Visa tal som bråk

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd formatet Bråk om du vill visa eller skriva tal som bråktal i stället för som decimaltal.

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 3. Klicka på Bråk i listan Kategori.

  Dialogrutan Formatera celler

 4. Klicka på det bråkformat som du vill använda i listan Typ.

Bråkformat

Det här formatet visar 123.456 som

Ensiffrigt bråk

123 1/2, som avrundas till närmaste ensiffriga bråktal

Tvåsiffrigt bråk

123 26/57, som avrundas till närmaste tvåsiffriga bråktal

Tresiffrigt bråk

123 57/125, som avrundas till närmaste tresiffriga bråktal

Bråktal som halvor

123 1/2

Bråktal som fjärdedelar

123 2/4

Bråktal som åttondelar

123 4/8

Bråktal som sextondelar

123 7/16

Bråktal som tiondelar

123 5/10

Bråktal som hundradelar

123 46/100

Värdet i den aktiva cellen i markeringen på kalkylbladet visas i rutan Exempel, så att du kan förhandsgranska valda formateringsalternativ.

Exempelrutan är markerad i dialogrutan Formatera celler

Tips på hur du visar bråk

 • När du har tillämpat ett bråkformat på en cell, visas de decimaltal och eventuella bråktal som du skriver i cellen i bråkformat. Om du till exempel skriver 0,5 eller 1/2 visas 1/2 om cellen är formaterad med bråktypen Upp till en siffra.

 • Om inget bråkformat har definierats för en cell och du skriver ett bråktal, t.ex. 1/2, formateras talet som ett datum. Om du vill visa talet som ett bråktal tillämpar du ett format av typen Bråk och skriver bråktalet igen.

 • Om du inte behöver utföra beräkningar baserat på bråktalen kan du formatera en cell som text innan du skriver ett bråktal i cellen genom att klicka på Text i listan Kategori. På så sätt ändras eller omvandlas inte de bråktal du skriver till decimaltal. Du kan emellertid inte göra matematiska beräkningar baserat på bråktal som visas som text.

 • Om du vill återställa talformatet klickar du på Allmänt i listan Kategori (dialogrutan Formatera celler) eller i rutan Talformat (gruppen Tal, fliken Start). Celler som är formaterade med formatet Allmänt har inget specifikt talformat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×