Visa tal som postnummer, personnummer eller telefonnummer

I Excel finns specifika talformat för postnummer, personnummer och telefonnummer. Om du inte är nöjd med dessa kan du skapa och använda ditt eget anpassade talformat.

Gör något av följande:

Använda ett fördefinierat postnummerformat för tal

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera.

 2. Klicka på Anpassat under Tal på popup-menyn Talformat  Rutan Formatera tal på fliken Start.

 3. Klicka på Special under Kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. I listan Typ klickar du på Postnummer eller S-Postnummer.

  Obs!: Dessa specifika talformat är endast tillgängliga om Plats (språk) är inställt på Sverige (svenska). Olika språk har olika specifika talformat (eller saknar specifika talformat) för postnummer.

Skapa ett anpassat postnummerformat

Om de specifika postnummerformaten inte motsvarar dina behov kan du skapa ett anpassat postnummerformat.

Viktigt!: Anpassade talformat påverkar endast det sätt som ett tal visas på, och påverkar inte talets underliggande värde. Anpassade talformat sparas i den aktiva arbetsboken och är inte tillgängliga för nya arbetsböcker som du öppnar. Mer information om hur du ändrar inställningarna för nya arbetsböcker finns i Styra hur arbetsböcker och blad skapas.

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera.

 2. Klicka på Anpassat under Tal på popup-menyn Talformat  Rutan Formatera tal på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassat under Kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. I listan Typ väljer du det talformat som du vill anpassa. Koden som används för det talformatet visas i rutan Typ ovanför listan Typ.

  Tips:  Om du vill anpassa det fördefinierade formatet S-Postnummer väljer du 00000-0000 i listan Typ. Om du väljer ett inbyggt talformat i listan Typ skapar Excel en kopia av det talformatet som du kan anpassa.

 5. Gör de ändringar som behövs i det valda talformatet i rutan Typ.

  Tips: Om cellområdet innehåller både femsiffriga och niosiffriga postnummer kan du ange [<=99999]00000;00000-0000 om du vill visa båda typerna av postnummer korrekt i kalkylbladet.

Ta med inledande tecken i postnummer

Du kan formatera en cell eller ett cellområde så att inledande tecken visas och postnumret föregås av tillräckligt många tecken för att fylla cellens bredd. Du kan till exempel använda nollor eller streck och visa ett postnummer enligt följande: 0000000 98052 eller ------- 98052.

Viktigt!: Anpassade talformat påverkar endast det sätt som ett tal visas på, och påverkar inte talets underliggande värde. Anpassade talformat sparas i den aktiva arbetsboken och är inte tillgängliga för nya arbetsböcker som du öppnar. Mer information om hur du ändrar inställningarna för nya arbetsböcker finns i Styra hur arbetsböcker och blad skapas.

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera.

 2. Klicka på Anpassat under Tal på popup-menyn Talformat  Rutan Formatera tal på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassat under Kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. I rutan Typ anger du *0 följt av det postnummerformat du vill använda.

  Tips: För ett femsiffrigt postnummer anger du *0#####

Visa fullständiga postnummer

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera.

 2. Klicka på Anpassat under Tal på popup-menyn Talformat  Rutan Formatera tal på fliken Start.

 3. Klicka på Special under Kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på Personnummer i listan Typ.

  Obs!: Det här specifika talformatet är endast tillgängligt om Plats (Språk) är inställt på Sverige (svenska). Olika språk har olika specifika talformat (eller saknar specifika talformat) för personnummer.

Visa endast de sista siffrorna i personnummer

Som säkerhetsåtgärd kanske du endast vill visa de sista siffrorna i ett personnummer och ersätta resten av siffrorna med nollor eller andra tecken. Du kan göra detta med hjälp av en formel som innehåller funktionerna SAMMANFOGA och HÖGER. För att du ska kunna göra detta förutsätts det att de fullständiga personnumren finns i en kolumn och att du har en andra kolumn där endast de sista siffrorna i personnumren visas.

Viktigt!: Om du vill förhindra att andra personer ser ett helt personnummer kan du först dölja kolumnen som innehåller det personnumret, och sedan skydda kalkylbladet så att obehöriga användare inte kan visa dessa data. Du bör undvika att lagra fullständiga personnummer i dina arbetsböcker. Du kan i stället lagra de fullständiga personnumren på en säkrare plats (till exempel i ett databasprogram) och sedan använda endast de fyra sista siffrorna i personnumren i dina arbetsböcker.

 1. Klicka i den första cellen i en tom kolumn.

 2. Klicka på Infoga under Funktion på fliken Formler, peka på Text och klicka sedan på SAMMANFOGA.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. I formelfältet redigerar du formeln så att den ser ut så här:

  =SAMMANFOGA("000-00-"; HÖGER(<CELL1>:<CELLn>,4))

  där <CELL1> är den första cellen (till exempel A1) och <CELLn> är den sista cellen (till exempel A10) i cellområdet som innehåller personnumren.

  I Excel visas textsträngen "000-00-" i stället för de fem första siffrorna i personnumret och det kombineras med de fyra sista siffrorna i personnumret (till exempel 000-00-1234).

 4. I cellen som innehåller formeln drar du fyllningshandtaget nedåt i kolumnen för att fylla i de återstående cellerna i området.

Visa tal som telefonnummer

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera.

 2. Klicka på Anpassat under Tal på popup-menyn Talformat  Rutan Formatera tal på fliken Start.

 3. Klicka på Special under Kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på Telefonnummer i listan Typ.

  Obs!: Det här specifika talformatet är endast tillgängligt om Plats (Språk) är inställt på Sverige (svenska). Olika språk har olika specifika talformat (eller saknar talformat) för telefonnummer.

Se även

Koder för talformat

Skapa och tillämpa ett anpassat talformat

Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Visa eller dölja nollvärden

Funktionen SAMMANFOGA

Funktionen HÖGER

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×