Visa olika beräkningar i pivottabellens värdefält

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I stället för skriver egna formler i beräknade fält kan använda du Visa värden som snabbt visa värden på olika sätt. Här finns även flera nya beräkningsalternativ, till exempel % av överordnad summa eller % löpande summa i.

Tips: Du kan använda den här funktionen för att prova olika beräkningar i ett värdefält. Eftersom du kan lägga till samma värdefält i en pivottabell mer än en gång, använda du också den här funktionen för att visa det faktiska värdet och andra beräkningar, till exempel en löpande summa beräkning varandra.

 1. Om du vill lägga till två eller fler av samma gör fält med värden i pivottabellen så att du kan visa olika beräkningar förutom det verkliga värdet av ett visst fält du följande:

  1. Dra värdefältet som du vill lägga till i området värden som redan innehåller värdefältet i Fältlistan och placerar det rakt under fältet.

   Obs!: Värdefältet läggs till i pivottabellen och ett versionsnummer läggs till dess fältnamn. Du kan redigera fältnamnet efter behov.

  2. Upprepa steg 1 tills du har valt att visa alla värdefält som du vill beräkna genom att använda Visa värden som.

 2. Högerklicka på värdefältet i pivottabellen, och klicka sedan på Visa värden som

 3. Klicka på det beräkningsalternativ som du vill använda.

  Följande beräkningsalternativ är tillgängliga:

Beräkningsalternativ

Resultat

Ingen beräkning

Visar värdet som anges i fältet.

% av totalsumman

Visar värden som en procent av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

% av kolumnsumma

Visar alla värden i varje kolumn eller serie som en procent av totalsumman för kolumnen eller serien.

% av radsumma

Visar värdena i varje rad eller kategori som en procentandel av totalsumman för raden eller kategorin.

% av

Visar värden som en procentandel av värdet för Baselementen i Basfältet.

% av summa för överordnad rad

Värden beräknas enligt följande:

(elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i rader)

% av summa för överordnad kolumn

Värden beräknas enligt följande:

(elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i kolumner)

% av överordnad summa

Värden beräknas enligt följande:

(elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i det valda basfältet)

Skillnad

Visar värden som skillnaden från baselementet i basfältet.

% skillnad

Visar värden som en procentuell skillnad från baselementet i basfältet.

Löpande summa

Visar värdet för på varandra följande element i basfältet som en löpande summa.

% löpande summa

Värdet beräknas som ett procenttal för på varandra följande element i fält som visas som en löpande summa.

Rangordna från minst till störst

Visar rangordningen av valda värden i ett visst fält med en lista över det minsta elementet i fältet som 1, och varje större element med ett högre värde i rangordningen.

Rangordna från störst till minst

Visar rangordningen av valda värden i ett visst fält med en lista över de största elementet i fältet som 1, och varje mindre element med ett högre värde i rangordningen.

Index

Värden beräknas enligt följande:

((värde i cell) x (Totalsumma för totalsummor)) / ((Totalsumma för rader) x (Totalsumma för kolumner))

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×