Visa och dela flera kalendrar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ordna ett rörig schema genom att skapa separata kalendrar, visa delade kalendrar eller dela din kalender med någon annan.

Gör något av följande:

Spåra två eller flera separata scheman i din egen kalender

Håll isär arbetshändelser och personliga händelser genom att använda två separata kalendrar i Outlook. Varje kalender fungerar oberoende av varandra, men du kan visa händelser från båda kalendrarna samtidigt.

Viktigt!: Om du skapar en ny kalender under din Exchange-Kalender synkroniseras den nya kalendern också med Exchange-servern. Svar på det här mötet inte är dock räknas om du skapar ett möte på den nya Exchange-kalendern.

 1. Klicka på Kalender Vyn kalenderknappen längst ned i navigeringsfönster. 

 2. Välj den kalender som den nya kalendern ska sparas i navigeringsfönstret.

  Om du inte ser den kalender som du vill visa eller dölja kategorilistan.

  Kalender kategorilistan

 3. Klicka på Ny kalender på fliken Ordna.

  Knappen Ny kalender

 4. Ange ett namn på den nya kalendern i navigeringsfönstret.

  Tips: 

  • Dra händelser mellan kalendrar för att flytta dem från ett schema till ett annat.

  • Nya händelser du skapar sparas i kalendern är markerat i navigeringsfönstret.

  • Om du vill visa eller dölja en kalender markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid namnet på kalendern.

  • Ta bort en kalender du skapar, klicka på Kalender i navigeringsfönstret och klicka sedan på Ta bortRedigera-menyn.

Dela kalendern med någon annan

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönster.

 2. Klicka på Kalenderbehörigheter på fliken Ordna.

  Öppna delad kalender knapparna och Kalenderbehörigheter

 3. Klicka på Lägg till användare, skriv namnet på användaren och klicka sedan på Sök.

 4. I sökresultatet klickar du på användarens namn och sedan på OK.

 5. Klicka på användarens namn i listan namn och klicka sedan på den åtkomstnivå som du vill använda på popup-menyn Behörighetsnivå.

  För att anpassa användarens behörighetsnivåer markerar eller avmarkerar du kryssrutorna. Du kan också ändra alternativen för Redigera objekt och Ta bort objekt.

  Obs!: När du är ombud för eller delar en adressboks-, kalender- eller e-postmapp kan ombud eller användare som delar de mapparna visa dina privata kontakter, händelser eller e-postmeddelanden med hjälp av andra program. För att skydda din integritet placerar du privata objekt i en separat, icke-delad adressboks-, kalender- eller e-postmapp.

Visa en kalender som någon har delat med dig

Viktigt!: Om du vill öppna en annan persons kalender måste både du och den andra personen ha Microsoft Exchange-konto och kontoinnehavaren måste ge dig behörighet.

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönster.

 2. Klicka på Öppna delad kalender eller Öppna kalender på fliken Ordna.

 3. Skriv namnet på den person som beviljade du komma åt och klicka på personens namn.

  Om du har flera Microsoft Exchange-konton klickar du på det konto du vill använda för att öppna den andra användarens kalender på popup-menyn konto.

 4. På popup-menyn Typ väljer du Kalender och klickar sedan på OK.

  Den delade mappen visas i navigeringsfönstret under rubriken Delad.

  Meddelanden: 

  • Om du har en delad kalender vald i navigeringsfönstret sparas nya objekt som du skapar i den dela kalendern.

  • Om du vill ta bort en annan användares delade kalender från ditt navigeringsfönster håller du ned CTRL, klicka på mappen och klicka sedan på Ta bort delade konto eller Ta bort från vyn.

Se även

Om delning och delegering

Leta upp någons schema

Skapa ett möte eller en avtalad tid

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×