Visa relationerna mellan formler och celler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kontrollera Formlers riktighet eller att hitta källan till ett fel kan vara svårt om formeln använder överordnade eller underordnade celler:

 • Överordnade celler –   celler som refereras av en formel i en annan cell. Om cellen D10 innehåller formeln = B5, är cellen B5 underordnad cellen D10.

 • Underordnade celler –    cellerna innehåller formler som refererar till andra celler. Om cellen D10 innehåller formeln = B5, är cellen D10 beroende av cellen B5.

När du kontrollerar dina formler kan använda du kommandona Spåra överordnade och Spåra underordnade att grafiskt visa och spåra, förhållandet mellan dessa celler och formler med spårningspilar, vilket visas i den här bilden.

Kalkylblad med spårningspil

Följ dessa steg för att visa formeln relationer mellan celler:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerade.

  Obs!: Om du använder Excel 2007; Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat

 2. I avsnittet Visningsalternativ för den här arbetsboken markerar du den och kontrollera att alla är valt i Visa för objekt.

 3. Om du vill ange referera till celler i en annan arbetsbok måste den arbetsboken vara öppen. Microsoft Office Excel kan inte gå till en cell i en arbetsbok som inte är öppen.

 4. Gör något av följande.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera cellen som innehåller formeln som du vill leta reda på överordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som direkt förser den aktiva cellen med data på fliken formler i gruppen Formelgranskning klickar du på Spåra överordnade Bild av knapp .

  • Blå pilar anger celler utan fel. Röda pilar anger celler som orsakar fel. Om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen i ett kalkylblad ikonen Kalkylbladsikon . Den andra arbetsboken måste vara öppen innan Excel kan spåra sambanden.

 3. Om du vill identifiera nästa nivå med celler som tillhandahåller data till den aktiva cellen, klickar du på Spåra överordnade Bild av knapp igen.

 4. Om du vill ta bort spårningspilar en nivå i taget, börjar du med den överordnade cellen längst bort från den aktiva cellen. På fliken formler i gruppen Formelgranskning klickar du på pilen bredvid Ta bort pilar och klicka sedan på Ta bort pilar till överordnade Bild av knapp . Klicka på knappen igen om du vill ta bort en annan nivå med spårningspilar.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera den cell som du vill leta reda på underordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som är underordnad den aktiva cellen, på fliken formler i gruppen Formelgranskning klickar du på Spåra underordnade Knappbild .

  Blå pilar anger celler utan fel. Röda pilar anger celler som orsakar fel. Om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen i ett kalkylblad ikonen Kalkylbladsikon . Den andra arbetsboken måste vara öppen innan Excel kan spåra sambanden.

 3. Om du vill identifiera nästa nivå med celler som är beroende av den aktiva cellen, klickar du på Spåra underordnade Knappbild igen.

 4. Om du vill ta bort spårningspilar en nivå i taget, med början underordnade cell längst bort från den aktiva cellen, på fliken formler i gruppen Formelgranskning klickar du på pilen bredvid Ta bort pilar och klicka sedan på Ta bort Pilar till underordnade Bild av knapp . Klicka på knappen igen om du vill ta bort en annan nivå med spårningspilar.

Följ anvisningarna nedan:

 1. I en tom cell skriver du = (likhetstecken).

 2. Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

 3. Markera cellen och på fliken formler i gruppen FormelgranskningSpåra överordnade Bild av knapp två gånger

Om du vill ta bort alla spårningspilar i kalkylbladet på fliken formler i gruppen Formelgranskning klickar du på Ta bort pilar Bild av knapp .

Problem: Microsoft Excel en ljudsignal när jag klickar på kommandot Spåra underordnade eller spåra överordnade.

Om Excel hörs när du klickar på Spåra underordnade Knappbild eller Spåra överordnade Bild av knapp , Excel innehåller antingen spåras alla nivåer av formeln eller du försöker spåra ett objekt som är untraceable. Följande objekt i kalkylblad som kan refereras till av formler kan inte spåras med granskningsverktygen:

 • Referenser till textrutor, inbäddade diagram eller bilder i kalkylblad.

 • Pivottabellrapporter.

 • Referenser till namngivna konstanter.

 • Formler i en annan arbetsbok som refererar till den aktiva cellen om den andra arbetsboken är stängd.

Meddelanden: 

 • Markera en cell och tryck på F2 om du vill visa färgkodade överordnade argument i en formel.

 • Om du vill markera cellen i den andra änden av pilen dubbelklickar du på pilen. Om cellen finns i ett annat kalkylblad eller i en annan arbetsbok dubbelklickar du på den svarta pilen för att öppna dialogrutan Gå till och dubbelklickar sedan på referensen i listan Gå till.

 • Alla spårningspilar försvinner om du ändrar den formel som pilarna pekar, infoga eller ta bort kolumner eller rader, eller ta bort eller Flytta celler. Om du vill återställa spårningspilarna när du har gjort dessa ändringar, måste du använda kommandona för granskning i kalkylbladet igen. Om du vill hålla reda på spårningspilarna, skriver du ut kalkylbladet med spårningspilarna innan du gör ändringar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×