Visa granskningsloggrapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda granskningsloggrapporterna i SharePoint 2010 om du vill visa data i granskningsloggarna för en webbplatssamling. Du kan sortera, filtrera och analysera den här informationen för att fastställa vem som har gjort vad med webbplatser, listor, bibliotek, innehållstyper, listobjekt och biblioteksfiler i webbplatssamlingen. Du kan till exempel se vem som har tagit bort vilket innehåll.

Om du vet vem som har utfört vilka åtgärder som innehållet i en webbplatssamling kan vara kritiska hjälpa din organisation som uppfyller dess krav, till exempel möte regelefterlevnad och hantering av arkivhandlingar. Du sparar en granskningsloggrapport som en Microsoft Excel 2010 arbetsbok i ett bibliotek i webbplatssamlingen som du anger.

Obs!: Granskning måste vara aktiverad att använda Granskningsloggrapporter. Få reda på mer om hur du aktiverar granskning i Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling.

I den här artikeln

Händelser som är tillgängliga för Granskningsloggrapporter

Tillgängliga Granskningsloggrapporter

Visa Granskningsloggrapporter

Händelser som är tillgängliga för granskningsloggrapporter

Följande händelser är tillgängliga för granskningsloggrapporter och hjälper dig att avgöra vem som har utfört vilka åtgärder med innehållet i en webbplatssamling:

 • Dokument som öppnats och hämtats, objekt som visats i listor eller objektegenskaper som visats (den här händelsen är inte tillgänglig för SharePoint Online-webbplatser)

 • Objekt som redigerats

 • Objekt som checkats in och checkats ut

 • Objekt som har flyttats och kopierats till en annan plats i webbplatssamlingen

 • Objekt som har tagits bort och återställts

 • Ändringar av innehållstyper och kolumner

 • Sökfrågor

 • Ändringar av användarkonton och behörigheter

 • Ändrade granskningsinställningar och borttagna granskningslogghändelser

 • Arbetsflödeshändelser

 • Anpassade händelser

Överst på sidan

Tillgängliga granskningsloggrapporter

Du kan använda följande Granskningsloggrapporter medföljer SharePoint Server 2010 för att se vem som har utfört vilka åtgärder med innehållet i en webbplatssamling:

 • Ändrat innehåll    Rapporterar ändringar i innehåll, som att ändra, ta bort och checka in och ut dokument.

 • Innehållstyp och liständringar    Rapporterar tillägg, redigeringar och borttagningar av innehållstyper.

 • Visat innehåll    Rapporterar användare som har visat innehåll på en plats.

 • Borttaget    Rapporterar vilket innehåll som har tagits bort.

 • Kör en egen rapport    Du kan ange filter för en anpassad rapport. Du kan till exempel begränsa rapporten till en viss händelseuppsättning, till objekt i en viss lista, till ett visst datumintervall eller till händelser som utförts av särskilda användare.

 • Förfallotid och disposition    Rapporterar alla händelser som rör hur innehåll tas bort när det förfaller.

 • Principändringar    Rapporterar händelser som ändrar informationshanteringsprinciperna i webbplatssamlingen.

 • Granskningsinställningar    Rapporterar ändringar av granskningsinställningarna.

 • Säkerhetsinställningar    Rapporterar ändringar av säkerhetsinställningar som användar-/grupphändelser och roll- och rättighetshändelser.

Här följer ett exempel på granskningsloggrapporten Borttaget. Den är representativ för de övriga granskningsloggrapporterna.

 • En sammanfattning av audit data har angetts som en pivottabell på Granska Data – tabell kalkylbladet i arbetsboken.
  En sammanfattning av audit data i en pivottabell

 • Informationen för rapporten finns på kalkylbladet rapportdata 1 i arbetsboken.
  Ta bort rapportdata i granskningsrapport

Överst på sidan

Visa granskningsloggrapporter

Så här visar du en granskningsloggrapport:

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Om du inte är vid webbplatssamlingens rot klickar du på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån under Administration av webbplatssamling.

  Obs!:  Avsnittet Administration av webbplatssamling är inte tillgängligt om du inte har nödvändiga behörigheter, t.ex. om du inte är medlem i standardgruppen Administratörer för webbplatssamling.

 3. Välj Granskningsloggrapporter i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 4. Välj önskad rapport, t.ex. Borttaget, på sidan där du visar granskningsrapporter.

 5. Skriv eller bläddra till det bibliotek där du vill spara rapporten och klicka på OK.

 6. Klicka på Klicka här om du vill visa rapporten på sidan Åtgärden har slutförts.

  Meddelanden: 

  • Excel 2010 måste vara installerat om du vill visa Granskningsloggrapporter genom att klicka på Klicka här om du vill visa rapporten.

  • Om du har aktiverat inställningen för att öppna dokument i webbläsaren för biblioteket kan du också gå till det bibliotek där du sparade granskningsloggrapporten, peka på granskningsloggrapporten, klicka på nedpilen och sedan klicka på Visa i webbläsaren.

Nu kan du använda standardfunktionerna i Excel för att begränsa rapporterna till den information du behöver. Du kan till exempel analysera och visa loggdata på följande sätt:

 • Filtrera granskningsloggrapporten för en särskild webbplats.

 • Filtrera granskningsloggrapporten efter ett visst datumintervall.

 • Sortera granskningsloggrapporten.

 • Kontrollera vem som har uppdaterat innehåll.

 • Kontrollera vilket innehåll som har tagits bort men inte återställts.

 • Visa ändringar av behörigheter för ett objekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×