Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online

Visio Online har två versioner. Du kan använda Visio Online Viewer för att visa ett diagram på samma sätt som du visar andra Office Online-dokument. Med hjälp av förhandsversionen av Visio Online Editor kan du skapa och redigera ett diagram. I båda versionerna kan du också visa och redigera diagrammet i Visio Pro för Office 365, Visio 2016 och Visio 2013.

Visa ett diagram i Visio Online

 1. Logga in på Office 365

 2. Navigera till OneDrive för företag-mappen eller SharePoint Online-dokumentbiblioteket.

 3. Om det behövs laddar du upp Visio-diagrammet (.vsdx, .vsd och .vsdm). Mer information finns i Ladda upp filer till ett bibliotek.

 4. Markera diagrammet för att öppna det på en ny flik i webbläsaren.

  Om det visas ett meddelande om att diagrammet ska laddas ned istället för att öppnas i en webbläsare kontrollerar du standardinställningen för öppningsbeteendet. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Inställningar för bibliotek > Avancerade inställningar och kontrollerar sedan att Öppna i klientprogrammet är avmarkerat.

Tips    Om du har ett Exchange Online-, Outlook.com-, eller Hotmail-konto öppnas Visio-diagram bifogas i ett e-postmeddelande direkt i webbläsaren.

Skapa ett diagram från ett SharePoint-bibliotek eller OneDrive för företag

 1. Logga in på Office 365

 2. Navigera till OneDrive för företag-mappen eller SharePoint Online-dokumentbiblioteket.

 3. Från ett SharePoint-bibliotek eller OneDrive för företag väljer du Ny > Visio-ritning.

  Menyn Nytt

Skapa ett diagram från appfönstret

 1. Logga in på Office 365

 2. I appfönstret Ikonen för appfönstret klickar du på Visio.

 3. Om du inte ser Visio i appfönstret klickar du på Alla appar och väljer sedan Visio.

Redigera ett diagram i förhandsversionen av Visio Online Editor

Obs!    När du redigerar ett diagram i förhandsversionen av Visio Online Editor sparas diagrammet automatiskt åt dig.

 1. Logga in på Office 365

 2. Navigera till OneDrive för företag-mappen eller SharePoint Online-dokumentbiblioteket.

 3. I ett SharePoint-bibliotek eller OneDrive för företag: öppna Visio-diagrammet genom att klicka på filnamnet. Som standard öppnas diagrammet i Visio Online Viewer.

 4. I visningsprogrammets verktygsfält väljer du Öppna diagram och sedan Redigera i webbläsare.

  Kommandot Redigera i webbläsare

Redigera ett Visio-onlinediagram i Visio 2016 eller Visio 2013

Du kan redigera många typer av diagram i webbläsaren men inte alla. Om du ser meddelandet ”En eller flera funktioner i detta Visio-diagram stöds inte i Visio Online” kan du fortfarande redigera diagrammet i Visio Pro för Office 365, Visio 2016 eller Visio 2013 och utnyttja alla funktioner i Visio.

 1. Logga in på Office 365

 2. Navigera till OneDrive för företag-mappen eller SharePoint Online-dokumentbiblioteket.

 3. Gör något av följande:

  • I Visio Online Viewer: i visningsprogrammets verktygsfält väljer du Öppna diagram och sedan Redigera i Visio.

   Redigera diagram i Visio
  • I menyfliksområdet i förhandsversionen av Visio Online Editor väljer du REDIGERA I VISIO.

Mer information finns i

Översikt över Visio Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×