Visa versions historiken för ett objekt eller en fil i en lista eller ett bibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När versions hantering är aktive rad i SharePoint-listan eller-biblioteket kan du lagra, spåra och återställa objekt i en lista och filer i ett bibliotek när de ändras. Bibliotek kan spåra båda huvud versionerna, till exempel i vilka ett nytt avsnitt har lagts till i ett dokument, och del versioner, till exempel de som har stavat ett stavfel. Listor kan bara spåra huvud versioner. Mer information om versions hantering finns i Hur fungerar versions hantering i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Obs!: Versions hantering är aktiverat som standard i SharePoint-bibliotek och inaktiverade som standard i SharePoint-listor. Mer information om hur du konfigurerar versions hantering finns i Aktivera och konfigurera versions hantering för en lista eller ett bibliotek.

Visa versions historik i SharePoint Online, 2016 eller 2013

 1. Öppna listan eller biblioteket från Snabbstartfältet.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du först på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Högerklicka i utrymmet mellan objektets eller dokumentets namn och datumet och välj Versionshistorik på menyn. Du kan behöva rulla på menyn för att se Versionshistorik.

  Om du inte ser versions historik klickar du på ellipsen (...) i dialog rutan och sedan på versions historik.

  Du ser en lista med versioner av filen.

  Dialogruta för versionshistorik med tre versioner.
 3. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du bredvid den version som du vill visa och klickar på nedpilen till höger för att visa en lista med alternativ.

  Alternativ för versionshistorik (visa, återställ, ta bort)

  Klicka på Visa.

  Obs!: För alla dokument versioner utom den senaste visas visnings-, återställnings-och borttagningsfunktionen. För den senaste versionen visas bara Visa och Återställ.

 4. Dialog rutan versions historik öppnas med olika åtgärder som du kan välja.

  Vilka åtgärder som är tillgängliga varierar beroende på version och med attribut som har kon figurer ATS av administratören eller ägaren.

  Alternativen ändras beroende på om du valde den senaste filen eller en tidigare version.

  Fönstret versions historik för den senaste versionen av filen innehåller åtgärder för att hantera, meddela, checka ut eller skapa ett arbets flöde.

  Dialog rutan versions historik i SharePoint 2016

  En vy av versions historiken för en tidigare version av en fil visar alternativet att återställa eller ta bort den versionen.

  Dialog rutan historik i SharePoint 2016 med föregående version

Visa versions historik i SharePoint 2010

 1. Navigera till den lista eller det bibliotek som innehåller det objekt eller den fil som du vill utforska.

 2. Hovra över objektet eller filen som du vill visa historik för, klicka på pilen som visas och välj versions historik i list rutan.

  Listruta för en SharePoint-fil. Versions historik är markerad.

  Dialog rutan versions historik öppnas.

  Obs!: Om du inte ser kommandot versions historik kanske inte din lista eller ditt bibliotek följer upp versioner. För mer information, se administratören eller ägaren till webbplatsen.

  Versionshistorik med huvud- och delversioner samt kommentarer

Bildtext 1

Den senaste del versionen

Bild av knapp

En kommentar som lämnats av den som senast markerade filen.

Bildtext 3

Den första versionen av filen. Den första versionen är alltid numrerade 1,0.

Visa versions historik från ett Microsoft Office-dokument

Om du arbetar med ett Microsoft Office-dokument, till exempel en Word-, Excel-eller PowerPoint-fil, kan du Visa versions historik från appen i stället för att gå till listan eller biblioteket och Visa historiken.

Följande exempel är från Backstage-vyn i en Microsoft PowerPoint-fil. Det visar både en större och en del version.

Versionshistorik i Backstage-vyn i PowerPoint

Nästa exempel kommer från en Microsoft Word-fil. Endast huvud versioner visas i den här versions historiken. Det kan betyda att endast huvud versioner är aktiverade i dokument biblioteket, eller att du bara har behörighet att Visa huvud versioner, inte minderåriga.

Versionshistorik i Backstage-vyn i ett Microsoft Word-dokument

Bildtext 1

Den aktuella versionen av filen

Bild av knapp

En version som innehåller en kommentar från den person som kontrollerade den här versionen. Hovra över ikonen som finns bredvid författarens namn för att visa kommentaren.

 1. Gå till dokument biblioteket på webbplatsen som innehåller den fil du vill öppna.

 2. Hovra över fil namnet tills du ser den nedrullningsbara List rutan och klicka sedan på Redigera i <application name>. I det här exemplet väljer du Redigera i Microsoft Word.

  Obs!: Om ditt bibliotek kräver utcheckning av filer, eller om du föredrar att checka ut filen måste du checka ut den innan du öppnar den.

 3. I programmet väljer du fliken Arkiv för att Visa Backstage-vyn. Versions historiken visas bredvid knappen hantera versioner , som du ser i de två exemplen ovan.

 4. Välj den version du vill visa i listan. Den versionen öppnas så att du kan visa den

  Backstage-vyn av versions historiken för en Microsoft Word-fil. Version 4 är markerad.

  Du kan enkelt visa filen eller när den är öppen kan du välja att göra den till din nuvarande version genom att klicka på Återställ i den gula banderollen högst upp i filen, eller så kan du jämföra den valda versionen med den aktuella versionen genom att klicka på Jämför.

  Gul remsa längst upp i en programfil med två knappar som du kan använda om du vill jämföra versionen med aktuell version eller återställa den till aktuell version

 5. Stäng den valda versionen när du är klar. En meddelande ruta frågar om du vill spara filen eller inte. Du kan antingen spara den på din lokala enhet eller klicka på Spara inte.

 6. Om du vill fortsätta att arbeta i den öppna filen klickar du på någon av de andra flikarna högst upp i dokumentet, till exempel Start.

Visa versions historik i SharePoint 2007

Versionsnumrering i bibliotek

Versions historiken innehåller även ändringar av egenskaper, som ibland kallas metadata, till exempel när någon ändrar namnet på den person som listobjektet är tilldelad till, eller när filen är färdig.

Bibliotek kan spåra båda huvud versionerna, till exempel i vilka ett nytt avsnitt har lagts till i ett dokument, och del versioner, till exempel de som har stavat ett stavfel. Listor kan bara spåra huvud versioner.

Du måste ha behörighet att läsa objekt i en lista eller ett bibliotek om du vill visa versions historiken. Observera att en administratör kan använda anpassade behörigheter.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Peka på det objekt eller den fil som du vill visa historik för och klicka på pilen som visas och sedan på versions Historik.

  Versioner numreras och listas i omvänd ordning, med den senaste versionen först.

  Obs!: Om du inte ser kommandot versions historik kanske inte din lista eller ditt bibliotek följer upp versioner. För mer information, se administratören eller ägaren till webbplatsen.

 3. Gå tillbaka till listan eller biblioteket genom att klicka på dess namn i navigerings navigeringen högst upp på sidan.

Tips: I versions historiken kan du Visa, återställa eller ta bort en version genom att peka på dess namn, klicka på pilen och sedan klicka på lämpligt kommando.

Versions hantering är aktiverat som standard i SharePoint-bibliotek och inaktiverade som standard i SharePoint-listor. Versions hantering måste aktive ras för att du ska kunna se alternativet versions historik på menyer eller i menyfliksområdet. Om du vill aktivera versions historik läser du Aktivera och konfigurera versions hantering för en lista eller ett bibliotek.

När du konfigurerar versions hantering anger du maximalt antal versioner att spara. När det högsta antalet versioner sparas tar SharePoint bort de äldsta för att passa nyare versioner. Du kan ange att SharePoint ska spara fler versioner, upp till systemets gräns. Mer information finns i Hur fungerar versions hantering i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Ja, du kan visa tidigare versioner i Office-skrivbordsprogram. Mer information finns i återställa en tidigare version av en fil i OneDrive.

Ytterligare hjälp och resurser

Här är några länkar för att få mer information om versions hantering och närliggande ämnen:

Vi lyssnar!

Uppdaterat den 6 juli 2017

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×