Visa ytterligare information och dolt innehåll som har signerats

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du signerar ett Microsoft Office-dokument digitalt omfattar den digitala signaturen allt innehåll i dokumentet, inklusive information i ett dokument som kanske inte kan syns i det visningsläge som används. I Microsoft Office-programmen sparas också ytterligare information i den digitala signaturen. I den här artikeln beskrivs hur du kan visa ytterligare information och eventuellt dolt innehåll i ett dokument.

Mer information om hur du kontrollerar att en signatur är giltig eller tillförlitlig finns i avsnittet Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig.

Office-bloggen

Vad vill du göra?

Visa ytterligare information som sparats i en digital signatur

Visa allt innehåll i ett dokument som signerats digitalt

Visa ytterligare information som sparats i en digital signatur

I Office-programmen sparas särskilda typer av information i den digitala signaturen, till exempel datum och tid och versionsnummer för det Office-program som filen skapades i. Du kan kontrollera den här informationen genom att visa information om signaturen.

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer som du vill visa.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka sedan på Visa signaturer.

 3. Peka på den signatur som du vill visa i åtgärdsfönstret Signaturer, klicka på pilen som visas till höger och klicka sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa den ytterligare signeringsinformation som samlades in i dialogrutan Signeraturinformation.

 5. Visa informationen som har sparats i signaturen i dialogrutan Ytterligare information.

Överst på sidan

Visa allt innehåll i ett dokument som signerats digitalt

Ibland är viss information i ett dokument inte synlig i det visningsläge som används, till exempel dold text. Du kan kontrollera om ett signerat dokument innehåller dolt innehåll genom att granska den ytterligare information om signaturen som finns och se efter om det finns ett meddelande överst i dialogrutan Ytterligare information om att vissa saker som signerades inte visas i den aktuella vyn.

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer som du vill visa.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka sedan på Visa signaturer.

 3. Peka på den signatur som du vill visa i åtgärdsfönstret Signaturer, klicka på pilen som visas till höger och klicka sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa den ytterligare signeringsinformation som samlades in i dialogrutan Signeraturinformation.

 5. Se efter om följande meddelande visas överst i dialogrutan Ytterligare information:

  Dokumentets aktuella vy visar inte allt som signerades (t.ex. dold text).

 6. Om det här meddelandet visas kan inställningarna för dokumentet medföra att vissa typer av innehåll inte visas. Följande typer av innehåll kan till exempel vara dolt i den aktuella vyn för dokumentet:

  • Sidhuvuden eller sidfötter (Microsoft Office Word-dokument)

  • Dold text (Word-dokument)

  • Ritningar (Word-dokument)

  • Bilder (Word-dokument)

  • Värden för fältkoder (Word-dokument)

  • Omarbetningsmarkeringar (Word-dokument)

  • Kommentarer från granskare (Word-dokument eller Microsoft Office PowerPoint-presentationer)

  • Teckensnitt (Kan ha ersatts i Word-dokument)

 7. Vissa typer av dolt innehåll kan visas i ett signerat dokument. Om du vill visa innehåll som kanske är dolt i den aktuella vyn för dokumentet gör du något av följande.

Om du vill visa den här typen av innehåll

Gör du följande

Visa sidhuvuden och sidfötter i Word-dokument

Klicka på Utskriftslayout i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa.

Visa dold text i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Visa i dialogrutan Word-alternativ och markera sedan kryssrutan Dold text under Visa de här formateringsmarkeringarna på skärmen.

Visa ritningar i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ och markera sedan kryssrutan Visa ritade objekt och textrutor på skärmen under Visa dokumentinnehåll.

Visa bilder i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ och avmarkera sedan kryssrutan Visa bildplatshållare under Visa dokumentinnehåll.

Visa värden för fältkoder i Word-dokument

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ och avmarkera sedan kryssrutan Visa fältkoder i ställer för deras värden under Visa dokumentinnehåll.

Visa omarbetningsmarkeringar i Word-dokument

Peka på pilen Visa för granskning i gruppen Uppföljning på fliken Granska och klicka sedan på Slutversion med markeringar. Peka på pilen bredvid Visa markering i gruppen Uppföljning och kontrollera att alla följande alternativ är markerade: Kommentarer, Pennanteckning, Infogningar och borttagningar, Formatering och Markera områdesfokus.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×