Visa tal som postnummer, personnummer eller telefonnummer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel innehåller särskilda talformat för postnummer, personnummer och telefonnummer. Om det här inte uppfyller dina behov kan du skapa och ge din egen anpassade talformat.

Använda fördefinierade postnummer format för tal

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. På fliken Start, bredvid Allmänt i Talformat rutan Rutan Formatera tal , klicka på pilen och klicka sedan på Fler talformat.

 3. Klicka på Special under kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på Postnummer eller Postnummer + 4 i listan Filformat.

  Obs!: Dessa särskilda talformat är bara tillgängliga om plats (Language) är inställd på USA (på engelska). Olika språk ger olika eller inte särskilda talformat för postnummer.

Skapa ett anpassat postnummer-format

Om de särskilda postnummer format inte uppfyller dina behov kan skapa du ett anpassat postnummer-format.

Viktigt!: Anpassade talformat påverkar bara hur ett tal visas och påverkar inte det underliggande värdet på talet. Anpassade talformat lagras i den aktiva arbetsboken och är inte tillgängliga för nya arbetsböcker som du öppnar.

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. På fliken Start, bredvid Allmänt i Talformat rutan Rutan Formatera tal , klicka på pilen och klicka sedan på Fler talformat.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. Markera det talformat som du vill anpassa i listan Filformat. Koden för talformatet visas i rutan typ ovanför listan Filformat.

  Tips: Anpassa de fördefinierade Postnummer + 4 formatera, markera 00000-0000 i listan Filformat. När du markerar ett inbyggt talformat i listan Filformat skapas en kopia av det talformat som du kan anpassa.

 5. I rutan Typ gör du önskade ändringar i det talformat som du har markerat.

  Tips: Om ett cellområde innehåller både femsiffriga och niosiffriga postnummer, kan du ange [< = 99999] 00000; 00000-0000 ska visas båda typerna av postnummer korrekt i kalkylbladet.

Ta med inledande tecken i postnummer

Du kan formatera en cell eller ett cellområde visa inledande tecken så att postnumret föregås av tillräckligt tecken ska fyllas cellens bredd. Till exempel du kan använda nollor eller streck för att visa ett postnummer så här: 0000000 98052 eller punkterna 98052.

Viktigt!: Anpassade talformat påverkar bara hur ett tal visas och påverkar inte det underliggande värdet på talet. Anpassade talformat lagras i den aktiva arbetsboken och är inte tillgängliga för nya arbetsböcker som du öppnar.

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. På fliken Start bredvid tal i Talformat rutan Rutan Formatera tal , klicka på pilen och klicka sedan på Fler talformat.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. Skriv i rutan typ* 0 följt av formatet postnummer som du vill använda.

  Tips: Skriv till exempel för 5-siffrigt postnummer * 0 ###

Visa personnummer i sin helhet

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. På fliken Start bredvid tal i Talformat rutan Rutan Formatera tal , klicka på pilen och klicka sedan på Fler talformat.

 3. Klicka på Special under kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på personnummer i listan Filformat.

  Obs!: Den här särskilda talformat är tillgänglig endast om plats (Language) har angetts för USA (på engelska). Olika språk ger olika eller inte särskilda talformat för personnummer.

Visa endast få siffrorna i personnummer

Av säkerhetsskäl, kanske du vill visar bara några siffror för ett personnummer och ersätta resten av siffrorna med nollor eller andra tecken. Du kan göra detta med hjälp av en formel som innehåller funktionerna sammanfoga och höger. Det här förutsätter att fullständig personnummer finns i en kolumn och att du har en andra kolumn där du visar bara några siffrorna i personnummer.

Viktigt!: Om du vill förhindra att andra från att visa en hel personnummer du först dölja kolumnen som innehåller det talet och skydda kalkylbladet så att obehöriga användare inte kan ta fram data. Det bästa sättet kanske du vill undvika att lagra fullständig personnummer i dina arbetsböcker. I stället kan lagra fullständiga personnummer på en plats som uppfyller strikta säkerhetsstandarder (till exempel ett databasprogram) och sedan använda de fyra sista siffrorna av talen i dina arbetsböcker.

 1. Klicka i den första cellen i en tom kolumn.

 2. Klicka på Infoga funktion på fliken formler, Skriv texten och skriv Sammanfoga.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. Redigera formeln i Formelfältet, så att det ser ut så här:

  = SAMMANFOGA (”000 - 00-”, höger (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  där < CELL1 > är den första cellen (till exempel A1) och < CELLn > är den sista cellen (till exempel A10) i området med celler som innehåller personnummer.

  Excel visar textsträngen ”000 - 00-” i stället för de 5 första siffrorna i personnummer och kombineras med de fyra sista siffrorna i personnummer (till exempel 000-00-1234).

 4. Dra fyllningshandtaget nedåt i kolumnen för att fylla i de återstående cellerna i området i den cell som innehåller formeln.

Visa tal som ett telefonnummer

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. På fliken Start bredvid tal i Talformat rutan Rutan Formatera tal , klicka på pilen och klicka sedan på Fler talformat.

 3. Klicka på Special under kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på Telefonnummer i listan Filformat.

  Obs!: Den här särskilda talformat är tillgänglig endast om plats (Language) har angetts för USA (på engelska). Olika språk ger olika eller inte särskilda talformat för telefonnummer.

Använda fördefinierade postnummer format för tal

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. Klicka på anpassadTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal , under tal på fliken Start.

 3. Klicka på Special under kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på Postnummer eller Postnummer + 4 i listan Filformat.

  Obs!: Dessa särskilda talformat är bara tillgängliga om plats (Language) är inställd på USA (på engelska). Olika språk ger olika eller inte särskilda talformat för postnummer.

Skapa ett anpassat postnummer-format

Om de särskilda postnummer format inte uppfyller dina behov kan skapa du ett anpassat postnummer-format.

Viktigt!: Anpassade talformat påverkar bara hur ett tal visas och påverkar inte det underliggande värdet på talet. Anpassade talformat lagras i den aktiva arbetsboken och är inte tillgängliga för nya arbetsböcker som du öppnar.

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. Klicka på anpassadTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal , under tal på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. Markera det talformat som du vill anpassa i listan Filformat. Koden för talformatet visas i rutan typ ovanför listan Filformat.

  Tips: Anpassa de fördefinierade Postnummer + 4 formatera, markera 00000-0000 i listan Filformat. När du markerar ett inbyggt talformat i listan Filformat skapas en kopia av det talformat som du kan anpassa.

 5. I rutan Typ gör du önskade ändringar i det talformat som du har markerat.

  Tips: Om ett cellområde innehåller både femsiffriga och niosiffriga postnummer, kan du ange [< = 99999] 00000; 00000-0000 ska visas båda typerna av postnummer korrekt i kalkylbladet.

Ta med inledande tecken i postnummer

Du kan formatera en cell eller ett cellområde visa inledande tecken så att postnumret föregås av tillräckligt tecken ska fyllas cellens bredd. Till exempel du kan använda nollor eller streck för att visa ett postnummer så här: 0000000 98052 eller punkterna 98052.

Viktigt!: Anpassade talformat påverkar bara hur ett tal visas och påverkar inte det underliggande värdet på talet. Anpassade talformat lagras i den aktiva arbetsboken och är inte tillgängliga för nya arbetsböcker som du öppnar.

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. Klicka på anpassadTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal , under tal på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. Skriv i rutan typ* 0 följt av formatet postnummer som du vill använda.

  Tips: Skriv till exempel för 5-siffrigt postnummer * 0 ###

Visa personnummer i sin helhet

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. Klicka på anpassadTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal , under tal på fliken Start.

 3. Klicka på Special under kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på personnummer i listan Filformat.

  Obs!: Den här särskilda talformat är tillgänglig endast om plats (Language) har angetts för USA (på engelska). Olika språk ger olika eller inte särskilda talformat för personnummer.

Visa endast få siffrorna i personnummer

Av säkerhetsskäl, kanske du vill visar bara några siffror för ett personnummer och ersätta resten av siffrorna med nollor eller andra tecken. Du kan göra detta med hjälp av en formel som innehåller funktionerna sammanfoga och höger. Det här förutsätter att fullständig personnummer finns i en kolumn och att du har en andra kolumn där du visar bara några siffrorna i personnummer.

Viktigt!: Om du vill förhindra att andra från att visa en hel personnummer du först dölja kolumnen som innehåller det talet och skydda kalkylbladet så att obehöriga användare inte kan ta fram data. Det bästa sättet kanske du vill undvika att lagra fullständig personnummer i dina arbetsböcker. I stället kan lagra fullständiga personnummer på en plats som uppfyller strikta säkerhetsstandarder (till exempel ett databasprogram) och sedan använda de fyra sista siffrorna av talen i dina arbetsböcker.

 1. Klicka i den första cellen i en tom kolumn.

 2. Klicka på Infoga på fliken formler under funktionen, pekar du på Text och klicka sedan på Sammanfoga.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. Redigera formeln i Formelfältet, så att det ser ut så här:

  = SAMMANFOGA (”000 - 00-”, höger (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  där < CELL1 > är den första cellen (till exempel A1) och < CELLn > är den sista cellen (till exempel A10) i området med celler som innehåller personnummer.

  Excel visar textsträngen ”000 - 00-” i stället för de 5 första siffrorna i personnummer och kombineras med de fyra sista siffrorna i personnummer (till exempel 000-00-1234).

 4. Dra fyllningshandtaget nedåt i kolumnen för att fylla i de återstående cellerna i området i den cell som innehåller formeln.

Visa tal som ett telefonnummer

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

 2. Klicka på anpassadTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal , under tal på fliken Start.

 3. Klicka på Special under kategori i dialogrutan Formatera celler.

 4. Klicka på Telefonnummer i listan Filformat.

  Obs!: Den här särskilda talformat är tillgänglig endast om plats (Language) har angetts för USA (på engelska). Olika språk ger olika eller inte särskilda talformat för telefonnummer.

Snabbreferens

Koder för talformat

Skapa och tillämpa ett anpassat talformat

Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Visa eller dölja nollvärden

Funktionen SAMMANFOGA

Funktionerna HÖGER, HÖGERB

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×