Visa föregående poster i en kolumn av typen Flera rader med text

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange att befintliga data i en kolumn av typen Flera rader med text ska behållas i stället för att skrivas över. På så sätt kan du registrera föregående poster i kolumnen, tidpunkter för införandet av ändringar och vem som har infört ändringarna.

Skapa en ny kolumn för tillägg

 1. Högerklicka på en cell i listan och klicka på Lägg till kolumn.

 2. Ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn och klicka sedan på Flera rader med text.

 3. Klicka på Ja under Ytterligare kolumninställningar under Lägg till ändringar i befintlig text.

 4. Utför eventuella ändringar och klicka sedan på OK.

  Den nya kolumnen läggs till på höger sida om de befintliga kolumnerna. Om du vill flytta kolumnen drar du dess kolumnrubrik till en ny plats.

Ändra en befintlig kolumn till en kolumn för tillägg

 1. Högerklicka på kolumnrubriken för den kolumn som ska ändras och klicka sedan på Redigera/ta bort kolumn.

 2. Om kolumnen inte redan är data skriver du flera rader med text klickar du på flera rader med text. Om det här alternativet inte är tillgängligt kan datatypen för den här kolumnen inte ändras. Med hjälp av anvisningarna i avsnittet Skapa en ny Lägg endast kolumn måste du skapa en ny kolumn.

 3. Klicka på Ja under Ytterligare kolumninställningar under Lägg till ändringar i befintlig text.

 4. Utför eventuella ändringar och klicka sedan på OK.

Visa föregående poster i en kolumn för tillägg

I en kolumn för tillägg visas bara den senaste posten i cellen i Access-webbdatabladet. Så här visar du poster som har lagts till tidigare:

 1. Högerklicka på en cell vars poster du vill visa och klicka sedan på Visa poster.

  I Windows SharePoint Services 3.0 visas samtliga av postens data, inklusive tidigare poster, i kolumnen för tillägg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×