Office
Logga in

Visa rätt sökresultat

Alla sökresultat är inte alltid relevanta för alla. Lär dig hur du kan hjälpa användarna att hitta exakt det resultat de letar efter i SharePoint Online.

Hantera sökschemat

Sökschemat styr vad du kan söka efter, hur du kan söka och hur resultatet presenteras på sökwebbplatserna. I sökschemat kan du visa, skapa eller ändra hanterade egenskaper och mappa crawlade egenskaper till hanterade egenskaper. Läs mer.

Hantera frågeregler

Frågeregler består av villkor och tillhörande åtgärder. När en fråga uppfyller villkoren i en frågeregel utför söksystemet de åtgärder som anges i regeln. Läs mer.

Hantera frågeförslag

Frågestavningsförslag är ord som visas nedanför sökrutan när användaren skriver en fråga. SharePoint skapar automatiskt ett frågeförslag när du har klickat på ett sökresultat för en fråga minst sex gånger. Du kan också importera din egen lista med frågeförslag till SharePoint. Läs mer.

Använda frågetransformeringar

Du kan konfigurera frågetransformering om du vill ersätta egenskaper för en fråga, till exempel den resultatkälla frågan använder för att hämta sökresultat eller den sorteringsordning som används när sökresultaten visas. Läs mer.

Hantera resultatkällor

Resultatkällor begränsar sökningar till ett visst innehåll eller till en delmängd sökresultat. Du kan även använda resultatkällor för att skicka frågor till externa leverantörer, t.ex. Bing. Läs mer.

Hantera resultattyper

En resultattyp anger ett eller flera villkor att jämföra sökresultaten mot, och en åtgärd att vidta om ett sökresultat uppfyller dessa villkor. Åtgärden anger vilken visningsmall som ska användas för sökresultatet. Läs mer.

Hantera sökordlistor

Du kan använda sökordlistor för att inkludera eller exkludera ord för frågestavningsförslag, och du kan inkludera eller exkludera företagsnamn som ska extraheras från innehållet i indexerade dokument. Läs mer.

Hantera auktoritativa sidor

Du kan påverka vilka sidor och dokument som ska visas högst upp i listan med sökresultat genom att identifiera auktoritativa sidor – högkvalitetssidor som länkar till den mest relevanta informationen. Läs mer.

Skapa en egen rankningsmodell

Viktigt!:  Att skapa en egen rankningsmodell är komplicerat. Endast vana användare bör skapa anpassade rankningsmodeller.

I de flesta fall ger rankningsmodellerna i SharePoint Online bra rangordning av sökresultatet och du kan även påverka rangordningen med frågeregler. Om du har relevansbehov som standardmodellerna inte kan möta kan du skapa en egen rankningsmodell. Läs mer.

Exportera och importera sökinställningar

Du kan exportera och importera anpassade sökkonfigurationsinställningar mellan olika klientorganisationer, webbplatssamlingar och webbplatser. Inställningarna omfattar alla anpassade frågeregler, resultatkällor, resultattyper, rangordningsmodeller och webbplatssökningsinställningar. Läs mer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×