Visa tal som kreditkortsnummer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skriver ett tal innehåller som mer än 15 siffror i en kalkylbladscell, Microsoft Office Excel ändringar alla siffror efter den femtonde platsen till nollor. Dessutom visas i Excel talet i matematisk notation ersätter en del av talet med E + n, där E (som betecknar exponent) multiplicerar det föregående talet med 10 till den n: te exponent.

Om du skapar ett anpassat talformat för ett 16-siffrigt kreditkortsnummer (t.ex. ################ eller ####-####-####-####) ändras den sista siffran således till noll. För att kunna visa alla siffror i ett 16-siffrigt kreditkortsnummer måste du formatera numret som text.

Av säkerhetsskäl kan du dölja alla utom de sista siffrorna i kreditkortsnumret med hjälp av en formel med funktionerna SAMMANFOGA, HÖGER och REP.

Vad vill du göra?

Visa kreditkortsnummer i sin helhet

Visa endast få siffrorna i kreditkortsnummer

Visa alla siffror i kreditkortsnumret

 1. Markera den cell eller det område av celler du vill formatera.

  Markera en cell eller ett cellområde

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enstaka cell

  Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar i blir den nya markeringen.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  Tips: Du kan också markera tomma celler och sedan ange tal efter det att du har formaterat cellerna. Tal som du sedan anger formateras som text.

 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp bredvid Tal på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Text i rutan Kategori.

  Obs!: Om du inte kan se alternativet Text kan du bläddra till slutet av listan med hjälp av rullningslisten.

Tips: Om du vill infoga andra tecken (t.ex. bindestreck) i siffror som lagras som text kan du infoga dem när du skriver kreditkortsnumrena.

Överst på sidan

Visa endast de sista siffrorna i kreditkortsnumret

Av säkerhetsskäl kan du välja att visa enbart de sista siffrorna i kreditkortsnumret och ersätta övriga siffror med asterisker eller andra tecken. Det gör du med hjälp av en formel som innefattar funktionerna SAMMANFOGA, REP och HÖGER.

I följande procedur används exempeldata för att illustrera hur du kan visa bara de sista fyra siffrorna i ett kreditkortsnummer. När du har kopierat formeln till kalkylbladet kan du justera den så att ditt eget kreditkortsnummer visas på liknande sätt.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. I det här hjälpavsnittet markerar du följande exempeldata, utan rad- och kolumnrubrikerna.

1

2

3

4

A

B

Typ

Data

Kreditkortsnummer

5555-5555-5555-5555

Formel

Beskrivning (resultat)

=SAMMANFOGA(REP("****-",3), HÖGER(B2,4))

Textsträngen "****-" upprepas tre gånger och resultatet kombineras med de sista fyra siffrorna i kreditkortsnumret (****-****-****-5555)

 1. Så här markerar du exempeldata

  1. Klicka framför texten i cell A1 och dra sedan pekaren över cellerna för att markera all text.

  2. Markera ett exempel i hjälpen

 2. Tryck på CTRL+C för att kopiera markerade data.

 3. Markera cell A1 i kalkylbladet.

 4. Tryck på CTRL+V för att klistra in kopierade data.

 5. Om du vill växla mellan resultatvyn och formelvyn klickar du på Visa formler i gruppen Formelgranskning på fliken Formler.

  Kortkommando du kan också trycka på CTRL +' (grav accent).

Obs!: 

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×