Visa versionshistoriken för ett objekt eller en fil i listor eller bibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När versionshantering är aktiverat i din SharePoint lista eller ett bibliotek kan du lagra, spåra och återställa objekt i en lista och filer i ett bibliotek när de ändrar. Bibliotek kan spåra både huvudversioner, till exempel kontakter som ett nytt avsnitt har lagts till i ett dokument, och delversioner, till exempel kontakter som ett stavfel har korrigerat. Listor kan spåra endast huvudversioner. Mer information om versionshantering finns i hur fungerar versionshantering i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Obs!: Versionshantering är aktiverad som standard i SharePoint bibliotek och inaktiverat som standard i SharePoint visas. Mer information om hur du konfigurerar versionshantering finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

Visa versionshistoriken i SharePoint Online, 2016 eller 2013

 1. Öppna listan eller biblioteket från Snabbstartfältet.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du först på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Högerklickar du på avståndet mellan objekt eller dokumentnamnet och datum och klicka sedan på Versionshistorik från menyn. Du kan behöva rulla menyn om du vill visa Versionshistorik.

  Om du inte ser versionshistorik, klickar du på ellipsen (... ) i dialogrutan och klicka sedan på Versionshistorik.

  Du ser en lista med versioner av filen.

  Dialogruta för versionshistorik med tre versioner.
 3. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du bredvid den version som du vill visa och klickar på nedpilen till höger för att visa en lista med alternativ.

  Alternativ för versionshistorik (visa, återställ, ta bort)

  Klicka på Visa.

  Obs!: För alla dokumentversioner utom senast ser Visa, återställa och Ta bort. För den senaste versionen ser du bara Visa och återställa.

 4. Dialogrutan Versionshistorik öppnas med olika åtgärder som du kan välja.

  Åtgärder som är tillgängliga varierar med version och attribut som har konfigurerats av administratören eller ägare.

  Val ändringen baserat på om du har valt den senaste fil eller en tidigare version.

  Fönstret version historik för den senaste versionen av filen innehåller åtgärder om du vill hantera, meddela, checka ut eller skapa ett arbetsflöde.

  SharePoint 2016 Version historik dialogrutan

  Versionshistorik för en tidigare version av en fil visas alternativet för att återställa eller ta bort den versionen.

  SharePoint 2016 historik dialogrutan rutan med tidigare version

Visa versionshistoriken i SharePoint 2010

 1. Navigera till listan eller biblioteket som innehåller det objekt eller den fil du vill utforska.

 2. Håll pekaren över det objekt eller den fil som du vill visa historik, klickar du på pilen som visas och välj Versionshistorik från den nedrullningsbara listrutan.

  Listruta för en SharePoint-fil. Versionshistorik har valts.

  Dialogrutan Versionshistorik öppnas.

  Obs!: Om du inte ser kommandot Versionshistorik kan listan eller biblioteket inte vara spårningsversioner. Mer information finns i administratören eller ägaren av webbplatsen.

  Versionshistorik med huvud- och delversioner samt kommentarer

Bildtext 1

Den senaste delversionen

Bild av knapp

En kommentar som skrivits av den sista som checkats in filen.

Bildtext 3

Den första versionen av filen. Den första versionen är alltid numrerad 1.0.

Visa versionshistoriken från inom ett Microsoft Office-dokument

Om du arbetar med ett Microsoft Office-dokument, till exempel Word, Excel eller PowerPoint-fil, kan du visa versionshistorik från vyn app i stället för att återgå till listan eller biblioteket ska visa historik.

Följande exempel kommer från Backstage-vyn i en Microsoft PowerPoint-fil. Det visas en huvudversion och en delversion.

Versionshistorik i Backstage-vyn i PowerPoint

Nästa exempel kommer från en Microsoft Word-fil. Endast huvudversioner visas i den här versionshistorik. Innebär att endast huvudversioner är aktiverade i dokumentbiblioteket eller det innebär att du har behörighet att visa huvudversioner, inte mindre de.

Versionshistorik i Backstage-vyn i ett Microsoft Word-dokument

Bildtext 1

Den aktuella versionen av filen

Bild av knapp

En version som har en kommentar från den person som markerat i den här versionen. Håll muspekaren över ikonen bredvid författarens namn för att visa kommentaren.

 1. Navigera till dokumentbibliotek på webbplatsen som innehåller den fil du vill öppna.

 2. Håll muspekaren över filnamnet tills du ser den nedrullningsbara pilen och klicka sedan på Redigera i <application name>. I exemplet ovan väljer du Redigera i Microsoft Word.

  Obs!: Om biblioteket kräver utcheckning av filer, eller om du föredrar att checka ut filen du måste checka ut innan du öppnar den.

 3. Välj fliken Arkiv för att visa Backstage-vyn i programmet. Versionshistoriken visas bredvid knappen Hantera versioner som två exemplen ovan.

 4. Välj den version som du vill visa i listan. Denna version öppnas så att du kan visa den

  Backstage-vyn av versionshistoriken för en Microsoft Word-fil. Version 4 är vald.

  Du kan bara visa filen eller som är öppen, kan du göra din nuvarande version genom att klicka på Återställ i den gula banderollen högst upp i filen eller kan du jämföra den markerade versionen till den aktuella versionen genom att klicka på Jämför.

  Gul remsa längst upp i en programfil med två knappar som du kan använda om du vill jämföra versionen med aktuell version eller återställa den till aktuell version

 5. Stänga den markerade versionen när du är klar. En meddelanderuta frågar om du vill spara filen eller inte. Du kan spara den på den lokala hårddisken eller klicka på Spara inte.

 6. Välj något av de andra flikarna högst upp i dokumentet, till exempel Start om du vill fortsätta arbeta i filen som du ursprungligen öppnade.

Visa versionshistoriken i SharePoint 2007

Versionsnumrering i bibliotek

Versionshistoriken innehåller även ändringar av egenskaper som ibland kallas även metadata, till exempel när någon ändrar namnet på den person som listobjektet har tilldelats eller när filen förfallodatum ska utföras.

Bibliotek kan spåra både huvudversioner, till exempel kontakter som ett nytt avsnitt har lagts till i ett dokument, och delversioner, till exempel kontakter som ett stavfel har korrigerat. Listor kan spåra endast huvudversioner.

Om du vill visa versionshistoriken måste du ha behörighet att läsa objekt i en lista eller ett bibliotek. Observera att en administratör kan använda anpassade behörigheter.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Peka på det objekt eller den fil som du vill visa historik, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Versionshistorik.

  Versioner är numrerade och överst i listan i omvänd ordning med den senaste versionen.

  Obs!: Om du inte ser kommandot Versionshistorik kan listan eller biblioteket inte vara spårningsversioner. Mer information finns i administratören eller ägaren av webbplatsen.

 3. Om du vill gå tillbaka till listan eller biblioteket klickar du på dess namn i sökväg navigering högst upp på sidan.

Tips: I tidigare versioner kan du visa, återställa eller ta bort en version genom att peka på dess namn, klickar du på pilen och sedan klicka på lämpligt kommando.

Versionshantering är aktiverad som standard i SharePoint bibliotek och inaktiverat som standard i SharePoint visas. Versionshantering måste vara aktiverad för att se alternativet version historik på menyer eller i menyfliksområdet. Om du vill aktivera versionshistorik finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

När du har konfigurerat versionshantering kan ange du maximalt antal versioner att spara. När det maximala antalet versioner sparas tas SharePoint den äldsta så att den omfattar nyare versioner. Du kan ange SharePoint att spara flera versioner högst det system. Mer information finns i hur fungerar versionshantering i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Ja, kan du visa tidigare versioner i Office-program. Mer information finns i återställa en tidigare version av en fil i OneDrive.

Mer hjälp och resurser

Här är några länkar till mer information om versionshantering och relaterade ämnen:

Vi lyssnar!

Uppdaterade juli 6, 2017

Var i den här artikeln till hjälp? I så fall meddela oss längst ned i den här sidan. Om det inte bra berätta för oss vad var förvirrande eller saknas. Ta med din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi ska använda din feedback för att kontrollera fakta, information för Lägg till och uppdatera den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×