära stora objekt (BLOB) cache (till exempel C:\Blobcache).

Obs Om du har SharePoint Server 2013 mapparna uteslutas utöver de mappar som anges i avsnittet ”SharePoint Foundation 2013”.

SharePoint Foundation 2013

Du kan behöva konfigurera antivirusprogrammet om du vill undanta följande mappar och undermappar från antivirusgenomsökning:

 • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions

  Om du inte vill utesluta mappen hela Web Server Extensions från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande två mappar:

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Logs

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Data\Applications

   Obs!: Mappen program måste uteslutas om SharePoint Foundation Search-tjänsten körs på datorn. Om mappen som innehåller indexfilen finns någon annanstans, måste du också utesluta den mappen.

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET-filer

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

 • Enhet: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Obs!: Mappen WebTempDir är en ersättare för mappen FrontPageTempDir.

 • Enhet: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Enhet: \Users\account att söktjänsten körs as\AppData\Local\Temp

  Obs!: Sök konto skapas en mapp i Gthrsvc_spsearch4 Temp-mappen som den regelbundet har du skriver.

 • Enhet: \WINDOWS\System32\LogFiles

 • Enhet: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Obs!: Om du använder ett visst konto för SharePoint-tjänster eller program poolen identiteter måste du kanske också undanta följande mappar:

  • Enhet: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp

  • Enhet: \Users\Default\AppData\Local\Temp

   Du bör även utesluta alla virtuella Katalogmappar under enhet: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\ och alla mappar under enhet: \inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files\.

SharePoint Foundation 2010

Du kan behöva konfigurera antivirusprogrammet om du vill undanta följande mappar och undermappar från antivirusgenomsökning:

 • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions


Om du inte vill utesluta mappen hela Web Server Extensions från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande två mappar:

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Logs

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Data\Applications

   Obs!: Mappen program måste uteslutas om SharePoint Foundation Search-tjänsten körs på datorn. Om mappen som innehåller indexfilen finns någon annanstans, måste du också utesluta den mappen.

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET-filer

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config

 • Enhet: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Obs!: Mappen WebTempDir är en ersättare för mappen FrontPageTempDir.

 • Enhet: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Enhet: \Users\account att söktjänsten körs as\AppData\Local\Temp

  Obs!: Sök konto skapas en mapp i Gthrsvc_spsearch4 Temp-mappen som den regelbundet har du skriver.

 • Enhet: \WINDOWS\system32\LogFiles

 • Enhet: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Obs!: Om du använder ett visst konto för SharePoint-tjänster eller program poolen identiteter måste du kanske också undanta följande mappar:

  • Enhet: \Users\Tjänstkonto\AppData\Local\Temp

  • Enhet: \Users\Default\AppData\Local\Temp

   Du bör även utesluta alla virtuella Katalogmappar under enhet: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\ och alla mappar under enhet: \inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files\.

SharePoint Server 2010

Du kan behöva konfigurera antivirusprogrammet om du vill utesluta mappen enhet: \Program Office Servers från antivirusgenomsökning för SharePoint Server 2010. Om du inte vill utesluta mappen hela Microsoft Office-servrar från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande mappar:

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\14.0\Data

  (Den här mappen används för indexering processen. Om Index-filer är konfigurerad för att finnas i en annan mapp, behöva du också utesluta den platsen.)

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\14.0\Logs

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\14.0\Bin

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service

 • Var som helst där du bestämt dig att lagra disk-binära stora objekt (BLOB) cache (till exempel C:\Blobcache)

  Mer information om det binära stora objekt cacheminnet går du till följande Microsoft-webbplats:

  diskbaserade blobcachelagring

Obs!: Om du har SharePoint Server 2010 uteslutas mapparna utöver de mappar som anges i avsnittet ”SharePoint Foundation 2010”.

Windows SharePoint Services 3.0

Du kan behöva konfigurera antivirusprogrammet om du vill undanta följande mappar och undermappar från antivirusgenomsökning:

 • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions

  Om du inte vill utesluta mappen hela Web Server Extensions från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande två mappar:

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Logs

  • Enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Data\Applications

   Obs!: Mappen program måste uteslutas om söktjänsten för Windows SharePoint Services körs på datorn. Om mappen som innehåller indexfilen finns någon annanstans, måste du också utesluta den mappen.

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET-filer

 • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config

  Obs!: Om du kör en 64-bitarsversion av Windows kan innehålla du också följande katalog:

  • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET-filer

  • Enhet: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config

 • Windows Server 2003: enhet: \Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\SharePoint\Config

 • Windows Server 2008 och senare versioner: enhet: \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config

 • Enhet: \Windows\Temp\WebTempDir

  Obs!: Mappen WebTempDir är en ersättare för mappen FrontPageTempDir.

 • Enhet: \Documents and Settings\konto där söktjänsten körs som\Local Settings\Temp\

 • Enhet: \Users\konto söktjänsten körs som\Local\Temp\

  Obs!: Sök konto skapas en mapp i mappen ”gthrsvc Temp” som den regelbundet har du skriver.

 • Enhet: \WINDOWS\system32\LogFiles

 • Enhet: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Obs!: Om du använder ett visst konto för SharePoint-tjänster eller program poolen identiteter måste du kanske också undanta följande mappar:

  • Enhet: \Documents and Settings\ServiceAccount\Local Settings\Application Data

  • Enhet: \Users\ServiceAccount\Local

  • Enhet: \Documents and Settings\ServiceAccount\Local inställningar\Temp

  • Enhet: \Users\ServiceAccount\Local\Temp

 • Enhet: \Documents and Settings\Default User\Local inställningar\Temp

 • Enhet: \Users\Default\AppData\Local\Temp

SharePoint Server 2007

Du kan behöva konfigurera antivirusprogrammet om du vill utesluta mappen enhet: \Program Office Servers från antivirusgenomsökning för SharePoint Server 2007. Om du inte vill utesluta mappen hela Microsoft Office-servrar från antivirusgenomsökning kan du utelämna endast följande mappar:

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\12.0\Data.

  (Den här mappen används för indexering processen. Om indexfiler är konfigurerad för att finnas i en annan mapp, behöva du också utesluta den platsen.)

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\12.0\Logs

 • Enhet: \Program\Microsoft Office Servers\12.0\Bin

 • Var som helst du bestämmer dig att lagra disk-binära stora objekt (BLOB) cache (till exempel C:\Blobcache)

  Mer information om det binära stora objekt cacheminnet går du till följande Microsoft-webbplats:

  Konfigurera diskbaserade cacheinställningar

Obs!: Om du har SharePoint Server 2007 uteslutas mapparna utöver de mappar som anges i avsnittet ”Windows SharePoint Services 3.0”.

Obs!: När du installerar SharePoint Server 2007 eller snabbkorrigeringen en befintlig installation av SharePoint Server 2007, kan du behöva inaktivera alternativet realtid på antivirusprogrammet. Eller du kanske utesluta enhet: \Windows\Temp mapp från antivirusgenomsökning om detta krävs.

Mer information

Mer information om felmeddelanden som kan uppstå när antivirusprogram inträffa i SharePoint Portal Server 2001 och i SharePoint Portal Server 2003, finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

910449 felsöka vanliga behörigheter och säkerhetsrelaterade problem i ASP.NET

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×