Visa och redigera ärenden och risker i projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns risker och ärenden i alla projekt. En risk är en händelse eller en situation som kan påverka projektet negativt om den inträffar eller uppstår. Ett ärende däremot är ett problem eller en händelse som redan har inträffat. Risker kan bli ärenden om de inte hanteras på ett effektivt sätt. Att aktivt identifiera, analysera och försöka lösa projektets ärenden och risker är viktigt för att projektet ska kunna slutföras.

Obs!: Innan du kan visa och redigera ärenden och risker måste du vara ansluten till Microsoft Office Project Server 2007 och en webbarbetsyta måste ha skapats för projektet på den här servern. Mer information om hur du ställer in en webbserver för ärendehantering får du av administratör. Vissa dokumentarbetsytor måste skapas manuellt av administratören.

Vad vill du göra?

Visa projektärenden eller risker

Skapa eller ändra ett problem

Skapa eller ändra en risk

Länka ärenden eller risker till andra problem, risker, dokumentbibliotek eller uppgifter

Visa ärenden eller risker i ett projekt

Gör följande om du vill visa de ärenden och risker som finns i det aktuella projektet:

 1. Klicka på Ärenden eller på RiskerSamarbeta-menyn.

  Alla ärenden eller risker som är aktiva, uppskjutna eller stängda i det aktuella projektet visas på sidan Ärenden eller sidan Risker.

  Tips: Klicka på Visa grafikknapp om du vill filtrera listan med problem och risker, och välj sedan ett filter. Välj Alla objekt du vill se alla problem och risker.

 2. Klicka på namnet på ärendet eller risken om du vill visa mer information om ett ärende eller en risk.

Överst på sidan

Skapa eller ändra ett ärende

 1. Klicka på ÄrendenSamarbeta-menyn.

 2. Gör något av följande på Ärenden-menyn:

  • Om du vill skapa ett nytt ärende, klicka på Ny Nytt-menyn och klicka sedan på Nytt objekt.

  • Om du vill ändra ett problem, peka på problem att visa en pil NEDPIL klickar du på pilen och klicka sedan på Redigera objekt.

 3. Skriv en rubrik för ärendet i området Titel.

 4. Klicka på Bläddra Bild av knapp om du vill använda tjänsten medlemskap provider som används för autentisering inom din organisation för att hitta en användare som kan hantera problemet i avsnittet ägare.

  Obs!: Klicka på Kontrollera namn Bild av knapp att avgöra om användaren är en del av din organisations medlemskap leverantör tjänsten om du föredrar att skriva ett användarnamn.

 5. Skriv namnet i avsnittet Tilldelad till eller sök efter en person som ansvarar för att ärenden löses.

 6. Klicka på ärendets status i avsnittet Status.

 7. Klicka på ett kategorinummer i avsnittet Kategori om du vill gruppera liknande ärenden.

 8. Klicka på en prioritetsnivå i avsnittet Prioritet som anger hur viktigt ärendet är i förhållande till andra ärenden i projektet.

 9. Ange datum och tid när ärendet ska vara löst i avsnittet Förfallodatum.

  Tips: Använda datum datumväljare Bild av knapp om du snabbt vill ange ett datum.

 10. Ange en beskrivning av ärendet i avsnittet Diskussion samt annan information som kan behövas för att förstå och lösa problemet.

 11. Ange hur ärendet kan lösas i avsnittet Lösning.

 12. Klicka på OK för att spara ärendet och gå tillbaka till sidan Ärenden. Ärendet läggs till i listan med ärenden som associeras med projektet.

Överst på sidan

Skapa eller ändra en risk

 1. Klicka på RiskerSamarbeta-menyn.

 2. Gör något av följande på Risker-menyn:

  • Om du vill skapa en ny risk, klicka på Ny Nytt-menyn och klicka sedan på Nytt objekt.

  • Om du vill ändra en risk, peka på den fråga som visar en pil NEDPIL , klickar på pilen och klicka sedan på Redigera objekt.

 3. Skriv en rubrik för risken i området Title.

 4. Klicka på Bläddra Bild av knapp om du vill använda tjänsten medlemskap provider som används för autentisering inom din organisation för att hitta en användare som kan hantera risken i avsnittet ägare.

  Obs!: Klicka på Kontrollera namn Bild av knapp att avgöra om användaren är en del av din organisations medlemskap leverantör tjänsten om du föredrar att skriva ett användarnamn.

 5. Skriv namnet i avsnittet Tilldelad till eller sök efter en person som ansvarar för att risker minimeras eller hanteras.

 6. Klicka på riskens status i avsnittet Status.

 7. Klicka på ett kategorinummer i avsnittet Kategori om du vill gruppera liknande risker.

 8. Ange datum och tid när risken ska vara löst i avsnittet Förfallodatum.

  Tips: Använda datum datumväljare Bild av knapp om du snabbt vill ange ett datum.

 9. Ange ett procentvärde i avsnittet Sannolikhet som visar hur stor sannolikheten är att risken uppstår.

 10. Ange hur stor inverkan risken kan få med ett värde mellan 1 och 10 i avsnittet Påverkan, där 10 är störst inverkan. Du kan sedan söka efter risker som exempelvis kan tänkas ha större inverkan än 5.

 11. Ange ett värde (utan valutasymbol) i avsnittet Kostnad för hur stor ekonomisk inverkan risken kan få.

 12. Skriv en beskrivning av risken i området Beskrivning.

 13. I avsnittet Minskningsplan beskriver du en plan som projektledaren kan använda för att minska eller undanröja sannolikheten för risken, riskens inverkan eller båda.

 14. I avsnittet Reservplan beskriver du en alternativ plan som kan hjälpa till att minska riskens inverkan på projektet.

 15. I avsnittet Beskrivning av utlösare beskriver du i vilken situation risken kan uppstå.

 16. I avsnittet Utlösare anger du vad som aktiverar utlösaren. Markera ett av tre värden.

  Om du vill ange ett värde som aktiverar reservplanen i stället för ett av de värden som visas i listan över utlösare markerar du Ange ett eget värde och skriver eller redigerar sedan värdet.

 17. Klicka på OK så att risken sparas och gå tillbaka till sidan Risker. Risken har nu lagts till i projektets risklista.

Överst på sidan

Länka ärenden eller risker till andra ärenden, risker, dokumentbibliotek eller aktiviteter

 1. Klicka på Ärenden eller på RiskerSamarbeta-menyn.

 2. Peka på ett befintligt ärende eller en risk att visa en pil NEDPIL , klickar du på pilen och klicka sedan på Redigera objekt på sidan ärenden eller sidan risker.

 3. Klicka på Länka objekt.

 4. I den första listan i dialogrutans övre del klickar du på dokumentbiblioteket, ärendet, risken eller aktiviteten som du vill länka till aktuellt ärende eller aktuell risk.

 5. I den andra listan klickar du på lämpligt objekt.

  Dialogrutan visar ärenden, risker, dokumentbibliotek och aktiviteter som du har markerat i de två listorna överst i dialogrutan.

 6. Markera kryssrutan Länka för varje ärende eller risk som du vill länka. Du kan markera flera ärende och risker.

 7. Klicka på OK.

På sidan Ärenden eller sidan Risker visas det länkade objektet i avsnittet Länkar.

Obs!: Om du tar bort ett ärende eller en risk och sedan försöker återställa objektet från Papperskorgen återställs inte länkar till andra ärenden, risker, aktiviteter eller dokumentbibliotek.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×