Visa och uppdatera aktivitetssamband (länkar) över projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När en aktivitet i ett projekt har en externt beroende för en aktivitet i ett annat projekt kan du granska och uppdatera sambandet med jämna mellanrum för att kontrollera att den beroende aktiviteten inte påverkar projektets kritisk linje. Du kan filtrera aktiviteterna om du vill visa bara de som har externa samband när beroenden uppdateras.

Obs!: Ditt projektschema uppdateras inte automatiskt när externa samband ändras, så det är viktigt att du granskar och uppdaterar sambanden regelbundet. Att visa och uppdatera externa samband för aktiviteter i andra projekt är inte samma sak som att visa och uppdatera samband i projektet du håller på med, för sådana samband är inte kopplade till specifika aktiviteter.

Vad vill du göra?

Visa och uppdatera externa samband

Visa endast de uppgifter som har externa samband

Visa och uppdatera externa samband

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på AutoFilter Bild av knapp om du vill stänga av funktionen om Autofilter är aktiverade.

  När autofilter är aktiverat visas en pil till höger om varje fältrubrik. Om du inaktiverar autofilter visas alla aktiviteter.

 3. Verktyg-menyn klickar du på Länkar mellan projekt.

 4. Visa externa föregående och efterföljande aktiviteter:

  • Om du vill se en lista över de aktiviteter som är länkade till externa föregående aktiviteter, klickar du på fliken Externa föregående aktiviteter.

  • Om du vill se en lista över aktiviteter som är länkade till externa efterföljande aktiviteter, klickar du på fliken Externa efterföljande aktiviteter.

 5. Granska kolumnen Skillnader för ändringar i externa föregående aktiviteter som påverkar efterföljande aktiviteter.

  Skillnader är nya start vanligtvis eller slutdatum för den externa föregående eller extern efterföljande aktivitet. Det nya datumet är vanligtvis resultatet av en ändrad varaktighet, villkor, uppföljning eller andra parametrar. Ändringar i en aktivitet visas också i kolumnen skillnader.

 6. Granska och acceptera ändringar i externa länkar:

  • Om du vill acceptera vissa ändringar i externa föregående aktiviteter markerar du varje extern föregående eller efterföljande aktivitet som har ändringar du vill godkänna i kolumnen Aktivitet och klickar sedan på Acceptera.

  • Om du vill acceptera alla ändringar klickar du på Alla.

Obs!: 

 • Du kan inte ångra godkännande av ändringarna när du klickar på OK, men du är säker att projektet är synkroniserat med alla externa filer.

 • Kom ihåg de ändringar som du inte godkänner eftersom projektet inte kommer att vara synkroniserat med de externa filer som innehåller de ändringar du har avvisat. Det kommer inte finnas någon förteckning över avvisade ändringar.

 • Som standard visas ett meddelande när data i ett externt länkade uppgiften ändras. När du öppnar en plan som har externa länkar, externa föregående aktiviteter, externa föregångare och effekter i ditt schema visas och du kan välja att acceptera alla ändringar. Om du inte vill bli underrättad om sådana ändringar klickar du på Verktyg-menyn klickar du på Alternativ och klicka sedan på fliken Visa. Under Alternativ för länkning mellan projekt, avmarkerar du kryssrutan Visa länkar mellan projekt dialogrutan öppnas/är öppen. Om du vill acceptera ändringar varje gång du öppnar abonnemanget, markerar du kryssrutan Acceptera nya externa data.

 • Om du vill dölja externa aktiviteter på Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken Visa avmarkerar du kryssrutorna Visa externa efterföljande aktiviteter och Visa externa föregående aktiviteter.

Överst på sidan

Visa endast aktiviteter med externa samband

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på AutoFilter Bild av knapp om du vill stänga av funktionen om Autofilter är aktiverade.

  När autofilter är aktiverat visas en pil till höger om varje fältrubrik. Om du inaktiverar autofilter visas alla aktiviteter.

 3. Peka på FilterProjekt-menyn och klicka sedan på Fler filter.

 4. Klicka på Aktivitet i dialogrutan Fler filter.

 5. Klicka på Ny och skriv sedan ett nytt namn på filtret i rutan Namn.

  Skriv till exempel aktiviteter med externa samband.

 6. Klicka på Föregående aktiviteter i den första raden av kolumnen Fältnamn.

 7. Klicka på innehåller i den första raden av kolumnen Test.

 8. Skriv ett omvänt snedstreck (\) på första raden i kolumnen Värden för att visa att du lägger till en länk till en extern föregående aktivitet.

  Härnäst skapar du teststrängen för efterföljande aktiviteter.

 9. Klicka på Eller i den andra raden av kolumnen Och/Eller.

 10. Klicka på Efterföljande aktiviteter i den andra raden av kolumnen Fältnamn.

 11. Klicka på innehåller i den andra raden av kolumnen Test.

 12. Skriv ett omvänt snedstreck (\) i den andra raden av kolumnen Värden.

 13. Stäng dialogrutan Filterdefiniering genom att klicka på OK och klicka sedan på Använd.

  Microsoft Office Project filtrerar aktivitetslistan så att endast de aktiviteter som har externa föregående eller efterföljande aktiviteter visas.

Obs!: 

 • Om du vill inaktivera ett filter klickar du på Alla aktiviteter i filtrera listan Rutan Filter .

 • När du öppnar ett huvudprojekt och expanderar alla underprojekt accepteras alla samband mellan dessa underprojekt automatiskt, utan meddelande.

 • Som standard visas ett meddelande när data i ett externt länkade uppgiften ändras. När du öppnar en plan som har externa länkar, externa föregående aktiviteter, externa föregångare och effekter i ditt schema visas och du kan välja att acceptera alla ändringar. Om du inte vill bli underrättad om sådana ändringar klickar du på Verktyg-menyn klickar du på Alternativ och klicka sedan på fliken Visa. Under Alternativ för länkning mellan projekt, avmarkerar du kryssrutan Visa länkar mellan projekt dialogrutan öppnas/är öppen. Om du vill acceptera ändringar varje gång du öppnar abonnemanget, markerar du kryssrutan Acceptera nya externa data.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×