Visa ytterligare information och dolt innehåll som har signerats

Office 365-prenumeration, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du signerar ett Microsoft Office-dokument, gäller den digitala signaturen för innehållet i dokumentet, inklusive informationen i innehållet i ett dokument som kanske inte visas i den aktuella vyn av ett dokument.

I Office-programmen sparas särskilda typer av information i den digitala signaturen, till exempel datum och tid och versionsnummer för det Office-program som filen skapades i. Du kan kontrollera den här informationen genom att visa information om signaturen.

Mer information om hur du kontrollerar att en signatur är giltig eller tillförlitlig finns i avsnittet Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig.

Office-bloggen

Visa ytterligare information som lagras i en digital signatur

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer som du vill visa.

  Om dokumentet har signerats öppnas den med ett gult signaturer meddelande högst upp i dokumentet.

 2. Klicka på Visa signaturer.

 3. Peka på den signatur du vill visa, klicka på pilen som visas till höger i åtgärdsfönstret signaturer och klicka sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa den ytterligare signeringsinformation som samlades in i dialogrutan Signeraturinformation.

  Visa informationen som lagras i signaturen i dialogrutan Ytterligare Information.

Visa allt innehåll i ett dokument som signerats digitalt

Ibland visas inte information i innehållet i dokumentet i den aktuella vyn av dokument, till exempel dold text. Du kan avgöra om ett signerat dokument innehåller dolt innehåll genom att visa ytterligare information om signaturen och letar du efter ett meddelande högst upp i dialogrutan Ytterligare Information som står som den aktuella vyn av dokumentet är inte med några saker som har signerats.

 1. Öppna det dokument som innehåller signaturer som du vill visa.

  Om dokumentet har signerats öppnas den med ett gult signaturer meddelande högst upp i dokumentet.

 2. Klicka på Visa signaturer.

 3. Peka på den signatur som du vill visa i åtgärdsfönstret Signaturer, klicka på pilen som visas till höger och klicka sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa den ytterligare signeringsinformation som samlades in i dialogrutan Signeraturinformation.

 5. Se efter om följande meddelande visas överst i dialogrutan Ytterligare information:

  Dokumentets aktuella vy visar inte allt som signerades (t.ex. dold text).

 6. Om det här meddelandet visas kan inställningarna för dokumentet medföra att vissa typer av innehåll inte visas. Följande typer av innehåll kan till exempel vara dolt i den aktuella vyn för dokumentet:

  • Sidhuvuden eller sidfötter (Microsoft Office Word-dokument)

  • Dold text (Word-dokument)

  • Ritningar (Word-dokument)

  • Bilder (Word-dokument)

  • Värden för fältkoder (Word-dokument)

  • Omarbetningsmarkeringar (Word-dokument)

  • Kommentarer från granskare (Word-dokument eller Microsoft Office PowerPoint-presentationer)

  • Teckensnitt (Kan ha ersatts i Word-dokument)

 7. Vissa dolt innehåll kan visas i ett signerat dokument. Gör något av följande om du vill visa innehåll som kan vara dolda i den aktuella vyn av dokumentet.

Om du vill visa den här typen av innehåll

Gör du följande

Visa sidhuvuden och sidfötter i Word-dokument

Klicka på Visa och klicka sedan på Utskriftslayout.

Visa dold text i Word-dokument

Klicka på filen > Alternativ > Visa och markera sedan kryssrutan dold text under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen.

Visa ritningar i Word-dokument

Klicka på filen > Alternativ > Avancerat och markera sedan kryssrutan Visa ritningar och textrutor på skärmen under Visa dokumentinnehåll.

Visa bilder i Word-dokument

Klicka på filen > Alternativ > Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa Bildplatshållare under Visa dokumentinnehåll.

Visa värden för fältkoder i Word-dokument

Klicka på filen > Alternativ > Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa fältkoder i stället för deras värden under Visa dokumentinnehåll.

Visa omarbetningsmarkeringar i Word-dokument

Klicka på Granska, peka på pilen Visa för granskning och klicka på Alla markeringar. Klicka på pilen bredvid Visa markering och se till att allt av följande är markerade: kommentarer, bläck, infogningar och borttagningar och formatering.

Visa ytterligare information som lagras i en digital signatur

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer som du vill visa.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka sedan på Visa signaturer.

 3. Peka på den signatur som du vill visa i åtgärdsfönstret Signaturer, klicka på pilen som visas till höger och klicka sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa den ytterligare signeringsinformation som samlades in i dialogrutan Signeraturinformation.

 5. Visa informationen som har sparats i signaturen i dialogrutan Ytterligare information.

Visa allt innehåll i ett dokument som signerats digitalt

Ibland är viss information i ett dokument inte synlig i det visningsläge som används, till exempel dold text. Du kan kontrollera om ett signerat dokument innehåller dolt innehåll genom att granska den ytterligare information om signaturen som finns och se efter om det finns ett meddelande överst i dialogrutan Ytterligare information om att vissa saker som signerades inte visas i den aktuella vyn.

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer som du vill visa.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka sedan på Visa signaturer.

 3. Peka på den signatur som du vill visa i åtgärdsfönstret Signaturer, klicka på pilen som visas till höger och klicka sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa den ytterligare signeringsinformation som samlades in i dialogrutan Signeraturinformation.

 5. Se efter om följande meddelande visas överst i dialogrutan Ytterligare information:

  Dokumentets aktuella vy visar inte allt som signerades (t.ex. dold text).

 6. Om det här meddelandet visas kan inställningarna för dokumentet medföra att vissa typer av innehåll inte visas. Följande typer av innehåll kan till exempel vara dolt i den aktuella vyn för dokumentet:

  • Sidhuvuden eller sidfötter (Microsoft Office Word-dokument)

  • Dold text (Word-dokument)

  • Ritningar (Word-dokument)

  • Bilder (Word-dokument)

  • Värden för fältkoder (Word-dokument)

  • Omarbetningsmarkeringar (Word-dokument)

  • Kommentarer från granskare (Word-dokument eller Microsoft Office PowerPoint-presentationer)

  • Teckensnitt (Kan ha ersatts i Word-dokument)

 7. Vissa typer av dolt innehåll kan visas i ett signerat dokument. Om du vill visa innehåll som kanske är dolt i den aktuella vyn för dokumentet gör du något av följande.

Om du vill visa den här typen av innehåll

Gör du följande

Visa sidhuvuden och sidfötter i Word-dokument

Klicka på Utskriftslayout i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa.

Visa dold text i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Visa i dialogrutan Word-alternativ och markera sedan kryssrutan Dold text under Visa de här formateringsmarkeringarna på skärmen.

Visa ritningar i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ och markera sedan kryssrutan Visa ritade objekt och textrutor på skärmen under Visa dokumentinnehåll.

Visa bilder i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ och avmarkera sedan kryssrutan Visa bildplatshållare under Visa dokumentinnehåll.

Visa värden för fältkoder i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ och avmarkera sedan kryssrutan Visa fältkoder i ställer för deras värden under Visa dokumentinnehåll.

Visa omarbetningsmarkeringar i Word-dokument

Peka på pilen Visa för granskning i gruppen Uppföljning på fliken Granska och klicka sedan på Slutversion med markeringar. Peka på pilen bredvid Visa markering i gruppen Uppföljning och kontrollera att alla följande alternativ är markerade: Kommentarer, Pennanteckning, Infogningar och borttagningar, Formatering och Markera områdesfokus.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×