Visa och följa upp schemaläggningsfaktorer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda Microsoft Project Aktivitetskontroll för att se hur ändringar i en aktivitetsvy påverkar resten av projektet. Du kan också använda den för att spåra scheman ändringar.

Öppna Aktivitetskontrollen, klicka på en aktivitet. Klicka på Kontrollera aktivitet på fliken aktivitet i gruppen uppgifter. Fönstret Aktivitetskontroll visas till vänster om din projektinformation.

Fliken Uppgift, gruppen Uppgifter

Obs!: Om du använder Microsoft Project 2007 fönstret Aktivitetskontroll kallas fönstret Aktivitetsdrivare och kan läsas från verktygsfältet genom att klicka på Aktivitetsdrivare när en aktivitet är markerad.

Tips: Du kan klicka på olika aktiviteter utan att stänga rutan Aktivitetskontroll.

Följande information visas i fönstret Aktivitetskontroll om den behövs.

Rubrik

Beskrivning

Exempel

Verklig start och Tilldelningar

Om verkliga data har lagts till för aktiviteten visas det verkliga startdatumet tillsammans med den information som startade aktiviteten.

Du planerar att en aktivitet ska starta 1 mars och tilldelar aktiviteten till Jim. Jim börjar arbeta och rapporterar 40 timmars verkligt arbete för 1 mars till och med 5 mars. Följande vecka måste du revidera planen för aktiviteten för ett senare startdatum. Du försöker flytta startdatumet till ett senare datum, och när det inte går kontrollerar du i rutan Aktivitetskontroll vad schemaläggningskonflikten orsakas av. Jims tilldelning och verkliga startdatum visas.

Förskjutning p.g.a. utjämning

Om du har använt utjämning för att fördela resursernas arbetsbelastning kan aktiviteten skjutas upp för att förhindra överbeläggning. I rutan Aktivitetskontroll visas hur länge den markerade aktiviteten har skjutits upp på grund av resursutjämning..

En aktivitet skjuts hela tiden upp när resurserna i projektet utjämnas. Du tittar i rutan Aktivitetskontroll och ser att aktiviteten har skjutits upp i 10 dagar medan du väntar på att den tilldelade resursen ska bli tillgänglig. Mot den bakgrunden beslutar du dig för att tilldela aktiviteten en annan resurs så att aktiviteten kan slutföras utan försening.

Villkorstyp och Datum

Den typ av villkor som för närvarande gäller för aktiviteten, bland annat det datum som är kopplat till villkoret.

Nyligen fått en ny uppsättning aktiviteter för att hantera. Den person som tidigare hanteras uppgifterna som redan in dem i Project. När du ändrar något av uppgifterna som att återspegla en ändring i någon av de aktivitetssamband stöter på problem försöker utöka schemat med två veckor. Du granskar fönstret Aktivitetskontroll och hitta aktiviteten har villkoret Avsluta senast, skall vara ett datum som infaller i mitten tillägget två veckor.

Sammanfattningsaktivitet

Om det finns villkor för en sammanfattningsaktivitet som påverkar datumen för underaktiviteterna visas sammanfattningsaktiviteten i rutan Aktivitetskontroll när du markerar underaktiviteterna.

Projektets startdatum är 1 mars. Du skapar en sammanfattningsaktivitet med flera underaktiviteter och anger villkoret Starta tidigast och datumet 10 mars för sammanfattningsaktiviteten. I rutan Aktivitetskontroll visas sammanfattningsaktiviteten för underaktiviteterna eftersom deras startdatum avgörs av villkoret Starta tidigast för sammanfattningsaktiviteten i stället för projektets startdatum.

Föregående aktiviteter

Om du har länkat aktiviteterna kommer föregående aktiviteter att visas i rutan Aktivitetskontroll tillsammans med villkorstyper och längden för inbyggd fördröjning eller ledtid. Du kan klicka på namnet på en föregående aktivitet om du vill visa dess drivare.

Två av aktiviteterna i en projektplan är Testning och Utgivning. Du konfigurerar projektplanen så att aktiviteten Utgivning startar 5 dagar efter att aktiviteten Testning har slutförts. Det ger utrymme för att hinna med att leta efter brister i produkten innan den ges ut på marknaden. I rutan Aktivitetskontroll för aktiviteten Utgivning ser du länken till aktiviteten Testning med villkoret Avslut till start och fördröjningen 5 dagar.

Underaktiviteter

Om du har markerat en sammanfattningsaktivitet visas de underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter som driver schemat i rutan Aktivitetsdrivare.

En plan innehåller sammanfattningsaktiviteter som motsvarar varje fas i projektet. Under varje sammanfattningsaktivitet finns det flera underaktiviteter som motsvarar det arbete som ska utföras under varje fas. I rutan Aktivitetskontroll för en sammanfattningsaktivitet ser du en länk till den tidigaste underaktiviteten som driver startdatumet för fasen.

Kalendrar

Om den arbetstid som har fördelats i kalendern för den markerade aktiviteten påverkar aktivitetens schema visas namnet på kalendern i rutan Aktivitetskontroll. Du kan klicka på kalenderns namn om du vill visa information om arbetstid och ledig tid.

Du planerar ett projekt med startdatumet 1 mars. I projektplanen används en standardkalender där bara måndag till och med fredag räknas som arbetstid, och 1 mars är en lördag. När du skapar aktiviteter i projektet med hjälp av standardkalendern skjuts aktiviteterna automatiskt upp så att de börjar på månadens första arbetsdag, 3 mars. Ta reda på varför aktivitetens startdatum blir 3 mars i stället för 1 mars genom att titta i rutan Aktivitetskontroll för aktiviteterna. En länk till standardkalendern visas.

Manuellt schemalagd eller automatiskt schemalagd

Om du har valt en manuellt schemalagd aktivitet har du i rutan Aktivitetskontroll möjlighet att schemalägga aktiviteten automatiskt, så att Project beräknar datum baserat på länkar, villkor och andra faktorer.

När du skapat projektplanen kan ange du flera uppgifter Avsätt eftersom du inte visste hur lång tid de tar. Nu när du vet schemalägga du automatiskt aktiviteten så att det projektet gör beräkningen åt dig. Använda Aktivitetskontrollfönstret för att se hur aktiviteten påverkas av andra uppgifter.

Obs!: 

  • Om du har infogat ett annat projekt i det aktuella projektet måste du först expandera projektsammanfattningen innan du visar detta projekts information i rutan Aktivitetskontroll. Om aktiviteten inte expanderas visas ett felmeddelande.

  • Om informationen i rutan Aktivitetskontroll är felaktig eller om du är osäker på om den är rätt kan du beräkna om projektet och uppdatera informationen med den aktuella projektinformationen genom att trycka på F9.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×