Visa olika beräkningar i pivottabellens värdefält

I stället för att skriva egna formler i beräknade fält kan du använda Visa värden som för att snabbt presentera värden på olika sätt. Det ger också flera nya beräknings alternativ, till exempel % av överordnad Summa eller % löpande summa.

Tips: Du kan använda den här funktionen för att pröva olika beräkningar i ett värde fält. Men eftersom du kan lägga till samma värde fält i en pivottabell flera gånger kan du även använda den här funktionen för att visa det faktiska värdet och andra beräkningar, till exempel en löpande summa-beräkning, sida vid sida.

 1. Om du vill lägga till två eller fler av samma fält i en pivottabell så att du kan visa olika beräkningar utöver det faktiska värdet för ett visst fält gör du följande:

  1. Dra det värde fält som du vill lägga till i området värden i fält listanoch placera det sedan direkt nedanför det fältet.

   Obs!: Värde fältet läggs till i pivottabellen och ett versions nummer läggs till i dess fält namn. Du kan redigera fält namnet efter behov.

  2. Upprepa steg 1 tills du har visat alla värde fält som du vill beräkna genom att använda Visa värden som.

 2. I pivottabellen högerklickar du på värde fältet och klickar sedan på Visa värden som

  Visa värden som
 3. Klicka på det beräknings alternativ du vill använda.

  Följande beräknings alternativ är tillgängliga:

Beräknings alternativ

Resultat

Ingen beräkning

Visar värdet som anges i fältet.

% av totalsumman

Visar värden som en procent andel av total summan för alla värden eller data punkter i rapporten.

% av kolumnsumma

Visar alla värden i varje kolumn eller serie som en procent andel av summan för kolumnen eller serien.

% av radsumma

Visar värdena i varje rad eller kategori som en procentandel av totalsumman för raden eller kategorin.

% av

Visar värden som en procentandel av värdet för Baselementen i Basfältet.

% av summa för överordnad rad

Värden beräknas enligt följande:

(elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i rader)

% av summa för överordnad kolumn

Värden beräknas enligt följande:

(elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i kolumner)

% av överordnad summa

Värden beräknas enligt följande:

(elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i det valda basfältet)

Skillnad

Visar värden som skillnaden från baselementet i basfältet.

% skillnad

Visar värden som en procentuell skillnad från baselementet i basfältet.

Löpande summa

Visar värdet för på varandra följande element i basfältet som en löpande summa.

% löpande summa

Beräknar värdet som en procents ATS för på varandra följande element i bas fältet som visas som en löpande summa.

Rangordna från minst till störst

Visar rangordningen för valda värden i ett visst fält, som visar det minsta elementet i fältet som 1, och alla större värden med ett högre rangordnings värde.

Rangordna från störst till minst

Visar rangordningen för valda värden i ett visst fält, som visar det största elementet i fältet som 1, och varje mindre värde med ett högre rangordnings värde.

Index

Värden beräknas enligt följande:

((värde i cell) x (Totalsumma för totalsummor)) / ((Totalsumma för rader) x (Totalsumma för kolumner))

Om du vill visa beräkningar sida vid sida med värdena de baseras på (till exempel för att visa% av total summan bredvid del summan) måste du först duplicera värde fältet genom att lägga till det mer än en gång. Dra det fält som du vill duplicera till området värden i fält listan och placera det direkt nedanför samma fält.

Duplicerade värden i området Värden

I exemplet ovan har tre värde fält lagts till en andra gång i området värden. "_2" läggs till deras namn. Nedan visas fältet Summa av 1/1/14 två gånger i pivottabellrapporten så att du kan se värdet för varje stad och deras överordnade (östra eller västra regionen). Du ser även procent andelen av total summan för varje region (på raderna 6 och 9).

Samma fält med värden och procentsatser

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×