Visa granskningsloggrapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Granskningsloggrapporter som medföljer SharePoint för att visa data i granskningsloggar för en webbplatssamling. Du kan sortera, filtrera och analysera informationen att bestämma vem som har gjort vad med webbplatser, listor, bibliotek, innehållstyper, listobjekt och biblioteksfiler i webbplatssamlingen. Du kan till exempel bestämma vem bort vilket innehåll.

Det kan vara viktigt att veta vem som har utfört vilken åtgärd med vilket innehåll i webbplatssamlingen för att kunna uppfylla organisationens krav, t.ex. för överensstämmelse av standarder och hantering av poster. Du kan spara en granskningsloggrapport som en Microsoft Excel 2013 Preview arbetsbok i ett bibliotek i den webbplatssamling som du anger.

Obs!: Granskning måste vara aktiverad att använda Granskningsloggrapporter. Få reda på mer om hur du aktiverar granskning i Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling.

Obs!: Sidor, till exempel .aspx, som inte dokument så att de inte kan granskas i SharePoint Server 2016.

Följande händelser är tillgängliga för granskningsloggrapporter och hjälper dig att avgöra vem som har utfört vilka åtgärder med innehållet i en webbplatssamling:

 • Dokument som öppnats och hämtats, objekt som visats i listor eller objektegenskaper som visats (den här händelsen är inte tillgänglig för SharePoint Online-webbplatser)

 • Objekt som redigerats

 • Objekt som checkats in och checkats ut

 • Objekt som har flyttats och kopierats till en annan plats i webbplatssamlingen

 • Objekt som har tagits bort och återställts

 • Ändringar av innehållstyper och kolumner

 • Sökfrågor

 • Ändringar av användarkonton och behörigheter

 • Ändrade granskningsinställningar och borttagna granskningslogghändelser

 • Arbetsflödeshändelser

 • Anpassade händelser

Du kan använda följande Granskningsloggrapporter som ingår i SharePoint för att se vem som har utfört vilka åtgärder med innehållet i en webbplatssamling:

 • Visat innehåll    Rapporterar vilka användare som har visat innehåll på en webbplats. I SharePoint Online är den här rapporten tom eftersom sådana händelser inte registreras i granskningen.

 • Ändrat innehåll    Rapporterar ändringar i innehåll, som att ändra, ta bort och checka in och ut dokument.

 • Borttaget    Rapporterar vilket innehåll som har tagits bort.

 • Innehållstyp och liständringar    Rapporterar tillägg, redigeringar och borttagningar av innehållstyper.

 • Principändringar    Rapporterar händelser som ändrar informationshanteringsprinciperna i webbplatssamlingen.

 • Förfallotid och disposition    Rapporterar alla händelser som rör hur innehåll tas bort när det förfaller.

 • Granskningsinställningar    Rapporterar ändringar av granskningsinställningarna.

 • Säkerhetsinställningar    Rapporterar ändringar av säkerhetsinställningar som användar-/grupphändelser och roll- och rättighetshändelser.

 • Kör en egen rapport    Du kan ange filter för en anpassad rapport. Du kan till exempel begränsa rapporten till en viss händelseuppsättning, till objekt i en viss lista, till ett visst datumintervall eller till händelser som utförts av särskilda användare.

Här följer ett exempel på granskningsloggrapporten Borttaget. Den är representativ för de övriga granskningsloggrapporterna.

 • En sammanfattning av audit data har angetts som en pivottabell på Granska Data – tabell kalkylbladet i arbetsboken.

  En sammanfattning av audit data i en pivottabell

 • Informationen för rapporten finns på kalkylbladet rapportdata 1 i arbetsboken.

  Ta bort rapportdata i granskningsrapport

Så här visar du en granskningsloggrapport:

 1. Klicka på Inställningar för Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Granskningsloggrapporter i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 3. Markera den rapport som du vill använda, till exempel borttagningen på sidan Visa granskning rapporter.

 4. Ange en URL eller Bläddra till det bibliotek där du vill spara rapporten och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Klicka här om du vill visa rapporten på sidan åtgärden har slutförts. Om du får ett fel kan vara det eftersom granskningsloggar inte aktiverat och inga data ska visas. Se Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling och kontrollera händelseloggning har konfigurerats.

  Meddelanden: 

  • AT minsta Excel version 2013 måste vara installerat om du vill visa Granskningsloggrapporter genom att klicka på Klicka här om du vill visa rapporten.

  • Om du har aktiverat inställningen för att öppna dokument i webbläsaren för biblioteket kan du också gå till det bibliotek där du sparade granskningsloggrapporten, peka på granskningsloggrapporten, klicka på nedpilen och sedan klicka på Visa i webbläsaren.

Du kan använda standardfunktionerna i Excel för att begränsa rapporterna till den information du behöver. Du kan till exempel analysera och visa loggdata på följande sätt:

 • Filtrera granskningsloggrapporten för en särskild webbplats.

 • Filtrera granskningsloggrapporten efter ett visst datumintervall.

 • Sortera granskningsloggrapporten.

 • Kontrollera vem som har uppdaterat innehåll.

 • Kontrollera vilket innehåll som har tagits bort men inte återställts.

 • Visa ändringar av behörigheter för ett objekt.

Mer information finns i

Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×