Visa relationerna mellan formler och celler

Kalkylblad med spårningspil Ibland kan det vara svårt att kontrollera formlers riktighet eller att hitta källan till ett fel om formeln använder överordnade eller underordnade celler:

 • Överordnade celler     är celler som en formel i en annan cell refererar till. Om cell D10 exempelvis innehåller formeln =B5, är cell B5 överordnad i förhållande till cell D10.

 • Underordnade celler    innehåller formler som refererar till andra celler. Om cell D10 till exempel innehåller formeln =B5 är cell D10 underordnad i förhållande till cell B5.

När du kontrollerar dina formler kan du använda kommandona Spåra överordnade och Spåra underordnade för att grafiskt visa, eller spåra, förhållandet mellan dessa celler och formler med hjälp av spårningspilar.

 1. Klicka på Arkiv>Alternativ>Avancerat.

  Obs!: Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Excel-alternativ och sedan på kategorin Avancerat.

 2. I avsnittet Visningsalternativ för den här arbetsboken väljer du önskad arbetsbok och ser till att Alla är markerat under För objekt, visa.

 3. Om formler refererar till celler i en annan arbetsbok öppnar du den arbetsboken. Microsoft Office Excel kan inte gå till en cell i en arbetsbok som inte är öppen.

 4. Gör något av följande.

Spåra celler som tillhandahåller data till en formel (överordnade)

 1. Markera cellen som innehåller formeln som du vill leta reda på överordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som tillhandahåller data direkt till den aktiva cellen klickar du på Spåra överordnade i gruppen Formelgranskning på fliken Formler Bild av knapp .

  1. Blå pilar indikerar celler utan fel. Röda pilar indikerar celler som orsakar fel. Om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen på en kalkylbladsikon Kalkylbladsikon . Den andra arbetsboken måste vara öppen för att Excel ska kunna spåra sambanden.

 3. Klicka på Spåra överordnade Bild av knapp igen om du vill visa nästa nivå med överordnade celler.

 4. Om du vill ta bort spårningspilarna en nivå i taget, med början vid den överordnade cellen längst ifrån den aktiva cellen, klickar du på pilen bredvid Ta bort pilar i gruppen Formelgranskning på fliken Formler och klickar på Ta bort pilar från överordnade Bild av knapp . Klicka på knappen igen om du vill ta bort ytterligare en nivå med spårningspilar.

Spåra formler som refererar till en viss cell (underordnade)

 1. Markera den cell som du vill leta reda på underordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som är underordnad den aktiva cellen, klickar du på Spåra underordnade i gruppen Formelgranskning på fliken Formler Knappbild .

  Blå pilar indikerar celler utan fel. Röda pilar indikerar celler som orsakar fel. Om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen på en kalkylbladsikon Kalkylbladsikon . Den andra arbetsboken måste vara öppen för att Excel ska kunna spåra sambanden.

 3. Klicka på Spåra underordnade Knappbild igen om du vill visa nästa nivå med underordnade celler.

 4. Om du vill ta bort spårningspilarna en nivå i taget, med början vid den underordnade cellen längst ifrån den aktiva cellen, klickar du på pilen bredvid Ta bort pilar i gruppen Formelgranskning på fliken Formler och klickar på Ta bort pilar till underordnade Bild av knapp . Klicka på knappen igen om du vill ta bort ytterligare en nivå med spårningspilar.

Visa alla relationerna i ett kalkylblad

 1. Skriv = (likhetstecken) i en tom cell.

 2. Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

 3. Markera cellen och klicka på Spåra överordnade två gånger i gruppen Formelgranskning på fliken Formler Bild av knapp .

Problem: Ett ljud hörs i Microsoft Excel när jag klickar på kommandot Spåra underordnade eller Spåra överordnade.

Om det hörs ett ljud i Excel när du klickar på Spåra underordnade Knappbild eller Spåra överordnade Bild av knapp beror det endera på att Excel har spårat formelns alla nivåer eller på att du försöker spåra ett objekt som inte kan spåras. Följande objekt på kalkylblad som kan hänvisas till av formler kan inte spåras med hjälp av granskningsverktygen:

 1. Referenser till textrutor, inbäddade diagram eller bilder i kalkylblad

 2. Pivottabellrapporter

 3. Referenser till namngivna konstanter

 4. Formler i en annan arbetsbok som refererar till den aktiva cellen, om den andra arbetsboken är stängd

 1. Om du vill ta bort alla spårningspilar i kalkylbladet klickar du på Ta bort pilar i gruppen Formelgranskning på fliken Formler Bild av knapp .

  Meddelanden: 

  • Markera en cell och tryck på F2 om du vill visa färgkodade överordnade argument i en formel.

  • Om du vill markera cellen i den andra änden av pilen dubbelklickar du på pilen. Om cellen finns i ett annat kalkylblad eller i en annan arbetsbok dubbelklickar du på den svarta pilen för att öppna dialogrutan Gå till och dubbelklickar sedan på referensen i listan Gå till.

  • Alla spårningspilar försvinner om du ändrar den formel som pilarna pekar på, infogar eller tar bort kolumner eller rader eller om du tar bort eller flyttar celler. Om du vill återställa pilarna när du har gjort någon av dessa ändringar måste du använda granskningskommandona i kalkylbladet igen. Om du vill kunna gå tillbaka och titta på de ursprungliga spårningspilarna skriver du ut kalkylbladet med spårningspilarna innan du gör några ändringar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×