Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa att du har tror att en databas är säker och att innehållet är tillförlitligt genom att lägga till en digital signatur i databasen. Det gör det enklare för andra att bestämma sig för om de litar på databasen och dess innehåll.

Hur du ska signera en databas digitalt beror på om databasen använder ett Microsoft Office Access 2007-filformat, till exempel en ACCDB-fil, eller ett tidigare format, till exempel en MDB-fil. Båda sätten kräver att du använder ett säkerhetscertifikat.

Du kan använda ett kommersiellt säkerhetscertifikat eller skapa ett eget. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar ett eget säkerhetscertifikat.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Paketera, signera och distribuera en Office Access 2007-databas

Signera databas från en tidigare version

Innan du börjar

För att kunna lägga till en digital signatur måste du först hämta eller skapa ett säkerhetscertifikat. Ett säkerhetscertifikat kan liknas vid en penna som du använder för att underteckna saker digitalt, eller ett vaxsigill som bara du kan använda.

Om du inte har det kan du skapa ett med hjälp av SelfCert-verktyget (det ingår i Microsoft Office).

Skapa ett självsignerat certifikat

 1. Om du använder Microsoft Windows klickar du på Start-knappen, pekar på Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office-verktyg och klickar sedan på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

  eller

  Bläddra till den mapp som innehåller din Office Professional 2007 programfiler. Enhet: \Program Office\Office12 är standardmappen. Leta reda på och dubbelklicka på SelfCert.exe i den mappen.

  Dialogrutan Skapa ett digitalt certifikat visas.

 2. Skriv namnet på det nya testcertifikatet i rutan Namn på certifikat.

 3. Klicka på OK två gånger.

Obs!: Om du inte ser kommandot Digitalt certifikat för VBA-projekt eller du inte kan hitta SelfCert.exe kan behöva du installera SelfCert.

Installera SelfCert.exe

 1. Starta Installations-CD:n eller annan installationsmedia för Office Professional 2007.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner i installationsprogrammet och sedan på Fortsätt.

  Obs!: Om du arbetar i en miljö där Office Professional 2007 har installerats av IT-administratörer på de enskilda datorerna och inte från en CD gör du på följande sätt:

  1. I Microsoft Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Markera Microsoft Office 2007-systemet och klicka på Ändra.

   Installationsprogrammet startar.

  4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Fortsätt.

  5. Fortsätt med följande anvisningar.

 3. Expandera noderna Microsoft Office och Delade funktioner i Office genom att klicka på plustecknet (+) bredvid dem.

 4. Klicka på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

 5. Klicka på Kör från datorn.

 6. Installera komponenten genom att klicka på Fortsätt.

Du bör bara använda SelfCert när du skapar signaturer som ska användas i din egen organisation. Om du vill signera en databas digitalt och sedan distribuera databasen kommersiellt bör du skaffa ett kommersiellt säkerhetscertifikat från en kommersiell certifikatutfärdare. Mer information finns i avsnittet Se även.

Paketera, signera och distribuera en Office Access 2007-databas

Med Office Access 2007 går det enklare och snabbare att signera och distribuera en databas. När du skapar en ACCDB-fil eller en ACCDE-fil kan du paketera filen, signera paketet digitalt och sedan distribuera det signerade paketet till andra användare. Paketerings- och signeringsfunktionen lägger databasen i ett distributionspaket (en ACCDC-fil), signerar filen och placerar sedan det signerade paketet på den plats som du anger. Användarna kan sedan packa upp databasen från paketet och börja arbeta direkt i databasen (inte i paketfilen).

Kom ihåg följande:

 • Genom att paketera databasen och signera paketet kan avsändaren visa att innehållet är betrott. När du paketerar och signerar en databas bekräftar din digitala signatur att databasen inte har ändrats sedan du skapade paketet.

 • När databasen extraheras från paketet finns det inte längre någon anslutning mellan det signerade paketet och den extraherade databasen.

 • Du kan bara använda verktyget Paketera och signera med databaser som har sparats i Office Access 2007-filformatet. I Access 2007 finns också verktyg som du kan signera och distribuera databaser med som har skapats i ett tidigare filformat. Du måste sedan använda det verktyg för digital signering som passar för det filformat du använder.

 • Varje paket kan endast innehålla en databas.

 • Ett paket som innehåller hela databasen, inte bara makron eller moduler, signeras digitalt.

 • Paketfilen komprimeras för att minska hämtningstiden.

 • Du kan packa upp databaser från paketfiler som finns på Windows SharePoint Services 3.0-servrar.

I stegen i följande avsnitt beskrivs hur du skapar en signerad paketfil och hur du extraherar och använder databasen från en signerad paketfil.

Skapa ett signerat paket

 1. Öppna databasen som du vill paketera och signera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Publicera och klicka sedan på Paketera och signera.

  Dialogrutan Välj certifikat visas.

 3. Välj ett digitalt certifikat och klicka på OK.

  Dialogrutan Skapa Microsoft Office Access signerat paket visas.

 4. Välj en plats i listan Spara i för det signerade databaspaketet.

 5. Ange ett namn för paketet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  ACCDC-filen skapas och placeras på den plats som du har angett.

Packa upp och använda ett signerat paket

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

  Dialogrutan Öppna visas.

 2. Välj Signerade Microsoft Office Access-paket (*.accdc) som filtyp.

 3. Leta reda på mappen som innehåller ACCDC-filen i listan Leta i, markera filen och klicka på Öppna.

 4. Gör något av följande:

  • Om du har angett att det distribuerade paketets säkerhetscertifikat är betrott visas dialogrutan Extrahera databas till. Gå till nästa steg.

  • Om du inte har angett att säkerhetscertifikatet är betrott visas följande meddelande.

   Informationsmeddelande

   Om du anser att databasen är betrodd klickar du på Öppna. Om du litar på alla certifikat från den aktuella utgivaren klickar du på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott. Dialogrutan Extrahera databas till öppnas.

   Obs!: Om du signerar ett databaspaket med ett självsignerat certifikat och sedan klickar på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott när du öppnar paketet, blir paket som signeras med ditt självsignerade certifikat alltid betrodda.

 5. Välj eventuellt en plats för den extraherade databasen i listan Spara i och skriv sedan ett annat namn på den i rutan Filnamn .

  Tips: Om du extraherar databasen till en betrodd plats aktivera innehållet automatiskt när du öppnar den. Om du väljer en plats som inte är betrodd kan en del databasinnehåll inaktiveras som standard.

 6. Klicka på OK.

Om du är osäker på om ett certifikat är betrott kan du läsa artikeln Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig. Där finns allmän information om hur du kontrollerar datum och andra objekt i ett certifikat för att säkerställa att det är giltigt.

Överst på sidan

Signera en databas från en tidigare version digitalt

Viktigt!: Stegen i det här avsnittet gäller inte för databaser som använder något av de nya filformaten.

När det gäller databaser från tidigare versioner än Office Access 2007 kan du använda en digital signatur på komponenterna i databasen. En digital signatur bekräftar att alla makron, kodmoduler och andra körbara komponenter i databasen kommer från signeraren och inte har ändrats efter att databasen signerades.

Om du vill signera en databas måste du ha ett digitalt certifikat. Om du har skapat databasen för kommersiell distribution måste du skaffa ett certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare. Certifikatutfärdare verifierar genom bakgrundskontroller att de som skapar innehåll (till exempel databaser) är hederliga.

Mer information om certifikatutfärdare som erbjuder tjänster för Microsoft-produkter finns i avsnittet Se även.

Om du vill använda en databas för din personal eller i begränsade arbetsgrupper finns det ett verktyg i Microsoft Office Professional 2007 med vars hjälp du kan skapa ett självsignerat certifikat. I stegen i de följande avsnitten beskrivs hur du installerar och använder ett verktyg som heter SelfCert.exe om du vill skapa ett självsignerat certifikat.

Kodsignera en databas

Obs!: Kom ihåg att de här stegen gäller endast när du använder databaser i Office Access 2007 som använder något av databas tidigare filformat, till exempel en .mdb-fil. Om du vill logga nyare databaser finns i avsnittet Paketera, signera, och distribuera en Office Access 2007-databas.

 1. Öppna den databas som du vill signera.

 2. Klicka på Visual Basic i gruppen Makro på fliken Databasverktyg. Då öppnas Visual Basic Editor.

  Tangentbordsgenväg tryck på ALT + F11.

 3. Markera databasen eller VBA-projektet som du vill signera i fönstret Projekt.

 4. Klicka på Digital signaturVerktyg-menyn.

  Dialogrutan Digital signatur visas.

 5. Välj testcertifikatet genom att klicka på Välj.

  Dialogrutan Välj certifikat visas.

 6. Markera certifikatet som du vill använda.

  Om du följde stegen i avsnittet ovan markerar du certifikatet som du skapade med SelfCert.

 7. Stäng dialogrutan Välj certifikat genom att klicka på OK och klicka på OK igen för att stänga dialogrutan Digital signatur.

Tips när du signerar databaser från tidigare versioner

 • Om du vill förhindra att de som använder din lösning oavsiktligt ändrar VBA-projektet och tar bort signaturen, bör du låsa VBA-projektet innan du signerar det.

  Obs!: Att låsa VBA-projektet hindrar inte andra användare från att ersätta den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan omsignera mallar och tillägg och kan på det viset styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

 • När du signerar ett VBA-projekt digitalt bör du fundera över om en tidstämpel ska användas så att användarna kan kontrollera din signatur även efter det att certifikatet som används för signaturen har upphört att gälla. Mer information om VBA-säkerhet och tidstämplar finns i Microsoft Office Online.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×