Visa navigering på en webbsida genom att använda webbdelen Innehållsförteckning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Goda navigeringsfunktioner är bland det viktigaste på en lyckad webbsida. Genom att använda Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du förbättra navigeringsfunktionerna på en webbsida genom att använda Webbdel Innehållsförteckning.

Artikelinnehåll

Vad är en tabell webbdelen innehållsförteckning?

När kan jag använda en tabell webbdelen innehållsförteckning?

Hur använder jag en tabell webbdelen innehållsförteckning?

Vad är webbdelen Innehållsförteckning?

Webbdelen Innehållsförteckning är en konfigureringsbar komponent som du kan lägga till på en Webbdelssida. Webbdelen Innehållsförteckning används för att automatiskt skapa en webbplatskarta som pekar på olika delar av en webbplatssamling i Office SharePoint Server 2007.

När du använder webbdelen Innehållsförteckning på en sida kan du ange vilken del av webbplatssamlingen som webbdelen ska skapa länkar till, hur länkarna ska presenteras och hur länkarna ska ordnas.

Överst på sidan

När kan jag använda webbdelen Innehållsförteckning?

När du skapar en ny sida kan du använda sidlayouten Välkomstsida med innehållsförteckning. Då skapas en sida som redan innehåller webbdelen Innehållsförteckning.

Du kan skapa navigeringslänkar på alla webbdelssidor genom att lägga till webbdelen Innehållsförteckning i en webbdelszon på sidan. Du kan lägga till webbdelen Innehållsförteckning i följande sidlayouter som ingår i Office SharePoint Server 2007:

 • Avancerad sökning

 • Startsida för intranät

 • Startsida för nyheter

 • Resultatsida för personsökning

 • Söksida

 • Sökresultat

 • Platskatalogens startsida

 • Välkomstsida med sammanfattningslänkar

 • Välkomstsida

Överst på sidan

Hur använder jag webbdelen Innehållsförteckning?

Att använda webbdelen Innehållsförteckning består av två steg:

 1. Lägga till webbdelen på en sida

 2. Konfigurera webbdelen

Lägga till webbdelen på en sida

Som du såg här ovan innehåller sidor som skapats med sidlayouten Välkomstsida med innehållsförteckning redan webbdelen Innehållsförteckning. Om den sidlayout du arbetar med har stöd för webbdelar men inte innehåller webbdelen Innehållsförteckning kan du lägga till den på följande sätt:

 1. Bläddra till den sida där du vill lägga till webbdelen Innehållsförteckning.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Välj en zon för webbdelen och klicka sedan på Lägg till en webbdel i den zonen. Dialogrutan Lägg till webbdelar öppnas.

 4. Markera kryssrutan Webbdelen Innehållsförteckning i avsnittet Standard under Alla webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar och klicka sedan på Lägg till.

Konfigurera webbdelen

Gör så här för att konfigurera webbdelen Innehållsförteckning:

 1. Klicka på pilen i webbdelens övre högra hörn och klicka sedan på Ändra delad webbdel. Webbdelen Innehållsförteckning öppnas.

  Obs!: Om du redan redigerar sidan är pilen i det övre högra hörnet av webbdelen märkt redigera.

 2. Gör följande inställningar i avsnittet Innehåll:

  • Starta från      Bestämmer rotnivån från vilken innehåll tas med. Allt innehåll som visas i webbdelen Innehållsförteckning måste antingen vara en sida inom denna rotwebbplats, en webbplats inom denna rotwebbplats, eller en sida inom en webbplats inom denna rotwebbplats. Klicka på knappen Bläddra och välj sedan den webbplats som du vill använda som rot för webbdelen.

  • Nivåer som ska visas      Anger hur många navigeringsnivåer som ska visas i webbdelen. Rotwebbplatsen är på den första navigeringsnivån, alla webbplatser direkt under rotwebbplatsen är på den andra navigeringsnivån, och så vidare. Sidor är på samma navigeringsnivå som den webbplats de tillhör.

   Antag till exempel att du har valt en rotwebbplats som heter Start och som innehåller två webbplatser, Nyheter och Meddelanden, och att var och en av dessa innehåller fyra webbplatser som heter Kvartal 1, Kvartal 2, Kvartal 3 och Kvartal 4. Om du anger att webbdelen Innehållsförteckning ska visa två nivåer, visas inte Kvartal-webbplatserna, eftersom de finns på den tredje navigeringsnivån. I det här exemplet visas dock sidor som tillhör webbplatserna Nyheter och Meddelanden eftersom de tillhör webbplatser på den andra navigeringsnivån.

  • Visa innehåll från startplats      Markera den här kryssrutan om du vill att länkar till sidor som finns direkt under den rot som angetts i alternativet Starta från ska visas i webbdelen. Om du inte markerar den här kryssrutan, visas webbplatser som finns direkt under roten, samt sidor och webbplatser under dessa webbplatser, men inte sidor som finns direkt under roten.

   Obs!: Om du markerar Visa innehåll från startplats visas innehållsförteckningen i en kolumn.

  • Visa sidor      Om du vill att både länkar till sidor och länkar till webbplatser ska visas i webbdelen måste du markera det här alternativet. Om det inte är markerat visas endast länkar till webbplatser.

  • Inkludera dolda sidor      Markera det här alternativet om du vill att länkar till sidor som är dolda från navigeringen ska visas i webbdelen.

  • Inkludera dolda webbplatser      Markera det här alternativet om du vill att länkar till webbplatser som är dolda från navigeringen ska visas i webbdelen.

 3. Gör följande inställningar i avsnittet Presentation:

  • Sidhuvudtext      Du kan lägga till text i webbdelens sidhuvud genom att skriva texten i den här rutan. Sidhuvudtexten visas direkt under webbdelens rubrik.

  • Rubrikformatmall      Om du lägger till rubriktext kan du med hjälp av detta alternativ även ange en formatmall för texten. Välj en formatmall i listrutan.

  • Visa kolumner      Ange med hjälp av det här alternativet hur många kolumner som ska visas i webbdelen. Länkarna ordnas i det antal kolumner som du väljer i listrutan.

   Obs!: Alternativet har ingen funktion om du väljer Visa innehåll från startplats i avsnittet Innehåll, eftersom detta orsakar att endast en kolumn visas.

  • Formatmall nivå 1      Med det här alternativet kan du ange en formatmall för visning av länkarna på den första nivån i navigeringshierarkin i webbdelen. Länkar på nivå 1 pekar på objekt som finns direkt under den rotnivå du angett med alternativet Börja med i avsnittet Innehåll.

  • Nivå 2-format      Du kan ange visningsformat för länkar som finns på andra nivån för navigeringshierarkin webbdel med hjälp av det här alternativet. Nivå 2 länkar pekar på objekt som är direkt under nivå 1 länkar. Det här alternativet har ingen effekt om du anger alternativet nivåer som ska visas (i avsnittet innehåll ) till 1.

  • Nivå 3-format      Du kan ange visningsformat för länkar som finns på den tredje nivån i navigeringshierarkin webbdel med hjälp av det här alternativet. Nivå 3 länkar pekar på objekt som är direkt under nivå 2 länkar. Det här alternativet har ingen effekt om du anger alternativet nivåer som ska visas (i avsnittet innehåll ) till 1 eller 2.

 4. Gör följande inställningar i avsnittet Organisation:

  • Sortera innehåll på samma sätt som i navigeringen      Välj det här alternativet om du vill att samma sorteringsordning ska användas i webbdelen som i inställningarna för webbplatsnavigeringen.

  • Sortera innehållet med följande inställningar      Välj det här alternativet om du vill ange den sorteringsordning som ska användas i webbdelen. Om du väljer alternativet finns följande sorteringsalternativ att välja bland:

   • Sortera webbplatser efter      Här kan du ange vilken webbplatsegenskap som ska användas vid sortering av länkarna till webbplatserna. Det finns tre egenskaper som kan användas för sortering: Rubrik, Skapad och Senast ändrad.

   • Sorteringsordning      Här kan du välja vilken sorteringsordning som ska användas för webbplatslänkarna. Du kan till exempel sortera webbplatserna i alfabetisk ordning efter Rubrik genom att ange Sortera webbplatser efter till Rubrik och ange Sorteringsordning till Stigande.

   • Sortera sidor efter      Här kan du ange vilken sidegenskap som ska användas vid sortering av länkarna till sidorna. Det finns tre egenskaper som kan användas för sortering: Rubrik, Skapad den och Senast ändrad.

   • Sorteringsordning      Här kan du välja vilken sorteringsordning som ska användas för sidlänkarna. Du kan till exempel sortera sidorna i alfabetisk ordning efter Rubrik genom att ange Sortera sidor efter till Rubrik och ange Sorteringsordning till Stigande.

    Obs!: Sidorna sorteras inom den webbplats de tillhör.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×