Visa svar och poäng på testfrågor

Visa svar och poäng på testfrågor

Skapa interaktiva test som visar rätt svar efter hand som eleverna fyller i frågorna.

  1. Öppna formuläret eller testet som du vill hantera.

  2. Välj ikonen för fler formulärinställningar (...) bredvid Dela och välj sedan Inställningar.

    Inställningar för formulär

  3. Välj växlingsknappen Visa resultat automatiskt. Eleverna kan då se sina resultat och rätt svar när de skickat in testet.

    Tips: Det här alternativet måste aktiveras för att visa eleverna hur många poäng varje testfråga är värd.

Inställningar för formulär och test

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders