Visa tal som kreditkortsnummer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du skapar ett anpassat tal format för ett 16-siffrigt kreditkorts nummer (till exempel # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #)

Dessutom visas talet i exponentiell notation, vilket ersätter en del av talet med E + n, där E (betyder exponent) multiplicerar det föregående talet med 10 till det n:te exponenten. För att det ska visas ett 16-siffrigt kreditkorts nummer i full måste du formatera numret som text.

Av säkerhets skäl kan du dölja alla utom de sista siffrorna i ett kreditkorts nummer genom att använda en formel som innehåller funktionerna sammanfoga, högeroch rep .

Visa kredit korts nummer fullständigt

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

  Markera en cell eller ett cellområde

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enstaka cell

  Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiva cellen och cellen som du klickar på blir den nya markeringen.

  Tips: Om du vill avbryta en cellmarkering klickar du på någon av cellerna i kalkylbladet.

  Tips: Du kan också markera tomma celler och sedan ange siffrorna efter att du har formaterat cellerna som text. Siffrorna blir därmed formaterade som text.

 2. Klicka på fliken Start och sedan på dialog Rute ikonen Bild av knapp bredvid tal.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på texti rutan kategori .

  Obs!: Om du inte ser alternativet text kan du använda rullnings listen för att bläddra till slutet av listan.

Tips: Om du vill inkludera andra tecken (till exempel tank streck) i tal som är lagrade som text kan du ta med dem när du skriver in kreditkorts nummer.

För vanliga säkerhets åtgärder kanske du bara vill visa de sista siffrorna i ett kreditkorts nummer och ersätta resten av siffrorna med asterisker eller andra tecken. Du kan göra det med hjälp av en formel som innehåller funktionerna sammanfoga, repoch höger .

I följande procedur används exempel data för att visa hur du endast kan visa de fyra sista talen i ett kreditkorts nummer. När du har kopierat formeln till kalkyl bladet kan du justera den för att Visa egna kreditkorts nummer på liknande sätt.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. I den här hjälp artikeln väljer du följande exempel data utan rad-och kolumn rubriker.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  Type (Typ)

  Data

  Kreditkortsnummer

  5555-5555-5555-5555

  Formel

  Beskrivning (resultat)

  = SAMMANFOGA (REP ("* * *-"; 3); HÖGER (B2; 4))

  Upprepar "* * * *-" för text strängen tre gånger och kombinerar resultatet med de fyra sista siffrorna i kreditkorts numret (* * *-* * * *-* * * *-5555)

  1. Så här väljer du exempel data

   1. Klicka framför texten i cell a1 och dra sedan pekaren över cellerna för att markera all text.

   2. Markera ett exempel i hjälpen

  2. Tryck på CTRL + C för att kopiera markerade data.

  3. Markera cell a1 i kalkyl bladet.

  4. Tryck på CTRL + V om du vill klistra in kopierade data.

  5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och Visa formeln som returnerar resultatet klickar du på Visa formleri gruppen formel granskning på fliken formler .

   Tips: Kortkommando: du kan också trycka på CTRL + ' (grav accent).

Meddelanden: 

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×