Visa länkar mellan celler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Office på en dator med Windows RT. Fråga om är endast tillgänglig i utgåvorna Office Professional Plus och Office 365 Professional Plus. Läs Excel 2010-arbetsböcker med Power Pivot fungerar inte i vissa versioner av Excel 2013. Vill du se vilken version av Office du använder?

Ett cellrelationsdiagram är ett detaljerat, interaktivt diagram över alla länkar som går från den cell som är markerad för tillfället till andra celler i samma kalkylblad, i andra kalkylblad eller till och med i andra arbetsböcker. Du kan ange hur många cellrelationsnivåer som ska visas i diagrammet. Du kan också ange om bara celler med överordnade länkar till cellen ska visas, om bara underordnade länkar från cellen ska visas eller om både och ska visas.

Om du vill använda verktyget Cellrelation måste du först Microsoft Office 2013 Professional Plus installerat på datorn och sedan måste du aktivera Inquire-tillägget Lär dig hur du installerar tillägget Inquire.

Skapa relationsdiagrammet

 1. Markera en cell och klicka på Inquire > Cellrelation.

Cellrelation

 1. Om du uppmanas att spara filen för att de senaste ändringarna ska tas med i analysen kan du:

  • Klicka på Ja. De ändringar som du hittills inte sparat kommer att tas med i analysen.

  • Klicka på Nej. Den senast sparade versionen av filen kommer att användas för analysen.

  • Klicka på Avbryt om du inte vill köra analysen eller om du inte har markerat någon cell för analysen.

Rutan Alternativ för cellrelationsdiagram visas.

Alternativ för cellrelationsdiagram

 1. Du kan ställa in följande alternativ i dialogrutan:

  • Om du vill ta med bara det aktuella kalkylbladet, andra kalkylblad eller andra arbetsböcker i analysen.

  • Om du vill söka efter överordnade celler (andra celler som cellen är beroende av), underordnade celler (celler som är beroende av cellen) eller både och.

   Överordnade och underordnade relationer mellan celler

   I det här diagrammet över D5-cellens cellrelationer syns det att celler i två kalkylblad (Blad2 och Blad3) är överordnade D5, förutom cell D4. D5 är överordnad cell F4.

  • Det antal cellrelationsnivåer som du vill analysera.

   Om cell A6 på Blad1 till exempel är underordnad C12, som i sin tur är underordnad Blad2!B6, rör det sig om en cellrelation med två nivåer.

Arbeta med och förstå diagrammet

Den analyserade cellens adress är alltid fetmarkerad i diagrammet. Här har vi analyserat cell D5.

Överordnade och underordnade relationer mellan celler

 • Pilarna i diagrammet pekar på den underordnade cellen i en relation (visar på den riktning som data flödar i). I diagrammet här ovanför är cell D5 underordnad D4, Blad2!A1, och Blad3!A1. Cell F4 är underordnad D5.

 • När du kör en rapport arrangeras noderna (cellerna) i diagrammet i ett nätliknande mönster. Du kan dra runt alla celler så att de hamnar i den ordning du vill ha.

 • Dra musen över någon av cellerna i diagrammet om du vill visa detaljerad information om den – dess formel, dess värde, dess kompletta filsökväg och namnet på kalkylbladet där den finns.

Detaljerad cellinformation

 • Ett minustecken (-) i en gul ruta bredvid en cell kan betyda att cellen pekar på ett cellområde som redan är expanderat i diagrammet. Om du klickar på minustecknet komprimeras cellområdet till en enda nod som representerar cellområdet.

Ett expanderat cellområde i ett diagram

 • Om du dubbelklickar på en cell i diagrammet aktiveras cellen i kalkylbladet och diagrammet stängs.

 • Klicka i rutan Zooma om du vill öka eller minska storleken på diagramelementen. Om du klickar på knappen Layoutnoder återställs vyn till 100 %, och klickar du på den en gång till centreras diagrammet.

Verktyg för cellrelationsdiagram

 • Klicka på knappen Visa översiktsfönster om du vill öppna ett nytt fönster som visar hela diagramstrukturen. Det kan vara praktiskt om ett diagram har så många relationer mellan den analyserade cellen och andra celler diagrammet inte räcker till.

 • Du kan zooma in ett område i diagrammet genom att klicka och dra så att du ritar en ruta i översiktsfönstret. Då visas de noder som ramas in av rutan i huvudfönstret. Sedan kan du dra runt rutan för att fokusera på olika områden i diagrammet.

Översiktsfönster

 • Klicka på knappen Uppdatera om du vill starta analysen igen.

 • Klicka på knapparna Förhandsgranska och Skriv ut om du vill förhandsgranska och skriva ut analysresultatet.

 • Klicka på knappen Layoutnoder om du vill återställa vyn till 100 %. Klicka på den en gång till om du vill centrera diagrammet.

 • Klicka på knappen Stoppa bearbetning om du vill stoppa analysprocessen (om du till exempel råkat markera fel cell).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×