Visa gruppinsikter i Yammer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

  ↵

Gruppinsikter i Yammer hjälper gruppadministratörer och medlemmar att bättre förstå aktivitet och engagemang i deras grupper.

Visa gruppinsikter i Yammer

 1. Gå till Yammer.com i en webbläsare och navigera till en grupp.

 2. Leta upp avsnittet Gruppåtgärder till höger på sidan och klicka på länken Visa gruppinsikter under den.

  Länken Visa gruppinsikter

 3. Sidan Gruppinsikter visas.

  Sidan Gruppinsikter

Välja en tidsperiod för gruppinsikterna

Gruppinsikter är tillgängliga för tre tidsperioder: De senaste 7 dagarna, De senaste 28 dagarna och De senaste 12 månaderna. Du kan välja en tidsperiod från den nedrullningsbara listrutan. Alla insikter tillhandahålls för tidszonen UTC.

Periodväljare

Läsa gruppinsikter

Gruppinsikter består av två uppsättningar med kort. Kortet högst upp visar hur många som är aktiva i gruppen, oavsett om de är medlemmar eller inte, och deras huvudsakliga aktiviteter i gruppen.

Aktiva personer

Följande numrerade beskrivningar motsvarar numren i bilden.

 1. Det totala antalet aktiva personer i gruppen. En person räknas som aktiv i gruppen om de har publicerat, läst eller gillat ett meddelande från gruppen under den valda perioden.

 2. Ändringsindikatorer visas hur vissa nyckeltal har ändrats jämfört med föregående period. När till exempel perioden De senaste 7 dagarna har valts visar den här siffran hur värdet har ändrats jämfört med de 7 dagarna som föregick de senaste 7 dagarna. Om ingen ändring har skett eller om inga data finns för den föregående perioden, visas ingen ändring.

 3. Cirkeldiagrammet visar andelen av aktiva personer som var medlemmar i gruppen eller icke-medlemmar.

 4. Siffrorna anger antalet gruppmedlemmar och icke-medlemmar som var aktiva i gruppen under den valda perioden.

 5. Staplarna anger hur många av de aktiva gruppmedlemmarna eller icke-medlemmarna som publicerat, läst eller gillat ett eller flera meddelanden i gruppen

  Flytta markören över de här fälten så visas en beskrivning som anger procentandelen aktiva gruppmedlemmar eller icke-medlemmar som publicerat, läst eller gillat ett eller flera meddelanden i gruppen.

De tre korten längst ned visar trender i innehållsaktivitet för publicerade, lästa eller gillade meddelanden i gruppen.

Innehållstrender

Följande numrerade beskrivningar motsvarar numren i bilden.

 1. Antalet meddelanden som publicerats i gruppen under den valda perioden.

 2. Ändringsindikatorn visar hur mängden aktivitet har ändrats från föregående period.

 3. De staplade staplarna representerar mängden aktivitet som utförts av både gruppmedlemmar och icke-medlemmar. För perioderna De senaste 7 dagarna och De senaste 28 dagarna delas kolumnerna upp per dag. För perioden De senaste 12 månaderna delas kolumnerna upp efter månad.

 4. Antalet gruppera meddelanden som har lästs under den valda perioden. Hovra över de staplade kolumnerna innehåller en beskrivning som anger den totala mängden aktivitet tillsammans med mängden aktivitet genom att medlemmarna i gruppen och icke-medlemmar.

 5. Antalet gruppmeddelanden som har gillats under den valda perioden.

Ladda ned data från gruppinsikter

 1. Gå till sidan Gruppinsikter för gruppen.

 2. Klicka på knappen Hämta fullständig rapport.

  Knappen Hämta

Den fullständiga rapporten innehåller insikter för gruppen per dag sedan den skapades eller de senaste 24 månaderna – vilket som än kommer först.

 • Date är dagen för vilka mått anges. Alla efterföljande mått gäller endast för denna dag.

 • Active People är antalet personer som publicerat, läst eller gillat ett meddelande i gruppen.

 • Active Members är antalet gruppmedlemmar som publicerat, läst eller gillat ett meddelande i gruppen.

 • Members Who Posted Messages är antalet gruppmedlemmar som publicerade ett eller flera meddelanden i gruppen.

 • Members Who Read Messages är antalet gruppmedlemmar som läste ett eller flera meddelanden i gruppen.

 • Members Who Liked Messages är antalet gruppmedlemmar som gillade ett eller flera meddelanden i gruppen.

 • Active Non-Members är antalet personer som inte hade gått med i gruppen men som har publicerat, läst eller gillat ett meddelande.

 • Non-Members Who Posted Messages är antalet personer som inte hade gått med i gruppen, men som publicerade ett eller flera meddelanden.

 • Non-Members Who Read Messages är antalet personer som inte hade gått med i gruppen, men som läste ett eller flera meddelanden.

 • Non-Members Who Liked Messages är antalet personer som inte hade gått med i gruppen, men som gillade ett eller flera meddelanden.

 • Messages Posted är antalet meddelanden som publicerats i gruppen.

 • Messages Posted by Members är antalet meddelanden som publicerats av gruppmedlemmar.

 • Messages Posted by Non-Members är antalet meddelanden som publicerats av icke-medlemmar.

 • Läsa meddelanden är antalet gruppkonversationer som har lästs.

 • Messages Read by Members är antalet meddelanden som lästs av gruppmedlemmar.

 • Messages Read by Non-Members är antalet meddelanden som lästs av icke-medlemmar.

 • Messages Liked är antalet gruppmeddelanden som har gillats.

 • Messages Liked by Members är antalet meddelanden som gillats av gruppmedlemmar.

 • Messages Liked by Non-Members är antalet meddelanden som gillats av icke-medlemmar.

Vilka kan visa gruppinsikter i Yammer?

För offentliga grupper: Alla medlemmar i Yammer-nätverket kan visa insikter.

Endast medlemmar i gruppen kan se insikter för privata grupper (visas) och privata grupper (en)

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

F: var kan jag Observera Yammer aktivitet för nätverket hela?

A: Om du vill veta Yammer-användare kan visa enhet och grupper aktivitet på ett nätverksnivå ber vi dig Office 365 användningen rapportering instrumentpanelen och Office 365 användningsanalys tillgänglig för Office 365-administratörer och personer i organisationen med rollen Läsare rapporter.

F: Vad händer med äldre Yammer analytics instrumentpanelen?

S: data finns i instrumentpanelen analytics äldre Yammer bör nu nås via Office 365 användningen rapportering instrumentpanelen och användningsanalys för Office 365. Åtkomst till äldre analytics-instrumentpanelen i Yammer tas bort i sen 2017.

F: grupp insikter blir tillgänglig för extern, icke - Office 365 anslutet och grupperna Alla företag ?

S: gruppera insikter är tillgängliga för externt och Office 365 ansluten grupper. Insikter om gruppen är inte tillgängliga för gruppen Alla företag .

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×