Visa textformatering i anteckningsfönstret

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Rutan anteckningar är var du sparar kompletterande information som inte visas i bild under en presentation. Du kanske vill fetformatera sökord i anteckningarna så att du kan se dem bättre eller använda en mindre teckensnittsstorlek om det finns ett stort antal anteckningar.

Rutan anteckningar kan visa fet, kursiv stil, understrykning, upphöjd/nedsänkt text och teckenavstånd. Du kan använda numrerade eller punktlistor.

Du kan också justera justering (vänster, centrerad eller höger) och indrag från marginal.

Du kan anpassa teckensnitt och teckenstorlek för utskrift av anteckningar. Anpassningarna teckensnitt visas i utskrivna anteckningssidor, men de visas inte i anteckningsrutan eller i föredragshållarvyn.

Aktivera formatering för fönstret Anteckningar

Om du vill kunna visa textformatering i anteckningsrutan måste först du aktivera formatering:

 1. Välj Vyn disposition på fliken Visa.

 2. Högerklicka dispositionsfönstret till vänster och välj Visa textformatering på popup-menyn.

 3. Växla tillbaka till Normal vy på fliken Visa.

Lägga till formatering på text i rutan anteckningar

När du har gjort ovan kan du lägga till tecken eller styckeformatering som du normalt: först markerar du den text du vill tillämpa formatering på och sedan du har använt det.

Ändra teckenstorleken i föredragshållarvyn för en på skärmen presentation

Föredragshållarvyn visar dina anteckningar på höger sida av skärmen som du presentera. Du ser anteckningarna, men publiken ser bara bilderna. I föredragshållarvyn, kan du öka eller minska storleken på texten i rutan anteckningar.

 1. Se till att Visa Föredragshållarvy är markerad på fliken Bildspel.

 2. På fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet till vänster väljer du Från början.

  Anteckningarna som visas i rutan till höger. Texten radbryts automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs.

 3. Använd knapparna i det nedre vänstra hörnet av fönstret Anteckningar om du vill öka eller minska storleken på texten i rutan anteckningar:

  Ändra storlek på texten i anteckningsrutan i föredragshållarvyn

Lär dig mer information om föredragshållarvyn i artikeln ska starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn.

Ändra teckensnitt och teckenstorlek för utskrivna anteckningar

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek som används i utskrivna anteckningar. De ändringar du gör visas inte i anteckningsrutan i vyn Normal, men du kan inte se dem i Förhandsgranska och när du skriver ut anteckningssidor.

Välj ett teckensnitt för utskrivna anteckningar

 1. Välj Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Välj teckensnitt i gruppen bakgrund och klicka på Anpassa teckensnitt längst ned i menyn.

  Dialogrutan Skapa nya temateckensnitt öppnas.

 3. Öppna i listan med alternativ under teckensnitt för brödtext (latinsk) och välj det teckensnitt som du vill använda för de utskrivna anteckningarna.

 4. Klicka på Spara.

 5. Välj Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet i menyfliksområdet.

Ändra storlek på teckensnittet för utskrivna anteckningar

 1. Välj Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  ”Mall” för layouten för utskrivna anteckningar visas. Två primära rutorna visas i layouten: en visar en miniatyrbild av en bild och de andra visar var anteckningar ska visas. Som standard i den här vyn Anteckningsbakgrund står Redigera bildbakgrunden textformat och flera nivåer av text visas om du använder en hierarkisk disposition för dina anteckningar.

 2. Markera all text i rutan.

 3. Välj önskad storlek i gruppen tecken på fliken Start. Teckenstorleken är 12 punkter som standard. Ändra 12 till en större storlek om du vill ha större text i de utskrivna anteckningarna.

 4. Växla tillbaka till fliken Anteckningsbakgrund och klicka sedan på Stäng bakgrundsvy.

 5. Om du vill se en förhandsgranskning av dina anteckningar med teckensnitt och storlek som du har valt, väljer du Arkiv > Skriv ut. Under Inställningar väljer du nedåtpilen på andra listrutan och välj Anteckningssidor.

  Förhandsgranskningsfönstret visar en anteckningssida med en miniatyrbild för bild och anteckningar som hör till bilden.

Aktivera formatering för fönstret Anteckningar

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder,
  Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 3. Högerklicka på dispositionsfönstret och klicka sedan på Visa textformatering på snabbmeny. Du kommer sedan att kunna se de ändringar som du har gjort i rutan anteckningar på en viss bild. Du kan också göra ytterligare ändringar och se ändringarna i rutan anteckningar direkt.

Lägga till formatering på text i rutan anteckningar

När du har gjort ovan kan du lägga till tecken eller styckeformatering som du normalt: först markerar du den text du vill tillämpa formatering på och sedan du har använt det.

Ändra teckenstorleken i föredragshållarvyn för en på skärmen presentation

Föredragshållarvyn visar dina anteckningar på höger sida av skärmen som du presentera. Du ser anteckningarna, men publiken ser bara bilderna. I föredragshållarvyn, kan du öka eller minska storleken på texten i rutan anteckningar.

 1. Se till att Visa Föredragshållarvy är markerad på fliken Bildspel.

 2. På fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet till vänster väljer du Från början.

  Anteckningarna som visas i rutan till höger. Texten radbryts automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs.

 3. Använd knapparna Zooma i det nedre vänstra hörnet av fönstret Anteckningar om du vill öka eller minska storleken på texten i rutan anteckningar.

Lär dig mer information om föredragshållarvyn i artikeln ska starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn.

Ändra teckensnitt och teckenstorlek för utskrivna anteckningar

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek som används i utskrivna anteckningar. De ändringar du gör visas inte i anteckningsrutan i vyn Normal, men du kan inte se dem i Förhandsgranska och när du skriver ut anteckningssidor.

Välj ett teckensnitt för utskrivna anteckningar

 1. Välj Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Välj teckensnitt i gruppen bakgrund och välj sedan Skapa nya temateckensnitt längst ned i menyn.

  Dialogrutan Skapa nya temateckensnitt öppnas.

 3. Öppna i listan med alternativ under teckensnitt för brödtext och välj det teckensnitt som du vill använda för de utskrivna anteckningarna.

 4. Klicka på Spara.

 5. Välj Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet i menyfliksområdet.

Ändra storlek på teckensnittet för utskrivna anteckningar

 1. Välj Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  ”Mall” för layouten för utskrivna anteckningar visas. Två primära rutorna visas i layouten: en visar en miniatyrbild av en bild och de andra visar var anteckningar ska visas. Som standard i den här vyn Anteckningsbakgrund står Klicka för att ändra textformat och flera nivåer av text visas om du använder en hierarkisk disposition för dina anteckningar.

 2. Markera all text i rutan.

 3. Välj önskad storlek i gruppen tecken på fliken Start. Teckenstorleken är 12 punkter som standard. Ändra 12 till en större storlek om du vill ha större text i de utskrivna anteckningarna.

 4. Växla tillbaka till fliken Anteckningsbakgrund och klicka sedan på Stäng bakgrundsvy.

 5. Om du vill se en förhandsgranskning av dina anteckningar med teckensnitt och storlek som du har valt, väljer du Arkiv > Skriv ut. Under Inställningar väljer du nedåtpilen på andra listrutan och välj Anteckningssidor.

  Förhandsgranskningsfönstret visar en anteckningssida med en miniatyrbild för bild och anteckningar som hör till bilden.

Aktivera formatering för fönstret Anteckningar

 1. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder.

 2. Högerklicka på dispositionsfönstret och klicka sedan på Visa textformatering på snabbmeny.

  Lista på snabbmenyn

Lägga till formatering på text i rutan anteckningar

När du har gjort ovan kan du lägga till tecken eller styckeformatering som du normalt: först markerar du den text du vill tillämpa formatering på och sedan du har använt det.

Ändra teckenstorleken i föredragshållarvyn för en på skärmen presentation

Föredragshållarvyn visar dina anteckningar på höger sida av skärmen som du presentera. Du ser anteckningarna, men publiken ser bara bilderna. I föredragshållarvyn, kan du öka eller minska storleken på texten i rutan anteckningar.

 1. Se till att Visa Föredragshållarvy är markerad på fliken Bildspel.

 2. På fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet till vänster väljer du Från början.

  Anteckningarna som visas i rutan till höger. Texten radbryts automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs.

 3. Använd knapparna Zooma i det nedre vänstra hörnet av fönstret Anteckningar om du vill öka eller minska storleken på texten i rutan anteckningar.

Lär dig mer information om föredragshållarvyn i artikeln ska starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn.

Ändra teckensnitt och teckenstorlek för utskrivna anteckningar

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek som används i utskrivna anteckningar. De ändringar du gör visas inte i anteckningsrutan i vyn Normal, men du kan inte se dem i Förhandsgranska och när du skriver ut anteckningssidor.

Välj ett teckensnitt för utskrivna anteckningar

 1. Välj Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Välj teckensnitt i gruppen bakgrund och välj sedan Skapa nya temateckensnitt längst ned i menyn.

  Dialogrutan Skapa nya temateckensnitt öppnas.

 3. Öppna i listan med alternativ under teckensnitt för brödtext och välj det teckensnitt som du vill använda för de utskrivna anteckningarna.

 4. Klicka på Spara.

 5. Välj Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet i menyfliksområdet.

Ändra storlek på teckensnittet för utskrivna anteckningar

 1. Välj Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  ”Mall” för layouten för utskrivna anteckningar visas. Två primära rutorna visas i layouten: en visar en miniatyrbild av en bild och de andra visar var anteckningar ska visas. Som standard i den här vyn Anteckningsbakgrund står Klicka för att ändra textformat och flera nivåer av text visas om du använder en hierarkisk disposition för dina anteckningar.

 2. Markera all text i rutan.

 3. Välj önskad storlek i gruppen tecken på fliken Start. Teckenstorleken är 12 punkter som standard. Ändra 12 till en större storlek om du vill ha större text i de utskrivna anteckningarna.

 4. Växla tillbaka till fliken Anteckningsbakgrund och klicka sedan på Stäng bakgrundsvy.

 5. Om du vill se en förhandsgranskning av dina anteckningar med teckensnitt och storlek som du har valt, väljer du Office-knappen > Skriv ut. Under Skriv ut, Välj Anteckningssidor och klicka på OK. Klicka på Office-knappen > Förhandsgranska.

  Förhandsgranskningsfönstret visar en anteckningssida med en miniatyrbild för bild och anteckningar som hör till bilden.

Mer information finns i

Skapa och skriv ut anteckningssidor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×