Visa synkroniseringsstatus för anteckningsbok

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du delar anteckningsböcker online OneNote att behålla dem automatiskt synkroniserade och uppdaterade. Om du vill synkronisera ändringar manuellt – när du har gjort många ändringar i en delad anteckningsbok och du vill kontrollera att allt har överförts till OneDrive eller SharePoint innan du stänger av datorn, till exempel – här finns information om hur:

 1. Gå till en delad anteckningsbok och välj Arkiv > Info > Visa synkroniseringsstatus.

 2. I dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok kontrollerar du vilka delade anteckningsböcker du är ansluten till.

 3. Om det verkar som om en anteckningsbok inte är synkroniserad kan du välja Synkronisera nu eller Synkronisera alla.

Obs!: När du gör detta hämtas även eventuella ändringar som andra behöriga användare har gjort i den delade anteckningsboken sedan din senaste uppdatering.

Om du har problem med synkronisering av anteckningsböckerna kan du felsöka synkroniseringsfel.

Artikelinnehåll

Om anteckningsbokssynkronisering av

Kontrollera synkroniseringsstatus för anteckningsbok

Felsöka synkroniseringsfel

Flytta eller ta bort felplacerade avsnitt

Om anteckningsbokssynkronisering av

När du arbetar i anteckningsböcker som finns lagrade på datorn, sparas Microsoft OneNote 2010 kontinuerligt och automatiskt dina ändringar medan du arbetar. Men om du har konfigurerat en delad anteckningsbok på webben eller i organisationens nätverk för att dela anteckningsbok på andra datorer eller med andra personer kan inträffar spara och hantera ändringar lite annorlunda.

OneNote behåller en lokal cachelagrad kopia av en delad anteckningsbok på alla datorer som har åtkomst till den och sedan regelbundet synkroniserar ändringar med anteckningsbok-filer som lagras i den delade platsen. Du kan ändra inställningarna som styr den här processen. Du kan lösa vissa konflikter som kan uppstå om du vill se till att den delade anteckningsboken korrekt fångar allas ändringar.

Överst på sidan

Kontrollera synkroniseringsstatus för anteckningsbok

Under normala förhållanden synkroniserar OneNote automatiskt delade anteckningsböcker med jämna mellanrum. I navigeringsfältet visas OneNote en ikon för status över ikoner för delade anteckningsböcker som indikerar aktuell synkroniseringsstatus:

OneNote synkroniserar ändringar    En ikon med två gröna pilar i en cirkel visas när OneNote försöker synkronisera dina ändringar med anteckningsboksfilen på den delade platsen.

OneNote har sökts synkroniserar ändringar    En ikon med två gröna pilar i en cirkel och en grön bockmarkering visas när ändringarna har synkroniserats med anteckningsboksfilen på den delade platsen. När synkroniseringen är slutförd, kan andra användare se den senaste versionen av dina anteckningar.

OneNote kan inte synkronisera ändringar    En ikon med en gul, triangelformade varning visas när synkroniseringsfel uppstod under de senaste synkroniseringsförsöket. Om du vill visa orsaken till ett fel, högerklicka på ikonen delad anteckningsbok i navigeringsfältet och klicka sedan på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok. Se ”felsöka synkroniseringsfel” avsnitt i den här artikeln ytterligare mer detaljerad information. OneNote kommer fortfarande synkronisera dessa avsnitt i anteckningsboken som inte uppstår ett fel. Du kan också hålla gör ändringar i något av avsnitten och ändringarna synkroniseras när felet är borta.

OneNote kan inte synkronisera ändringar    En ikon med en röd, hur cirle visas när du inte är ansluten till den plats där den delade anteckningsboken lagras. Du kanske inte har en nätverksanslutning eller svarar inte på servern för den delade platsen. Du kan redigera den lokala kopian av den delade anteckningsboken på datorn även om du inte är ansluten till den delade platsen. Ändringar som du gör offline synkroniseras automatiskt nästa gång du ansluter till den delade platsen.

Obs!: OneNote måste köras för att synkronisera delade anteckningsböcker. Om datorn är ansluten till den delade platsen i nätverket, men OneNote är stängt, synkroniseras delade anteckningsböcker inte på datorn förrän nästa gång du startar OneNote.

Aktivera eller inaktivera synkronisering av automatisk anteckningsbok

Om en delad anteckningsbok är tillgänglig eller om du inte vill se andra personers ändringar i anteckningsboken som du arbetar med just nu, kan du inaktivera synkronisering av automatisk anteckningsbok genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på InfoArkiv-menyn.

 2. Klicka på Visa synkroniseringsstatus på höger sida.

 3. Klicka på knappen arbeta offline i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok. OneNote kommer inte synkroniserar dina ändringar eller visa andra personers ändringar i anteckningsboken tills du manuellt synkronisera anteckningsboken eller aktiverar automatisk synkronisering.

Överst på sidan

Felsöka synkroniseringsfel

Om det inte går att synkronisera korrekt ett visst avsnitt i en delad anteckningsbok visas visas OneNote ett felmeddelande i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok.

 1. Högerklicka på ikonen för den delade anteckningsboken som du vill kontrollera och klicka sedan på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok i navigeringsfältet.

 2. Klicka på fliken fel i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok.

Obs!: Om ett fel inträffar för ett visst avsnitt, synkroniseras andra avsnitt i samma anteckningsbok fortfarande korrekt.

Överst på sidan

Flytta eller ta bort felplacerade avsnitt

Felplacerade avsnitt kan visas när OneNote 2010 försöker synkronisera ändringar som gjorts till ett avsnitt i anteckningsboken vars fil inte kunde hittas. I sådana fall visas en ikon för Felplacerade avsnitt längst ned i navigeringsfältet:

Bild av knapp

Felplacerade avsnitt kan också visas i följande situationer:

 • Du har gjort ändringar i ett avsnitt som har tagits bort i den delade platsen av en annan användare.

 • Du har gjort ändringar i ett avsnitt som har flyttats till en annan plats genom att en annan användare. Om avsnittet har flyttats till en annan delad anteckningsbok som är öppen på datorn, OneNote återupptäcka avsnittsfilen och korrekt synkroniseras dina ändringar på den nya platsen. I detta fall försvinner ikonen Felplacerade avsnitt när ändringarna har synkroniserats.

Felplacerade avsnitt finns kvar i den delade anteckningsboken tills avsnittets nya plats identifieras i OneNote eller tills du eller någon annan användare flyttar eller tar bort det felplacerade avsnittet.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok kan inte längre synkroniseras, men du vill behålla den information som den innehåller, kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan anteckningsbok. Detta tar bort den från den delade anteckningsboken samtidigt som innehållet.

 1. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnitt som du vill flytta och klicka sedan på Flytta på snabbmenyn.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta före.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta efter.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnittsgrupp eller en anteckningsbok utan befintliga avsnitt, klickar du på målavsnittsgruppen eller anteckningsboken i listan och sedan på Placera i.

   Tips: Om du vill skapa en ny avsnittsgrupp, Välj en plats i listan och klicka sedan på Skapa ny avsnittsgrupp innan du flytta det aktuella avsnittet.

Ta bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok medvetet har tagit bort och du inte längre behöver synkronisera eller spara ändringarna, gör du följande:

 1. Klicka på Felplacerade avsnitt Bild av knapp längst ned i navigeringsfältet.

 2. Högerklicka på namnet på det avsnitt som du vill ta bort i listan över felplacerade avsnitt och klicka sedan på Ta bort.

  Viktigt!: När du tar bort ett felplacerade avsnitt förlorade information som den innehåller permanent. Om du inte är säker på om du vill ta bort ett felplacerade avsnitt kan flytta du den till en annan del av anteckningsboken i stället för att ta bort den.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Visa synkroniseringsstatus

Ändra inställningar för synkronisering

Lösa eventuella synkroniseringskonflikter

Granska alla felplacerade avsnitt

Visa synkroniseringsstatus

Under normala förhållanden synkroniserar OneNote automatiskt delade anteckningsböcker med jämna mellanrum. I navigeringsfältet anteckningsböcker i OneNote visas en ikon för synkroniseringsfel status om du vill ange aktuell synkroniseringsstatus för varje delad anteckningsbok.

Bild av ikon OneNote synkroniserar ändringar    Den här ikonen visas när OneNote försöker synkronisera ändringar som du gjort med de andra användare som redigerar den delade anteckningsboken samtidigt. Under synkroniseringen är det bäst inte koppla från nätverket eller Stäng av datorn. 

Bild av ikon OneNote har sökts synkroniserar ändringar    Den här ikonen visas när de ändringar du gjort i den delade anteckningsboken har synkroniserats med anteckningsboksfilen på den delade platsen. När synkroniseringen är slutförd, kan andra användare se den senaste versionen av dina anteckningar. 

Bild av ikon OneNote kan inte helt synkronisera ändringar    Den här ikonen visas när du inte är ansluten till den plats där den delade anteckningsboken lagras eller om fel uppstod när de senaste synkroniseringen. Om du vill visa orsaken till ett fel, håller du pekaren över anteckningsbokens namn i navigeringsfältet anteckningsböcker och vänta tills ett skärmtips ska visas. Du kan redigera den lokala kopian av den valda anteckningsboken på datorn även om du inte är ansluten till den delade platsen. Ändringar som du gör offline synkroniseras automatiskt nästa gång du ansluter till den delade platsen. 

Obs!: OneNote måste köras för att synkronisera delade anteckningsböcker. Om datorn är ansluten till den delade platsen i nätverket, men OneNote är stängt, synkroniseras delade anteckningsböcker inte på datorn.

Visa synkroniseringsfel

 1. Peka på synkroniseraArkiv-menyn och klicka sedan på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok.

 2. Klicka på fliken fel i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok.

Obs!: Om det inte går att synkronisera korrekt ett visst avsnitt i en delad anteckningsbok visas synkroniseras fortfarande de övriga avsnitten i samma anteckningsbok i OneNote.

Överst på sidan

Ändra inställningar för synkronisering

Men det är bäst att synkronisera anteckningsböcker automatiskt i de flesta fall, kan du styra när du vill använda OneNote för att synkronisera dina ändringar i en anteckningsbok på den dela platsen. Detta är användbart när du vill vara säker på att synkroniseringen sker snabbt (till exempel höger innan du stänger av datorn). Du kan också inaktivera automatisk synkronisering när du inte vill att andra anteckningsbok användarna ska se dina ändringar eller tillägg tills du är redo att göra dem offentliga.

Synkronisera en delad anteckningsbok manuellt

 • Peka på synkroniseraArkiv-menyn och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Synkronisera alla anteckningsböcker nu om du vill synkronisera alla delade anteckningsböcker som visas på navigeringsfältet anteckningsböcker.

  • Klicka på Synkronisera anteckningsboken om du vill synkronisera den anteckningsbok som du redigerar.

Inaktivera synkronisering av automatisk anteckningsbok

Automatisk synkronisering av delade anteckningsböcker är aktiverat som standard. Om du inte vill att andra ska kunna se de ändringar som du gör i delade anteckningsböcker tills du är klar kan redigering (till exempel medan du fortfarande checkar fakta), du inaktivera automatisk synkronisering.

 1. Öppna den delade anteckningsboken som du vill inaktivera automatisk synkronisering mellan din dator och filen delad anteckningsbok.

 2. Peka på synkroniseraArkiv-menyn och klicka sedan på Arbeta Offline.

  Viktigt!: När du arbetar offline kan försöker OneNote inte längre synkronisera ändringar anteckningsbok som du gör på din dator, även om du avsluta och starta om OneNote vid ett senare tillfälle. Ingen annan kan se dina ändringar i anteckningsböckerna tills du aktivera funktionen automatisk anteckningsbok synkroniseringen igen.

Aktivera synkronisering av automatisk anteckningsbok

 1. Öppna den delade anteckningsboken som du vill aktivera automatisk synkronisering mellan din dator och filen delad anteckningsbok.

 2. Peka på synkroniseraArkiv-menyn och klicka sedan på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok.

 3. Klicka på Synkronisera automatiskt i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok och klicka sedan på Stäng.

Överst på sidan

Lösa eventuella synkroniseringskonflikter

Avbruten anslutningar till delade anteckningsboken platser och Nätverksvillkor kan göra nödvändiga för anteckningsbok ägare eller andra användare att manuellt lösa eventuella synkroniseringskonflikter.

Meddelanden om version konflikter visas normalt om du och en annan användare försöker ändra samma stycke anteckningar på samma gång, eller om du gör ändringar medan en annan användares ändringar synkroniseras. Du kan också få ett felmeddelande om du och den andra användaren har ändrat samma stycke medan du var båda offline.

I sådana fall visas ett felmeddelande på det gula informationsfältet. En ikon visas även på en sida som innehåller konflikten.

Gör följande om du vill hantera en delad anteckningsbok konflikt i OneNote:

 1. Klicka på det gula informationsfältet högst upp på sidan för att visa en sida med en lista över de ändringar som orsakar konflikter (markeras i rött).

 2. Införliva ändringarna till huvudsidan, om det behövs.

 3. När du är klar med ändringarna kan du ta bort sidan konflikter genom att högerklicka på avsnittsfliken sida och sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Obs!: Det är inte nödvändigt att lösa konflikter omedelbart. Sidor som orsakade specifika konflikter fortsätter att synkroniseras när du eller andra användare göra ytterligare ändringar i den delade anteckningsboken. Sidor som visar konflikterna finns kvar i avsnitt i anteckningsboken tills du bestämmer dig för vilken åtgärd som ska vidtas om konflikter. Konflikter sidor för en viss delad anteckningsbok visas på varje användares dator så att alla som använder den delade anteckningsboken i fråga kan lösa konflikten.

Överst på sidan

Granska alla felplacerade avsnitt

Felplacerade avsnitt kan visas när OneNote försöker synkronisera ändringar som har gjorts i ett avsnitt i anteckningsboken vars avsnittsfilen inte kunde hittas. Felplacerade avsnitt i sådana fall visas längst ned i navigeringsfältet anteckningsböcker ovanför ikonen Alla anteckningsböcker.

Felplacerade avsnitt kan också visas i följande situationer:

 • Du har gjort ändringar i ett avsnitt som har tagits bort i den delade platsen av en annan användare.

 • Du har gjort ändringar i ett avsnitt som har flyttats till en annan plats genom att en annan användare. Om avsnittet har flyttats till en annan delad anteckningsbok som är öppen på datorn, OneNote återupptäcka avsnittsfilen och korrekt synkroniseras dina ändringar på den nya platsen. I detta fall försvinner ikonen Felplacerade avsnitt när ändringarna har synkroniserats.

Felplacerade avsnitt finns kvar i den delade anteckningsboken tills avsnittets nya plats identifieras i OneNote eller tills du eller en annan användare tar bort eller flyttar felplacerade avsnittet.

Ta bort ett felplacerade avsnitt

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok medvetet har tagit bort och du inte längre behöver synkronisera eller spara ändringarna, gör du följande:

 1. Klicka på Felplacerade avsnitt längst ned i navigeringsfältet anteckningsböcker.

 2. Högerklicka på namnet på det avsnitt som du vill ta bort i listan över felplacerade avsnitt och klicka sedan på Ta bort.

  Viktigt!: När du tar bort ett felplacerade avsnitt förlorade information som den innehåller permanent. Om du inte är säker på om du vill ta bort ett felplacerade avsnitt kan flytta du den till en annan del av anteckningsboken i stället för att ta bort den.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok kan inte längre synkroniseras, men du vill behålla den information som den innehåller, kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan anteckningsbok. Detta tar bort den från den delade anteckningsboken samtidigt som innehållet.

 1. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnitt som du vill flytta och klicka sedan på Flytta på snabbmenyn.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta före.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta efter.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnittsgrupp eller en anteckningsbok utan befintliga avsnitt, klickar du på målavsnittsgruppen eller anteckningsboken i listan och sedan på Placera i.

   Tips: Om du vill skapa en ny avsnittsgrupp, Välj en plats i listan och klicka sedan på Skapa ny avsnittsgrupp innan du flytta det aktuella avsnittet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×