Visa totalsummor för projektkostnader

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har angett någon av de olika kostnadsbaserade resurs kostnaderna, kostnads medlenoch fasta kostnaderna är det dags att kontrol lera om total kostnaden för projektet är inom budgeten, men att det inte är klart att hitta den kostnads summan, eller kanske att du har övertids kostnader som du behöver beräkna.

Det beror på att totalkostnader för projektet, aktiviteter, resurser och tilldelningar är tillgängliga i olika vyer och för vissa totalkostnader öppnar du kostnads tabellen för att se dem.

Vi börjar med att visa den totala kostnaden för hela projektet:

 1. Välj projekt informationför projekt >.

  Projektinformation på fliken Projekt
 2. Välj statistiki dialog rutan projekt information .

 3. Granska total summan för projektet i kolumnen kostnad i dialog rutan projekt statistik .

Tips: Du kan också se den här totala kostnads summan för projekt sammanfattningen i vyn Gantt-schema . Om det inte visas markerar du kryss rutan projekt Sammanfattning på fliken format .

Projektsammanfattningsaktivitet på fliken Format

Visa totalkostnader för aktiviteter

 1. Välj pilen för Gantt-schemapå fliken Visa och välj sedan fler vyer.

  Menyn Gantt-schema
 2. Välj aktivitetslista i listan vyer och välj Använd.

 3. Välj Visa _GT_- tabeller, kostnad för att tillämpa kostnads tabellen.

  Kostnadstabellen på menyn Tabeller
 4. I fältet totalkostnad kontrollerar du total summan för aktiviteter.

  Tryck på TABB för att gå till det här fältet om det inte visas.

Obs!: Om aktiviteternas totala kostnader verkar vara fel kan du läsa fel söknings stegen nedan.

Visa totala kostnader för resurser

 1. Välj Visa _GT_ resurs lista.

  Resurslista på fliken Visa
 2. Välj Visa _GT_- tabeller, kostnad för att tillämpa kostnads tabellen.

  Kostnadstabellen på menyn Tabeller
 3. Granska kostnads kolumnerna.

Visa totala kostnader för tilldelningar

 1. Välj Visa _GT_ aktivitets användning.

  Knappen Aktivitetsanvändning på menyn Visa

  I den här vyn visas aktiviteter med de resurser som har tilldelats till dem.

 2. Välj Visa _GT_- tabeller, kostnad för att tillämpa kostnads tabellen.

  Kostnadstabellen på menyn Tabeller
 3. Granska kostnads kolumnerna.

  Kostnaden för varje aktivitet återspeglar resurserna som har tilldelats till den.

Om aktivitetens totala kostnader verkar vara fel

Den totala kostnaden för en aktivitet kan verka skilja sig från den beräknade summan av dess kostnadsbaserade kostnader, kostnader per tillfälle och fasta kostnader. Totalkostnad är summan av kostnadsbaserade kostnader, kostnader per tillfälle och fasta kostnader. Observera att kostnaderna endast beräknas efter att aktiviteter har tilldelats till uppgifter. Om du vill lösa avvikelser kan du prova följande:

 • Kontrol lera tilldelning totala kostnader och aktivitetens totalkostnader med hjälp av vyn aktivitets användning tillsammans med tabellen kostnad. Leta efter kostnader för varje tillfälle eller fasta kostnader som kan ha övergått.

 • Kontrol lera total kostnaderna på aktivitets nivå. Fasta kostnader förlängs inte med det fasta kostnads fältet på sammanfattningsaktivitet-nivån.

 • Kontrol lera att alla resurser med kostnads information har tilldelats till aktiviteter.

 • Kontrol lera att du har använt rätt kostnadstabell till resurstilldelning.

Beräkna kostnad för övertid

Som standard beräknar Project det arbete som krävs för att slutföra en aktivitet med hjälp av standardkostnad för varje tilldelad resurs. Project beräknar inte kostnaden för ytterligare arbets tid genom att använda de övertid-priser som du angav tills du anger dessa timmar som övertids arbete. Om till exempel en resurs är schemalagd att fungera åtta timmar om en dag och han eller hon anger tio timmars verkligt arbete räknas de två timmarna med ytterligare tid automatiskt inte med övertids arbete.

 1. Välj Visa _GT_ aktivitets användning.

 2. Välj Visa _GT_- tabeller > arbete.

 3. Högerklicka på fältet arbete och välj Infoga kolumn.

  (I Project 2007 markerar du fältet arbete och väljer sedan kolumnInfoga -menyn.)

 4. I listan fält namn väljer du övertids arbete.

 5. I fältet övertids arbete väljer du den resurstilldelning som du vill ange övertids arbete för.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  Om resurstilldelningar är dolda klickar du på aktivitetens dispositions symbol Plussymbol för att visa dem.

 6. Ange mängden övertids arbete för resurstilldelningen i fältet övertids arbete .

  Obs!: Mängden övertids arbete som du anger läggs inte till i mängden arbete för aktiviteten eftersom arbetet alltid representerar den totala mängden arbete. Övertids arbetet representerar bara den del av den totala mängden arbete som ska anses och klassificeras som övertid. När du anger övertids arbete kan aktivitetens varaktighet för kortas, såvida inte aktiviteten är en aktivitetstyp med fast varaktighet.

Mer information om kostnader

Ange kostnader för resurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×