Visa jämförande data visuellt med datastaplar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd datastaplar i Access när du behöver berätta om dina data i korthet. Du kan använda datastaplar för numeriska fält i visuellt kontrast data mellan poster. Till exempel i följande rapport kan du snabbt se hur marknadsföring för vissa kurser var effektivare med längden på data staplar i fältet resultatet . Data i fältet resultatet visas en jämförelse av planerade kursen registreringsinformation med närvaro data efter marknadsföring.

Datastaplar i en rapport som visar datajämförelser.

Artikelinnehåll

Översikt

Använd datastaplar i en rapport

Använd datastaplar i ett formulär

Ytterligare information

Översikt

Du kan använda datastaplar för kontroller i formulär och rapporter när kontrollen är bunden till ett fält som är av typen numeriska data. Utnyttjar datastaplar i Access påminner mycket om datastaplar i Microsoft Excel-diagram som gör det visuellt lättare att jämföra värden. Längden på en datastapel motsvarar värdet i cellen. En längre stapel representerar ett högre värde och en kortare stapel representerar ett lägre värde. I formulär är datastaplar mest användbara i databladsvyn eller kontinuerligt formulär.

Använda datastaplar är enkelt med Regelhanteraren villkorsstyrd formatering. Du kan anpassa datastaplar som anger villkor för formatet och förhandsgranska effekterna innan du använder dem. Du kan till exempel anpassa fältet värden som representerar de högsta eller lägsta värdena, tal eller procent område.

Formatera inställningar för datafält

I tabellen nedan beskrivs inställningarna för lägre visuella gräns eller Korta stapeln alternativ:

Alternativ

Resultat

Lägsta värde

Standardinställningen. Anger den visuella övre gränsen för det lägsta värdet.

Tal

Anger den nedre gränsen för den linjära skalan. Alla värden som är mindre än eller lika med den kortaste liggande tal är längden 0.

Procent

Visar som tal inställningen men begränsningar placeras på en undre gränsvärde procenttal för varje värde jämfört med resten av posterna i postuppsättningen.

I tabellen nedan beskrivs inställningarna för den högsta visuella gränsen eller Långa stapeln alternativ:

Alternativ

Resultat

Högsta värde

Standardinställningen. Anger den visuella övre gränsen för det högsta värdet.

Tal

Anger den övre gränsen för den linjära skalan för toningen. Alla objekt som är större än eller lika med längsta liggande tal fyller helt kontrollen.

Procent

Inställningen för veckonummer påminner mycket förutom begränsningarna är placerade på den övre gränsen procenttal för varje värde jämfört med resten av posterna i postuppsättningen.

Överst på sidan

Använd datastaplar i en rapport

När du vill visa en ögonblicksbild av trender eller jämförelse av data för en stor mängd data som upp sälja och sälja leksaker i en helgdag ned kan försäljningsrapport formatering rapporten med datastaplar vara ett bra alternativ. I en försäljningsrapport skulle det till exempel vara enklare att förstå försäljning trenden för en viss region när du använder datastaplar.

Om du vill använda datastaplar i rapporten, gör du så här:

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på layoutvy.

 2. Markera den kontroll som du vill använda datastaplar.

 3. Klicka på Villkorsstyrd formateringpå fliken Format i gruppen Villkorsstyrd formatering .

 4. Klicka på Ny regeli dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering .

 5. Välj jämfört med andra posteri dialogrutan Ny formateringsregel under Välj en regeltyp.

 6. Under Redigera regelbeskrivningenanger du den regel som bestämmer när och vilken fältet dataformat ska tillämpas.

  ny formatering dialogrutan regel

 7. Välj alternativet Visa menyraden om du vill visa datastaplar utan de numeriska värdena i fältet.

  I följande illustrationer visas instanser av Visa endast datastaplar och datastaplar med motsvarande värden.

  Använd datastaplar utan att visa numeriskt värde

  datafält som visas med data

  Obs!:  Datastaplar efter ett värde försvinner tillfälligt när kontrollen hamnar i redigeringsläge.

 8. Ange alternativ för Korta stapeln och Långa stapeln alternativ och sedan klickar du på pilen färg på stapel för att välja en standard eller anpassade färg på stapel.

  Obs!: Förhandsgranska visar en tonad fältet färg.

 9. Klicka på OK två gånger för att stänga dialogrutorna.

 10. Om du vill ändra teckensnittet för det värde som visas, gör du så här:

  1. Markera cellen och tryck på Alt + Retur om egenskapslistan inte redan är öppet.

  2. Fliken Format , klickar du på pilen i egenskapen Teckensnitt och välj ett teckensnitt.

 11. Växla till rapportvyn.

Överst på sidan

Använd datastaplar i ett formulär

Använda datastaplar till värden i ett formulär är mer användbar i ett kontinuerligt formulär, delat formulär eller datablad. Till exempel ska till i ett orderformulär det vara lättare att förstå försäljning trenden för en viss region när du använder datastaplar.

Visar datafält i en delad formulärvy

Om du vill använda datastaplar i ett formulär, gör du så här:

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på layoutvy.

 2. Markera den cell där du vill använda datastaplar.

 3. Klicka på Villkorsstyrd formateringpå fliken Format i gruppen Villkorsstyrd formatering .

 4. Klicka på Ny regeli dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering .

 5. I den Ny formateringsregel under i dialogrutan Välj en regeltyp, Välj Jämför med andra poster

 6. Under Redigera regelbeskrivningenanger du den regel som bestämmer när och vilken formateringen tillämpas.

  Obs!:  Om du väljer Visa fältet endastvärdena i fälten inte visas.

 7. Välj en Välj en typ och värde för Kortaste stapeln och längsta stapel.

 8. Klicka på pilen färgen stapel att välja en standard eller anpassade färg på stapel.

 9. Klicka på OK två gånger och växla till Formulärvyn.

Överst på sidan

Ytterligare information

Ett tips för att formatera datastaplar och resurser på andra villkorsstyrd formatering tillämpas och visa data visuellt i Access:

 • Att skapa utrymme mellan datastaplar   : Öppna formuläret eller rapporten i layoutvyn, Välj data stapeldiagram kontroll och Lägg sedan till krävs Kontroll utfyllnad alternativet.

  Använda utfyllnadsalternativ för att skapa utrymme mellan kontroller

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×