Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa att du tror att en databas är säkert och att innehållet kan vara betrott genom att lägga till en digital signatur till databasen. Det här hjälper personer som använder databasen fattar förtroendebeslut mappen och dess innehåll.

Processen som du använder för att digitalt signera en databas beror på om databasen använder en senare filformatet, till exempel en accdb-fil eller ett tidigare format, till exempel en .mdb-fil. Men kräver båda processerna att du använder ett säkerhetscertifikat.

Du kan använda en kommersiell säkerhetscertifikat eller skapa en egen. Det här avsnittet lär du dig hur du skapar dina egna säkerhetscertifikat.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Paketera, signera och distribuera en Access-databas

Signera databas från en tidigare version

Innan du börjar

Om du vill lägga till en digital signatur klickar du först skaffa eller skapa ett säkerhetscertifikat. Tänk på ett säkerhetscertifikat som en penna som du använder för att digitalt signera saker eller en VAX försegla att bara du kan använda.

Om du inte har ett säkerhetscertifikat kan skapa du en med hjälp av verktyget SelfCert (ingår i Microsoft Office).

Skapa ett självsignerat certifikat

 1. I Microsoft Windows, klicka på Start , peka på Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office-verktygoch klicka sedan på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

  - eller -

  Bläddra till den mapp som innehåller dina Microsoft Office-programfiler.

  Du behöver leta upp den körbara filen SelfCert.exeoch platsen kan variera beroende på olika villkor sådana som om du använder ett 32-bitars eller 64-bitars Windows-operativsystem eller om du använder en prenumerationsversion av Office 365.

  Om du använder Office 2019 eller Office 2016, gör du något av följande platser:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office16

  Om du använder Office 365, gör du något av följande platser:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  Om du använder Office 2013, leta efter Office15-mappen från alternativen ovan. Om du använder Office 2010, leta efter mappen Office14. Om du använder Office 2007, leta Office12-mappen.

  Leta rätt på mappen och dubbelklicka på SelfCert.exe.

  Dialogrutan Skapa digitalt certifikat visas.

 2. Ange ett namn på det nya testcertifikatet i rutan Namn på certifikat.

 3. Klicka två gånger på OK.

Obs!: Om du inte ser kommandot Digitalt certifikat för VBA-projekt, eller om du inte kan hitta verktyget SelfCert.exe kan du behöva installera SelfCert.

Installera SelfCert.exe

 1. Starta Microsoft Office installationsprogrammet CD: N eller annat installationsmedia.

 2. I Inställningar klickar du på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Fortsätt.

  Obs!: Om du arbetar i en miljö där Microsoft Office är installerat på enskilda datorer av IT-administratörer istället för via CD följer du de här stegen:

  1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Välj Microsoft Office-version och klicka sedan på Ändra.

   Installationen startar.

  4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Fortsätt.

  5. Fortsätt med de följande stegen.

 3. Expandera noderna Microsoft Office och Delade funktioner i Office genom att klicka på plustecknet (+) bredvid dem.

 4. Klicka på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

 5. Klicka på Kör från datorn.

 6. Installera komponenten genom att klicka på Fortsätt.

Använd endast SelfCert för att skapa signaturer för användning inom din organisation. Om du vill att en databas för att digitalt signera och distribuera databasen kommersiellt bör du skaffa ett kommersiella säkerhetscertifikat från en kommersiell certifikatutfärdare (CA).

Paketera, signera och distribuera en Access-databas

Access gör det snabbt och lätt kan signera och distribuera en databas. När du skapar en .accdb- eller .accde-fil kan du paketera filen, använda en digital signatur på paketet och sedan distribuera det signerade paket till andra användare. Verktyget för paketering och signering placerar databasen i en Access-distributionsfil (.accdc), signerar filen och placerar sedan det signerade paketet på en plats som du bestämmer. Användare kan sedan extrahera databasen från paketet och arbeta direkt i databasen (inte i paketfilen).

Tänk på följande när du fortsätter:

 • Att paketera en databas och signera paketet är ett sätt att visa förtroende. När du paketerar och signerar en databas bekräftar din digitala signatur att databasen inte har ändrats efter att du skapat paketet.

 • När databasen extraheras från paketet finns det inte längre någon koppling mellan det signerade paketet och den extraherade databasen.

 • Du kan använda verktyget paketera och signera endast med databaser som sparats i en senare filformatet (accdb, accde,...). Access finns också verktyg för att signera och distribuera databaser som har ett tidigare filformat. Du måste använda det verktyg för digital signatur som passar det databasfilformat som du använder.

 • Det går bara att lägga till en enda databas till ett paket.

 • Processen signerar digitalt ett paket som innehåller hela databasen, inte bara makron eller moduler.

 • Processen komprimerar paketfilen för att minska nedladdningstiden.

 • Du kan extrahera databaser från Paketfiler som är placerade på servrar som körs med Windows SharePoint Services 3.0 eller senare.

Stegen i följande avsnitt förklarar hur du skapar en signerad paketfil och hur du extraherar och använder databasen från en signerad paketfil.

Skapa ett signerat paket

 1. Öppna den databas som vill paketera och signera.

 2. Klicka på filen > Spara som > Paketera och signera. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Publicera > Paketera och signera.

  Dialogrutan Välj certifikat visas.

 3. Välj ett digitalt certifikat och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Skapa Microsoft Access signerat paket visas.

 4. I listan Spara i väljer du en plats för det signerade databaspaketet.

 5. Skriv ett namn för det signerade paketet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  Access skapar .accdc-filen och placerar den på den plats som du valt.

Extrahera och använda ett signerat paket

 1. Klicka på Arkiv > Öppna > Bläddra. Dialogrutan Öppna visas. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Öppna.

 2. Välj Microsoft Access signerade paket (*.accdc) som filtyp.

 3. Leta reda på mappen som innehåller din .accdc-fil, markera filen och klicka sedan på Öppna.

 4. Gör något av följande:

  • Om du angav att det säkerhetscertifikat som användes för att signera distributionspaketet är betrott visas dialogrutan Extrahera databas till. Gå till nästa steg.

  • Om du ännu inte har angett att säkerhetscertifikatet är betrott visas följande meddelande.

   Informationsmeddelande

   Om du anser att databasen är betrodd, klickar du på Öppna. Om du litar på certifikat från providern, klickar du på lita på allt från publisher. Dialogrutan Extrahera databas till visas.

   Obs!: Om du använder ett självsignerat certifikat för att signera ett databaspaket och sedan klickar på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott när du öppnar detta paket kommer paket signerade med hjälp av dina självsignerade certifikat alltid att vara betrodda.

 5. Alternativt kan du i listan Spara i välja en plats för den extraherade databasen och sedan, i rutan Filnamn, ange ett annat namn för den extraherade databasen.

  Tips: Om du extraherar databasen till en betrodd plats aktiveras dess innehåll automatiskt när du öppnar det. Om du väljer en plats som inte är betrodd kan visst databasinnehåll vara inaktiverat som standard.

 6. Klicka på OK.

Om du är osäker på om ett certifikat är betrott kan du läsa artikeln Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig. Där finns allmän information om hur du kontrollerar datum och andra objekt i ett certifikat för att säkerställa att det är giltigt.

Överst på sidan

Signera databas från en tidigare version

Viktigt!: Stegen i det här avsnittet gäller inte för databaser som använder något av de nya filformaten.

Du kan använda en digital signatur för komponenter i databasen för databaser som använder .mdb eller MDE-filformat. En digital signatur bekräftar att makron, kodmoduler och andra körbara komponenter i databasen härrör från undertecknaren och att ingen har ändrat dem sedan databasen signerades.

Om du vill använda en signatur för databasen behöver du först ett digitalt certifikat. Om du skapar databaser för kommersiell distribution måste du hämta ett certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare. Certifikatutfärdare gör bakgrundskontroller för att verifiera att personer som skapar innehåll (t.ex. databaser) är tillförlitliga.

Om du vill använda en databas för personlig eller begränsad arbetsgrupp scenarier med Access ett verktyg för att skapa ett självsignerat certifikat. I stegen i följande avsnitt beskrivs hur du installerar och använder ett verktyg som heter SelfCert.exe för att skapa ett självsignerat certifikat.

Kodsignera en databas

Obs!: Kom ihåg att de här stegen gäller endast när du använder databaser som använder något av databas tidigare filformat, till exempel en .mdb-fil. Om du vill logga nyare databaser finns i avsnittet Paketera, signera och distribuera en Access-databas.

 1. Öppna den databas som du vill signera.

 2. Klicka på Visual Basic i gruppen Makro på fliken Databasverktyg. Då öppnas Visual Basic Editor.

  Tangentbordsgenväg  Tryck på ALT+F11.

 3. I fönstret Projektutforskaren väljer du det databas- eller Visual Basic for Applications-projekt (VBA) som du vill signera.

 4. Klicka på Digital signatur på menyn Verktyg.

  Dialogrutan Digital signatur visas.

 5. Klicka på Välj för att välja testcertifikat.

  Dialogrutan Välj certifikat visas.

 6. Välj det certifikat som du vill använda.

  Om du följde stegen i föregående avsnitt väljer du det certifikat som du skapade med hjälp av SelfCert.

 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Välj certifikat och klicka på OK igen för att stänga dialogrutan Digital signatur .

Tips för att signera databaser från tidigare versioner

 • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar i ditt VBA-projekt och därmed upphäver din signatur, måste du låsa VBA-projektet innan du signerar det.

  Obs!: Att låsa VBA-projektet hindrar inte andra användare från att ersätta den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan omsignera mallar och tillägg och kan på det viset styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

 • När du digitalt signerar ett VBA-projekt bör du använda en tidsstämpel så att andra kan verifiera din signatur även efter det att certifikatet som används för signaturen har upphört.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×